ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
ร้านดอกไม้ออนไลน์ บริการส่งดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ส่งดอกไม้.net:ร้านดอกไม้ออนไลน์ บริการส่งดอกไม้ทั่วไทย

ร้านดอกไม้ออนไลน์ "ส่งดอกไม้.net"
บริการส่งดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และส่งพวงหรีดดอกไม้สด สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.net" บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ,ร้านดอกไม้ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(02A-0078)
รหัส 02A-0078
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(02A-0082)
รหัส 02A-0082
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(02A-0083)
รหัส 02A-0083
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(02A-0086)
รหัส 02A-0086
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(02D-0192)
รหัส 02D-0192
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(02D-0198)
รหัส 02D-0198
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(02D-0199)
รหัส 02D-0199
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(02D-0210)
รหัส 02D-0210
ราคา 4000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(22A-2219)
รหัส 22A-2219
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(22A-2232)
รหัส 22A-2232
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(22A-2233)
รหัส 22A-2233
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(22A-2234)
รหัส 22A-2234
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(22A-2237)
รหัส 22A-2237
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(22A-2256)
รหัส 22A-2256
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(22A-2259)
รหัส 22A-2259
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(50A-4201)
รหัส 50A-4201
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(50A-4202)
รหัส 50A-4202
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(50A-4203)
รหัส 50A-4203
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(50A-4204)
รหัส 50A-4204
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(50A-4205)
รหัส 50A-4205
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(50A-4206)
รหัส 50A-4206
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(50A-4215)
รหัส 50A-4215
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4301)
รหัส 51A-4301
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4302)
รหัส 51A-4302
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4307)
รหัส 51A-4307
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4311)
รหัส 51A-4311
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4312)
รหัส 51A-4312
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4313)
รหัส 51A-4313
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4315)
รหัส 51A-4315
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4320)
รหัส 51A-4320
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4323)
รหัส 51A-4323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4345)
รหัส 51A-4345
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4346)
รหัส 51A-4346
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4351)
รหัส 51A-4351
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4373)
รหัส 51A-4373
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้.net(51A-4378)
รหัส 51A-4378
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

บริการส่งดอกไม้ :
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของร้านดอกไม้ออนไลน์ "ส่งดอกไม้.net"

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.net"

ร้านดอกไม้ออนไลน์ "ส่งดอกไม้.net" ให้บริการจัดส่งดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ,ในการส่งพวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือส่งดอกไม้ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้
พื้นที่ให้บริการส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด :
กรุงเทพมหานคร, กระบี่, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ, เชียงราย, เชียงใหม่, ตราด, ตาก, นครนายก, นครปฐม, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์, นนทบุรี, น่าน, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, อยุธยา, พะเยา, พัทลุง, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, มหาสารคาม, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, เลย, ลำปาง, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อ่างทอง, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, อุบลราชธานี
สถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร :
วัดเกาะ (มหานิกาย) ม.10 บ้านคลองบางกอกน้อย แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดเกาะสุวรรณาราม (มหานิกาย) ม.3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม [ภาค1]
วัดเกียรติประดิษฐ์ (มหานิกาย) ม.11 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ [ภาค1]
วัดเครือวัลย์ (ธรรมยุต) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดเจริญธรรมาราม (มหานิกาย) ม.5 บ้านสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม [ภาค1]
วัดเจ้ามูล (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดเจ้าอาม (มหานิกาย) ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดเจียระดับ (ธรรมยุต) ม.9 บ้านลำผักชี แขวงลำผักชี เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดเชิงเลน (ธรรมยุต) - - แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดเทพธิดาราม (มหานิกาย) แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร [ภาค1]
วัดเทพนารี (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดเทพนิมิตต์ (มหานิกาย) ม.4 บ้านสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง [ภาค1]
วัดเทพพล (มหานิกาย) ม.14 คลองบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดเทพลีลา (มหานิกาย) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ [ภาค1]
วัดเทพศิรินทราวาส (ธรรมยุต) แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดเทพากร (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์(ซอย68) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดเทวราชกุญชร (มหานิกาย) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต [ภาค1]
วัดเทวสุนทร (มหานิกาย) ม.19 คลองบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร [ภาค1]
วัดเทวีวรญาติ (มหานิกาย) ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (มหานิกาย) แขวงดุสิต เขตดุสิต [ภาค1]
วัดเปาโรหิตย์ (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดเพลง (มหานิกาย) ม.13 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดเพลง (มหานิกาย) ถนนพัฒนาการ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดเพลง (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยภาณุรังษี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดเพลงวิปัสสนา (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดเรไร (มหานิกาย) คลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดเรืองยศสุทธาราม (มหานิกาย) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดเลา (มหานิกาย) ม.1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดเลียบราษฎร์บำรุง (มหานิกาย) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีซ.จงสุข แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดเวตวันธรรมาวาส (มหานิกาย) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดเวฬุราชิณ (มหานิกาย) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดเวฬุวนาราม (มหานิกาย) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง [ภาค1]
วัดเศวตฉัตร (มหานิกาย) แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน [ภาค1]
วัดเสมียนนารี (มหานิกาย) ม.2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร [ภาค1]
วัดเอี่ยมวรนุช (มหานิกาย) ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร [ภาค1]
วัดแก้ว (มหานิกาย) ม.8 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดแก้วแจ่มฟ้า (มหานิกาย) ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก [ภาค1]
วัดแก้วไพฑูรย์ (มหานิกาย) ม.10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม (ธรรมยุต) ม.15 ถนนสุขุมวิท(103) แขวงประเวศ เขตประเวศ [ภาค1]
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี (มหานิกาย) ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดแจงร้อน (มหานิกาย) ม.1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ [ภาค1]
วัดแป้นทองโสภาราม (มหานิกาย) ม.14 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดแสนเกษม (มหานิกาย) ม.8 คลองสิบสามสายล่าง แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดแสนสุข (มหานิกาย) ม.2 บ้านแสนสุข แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี [ภาค1]
วัดแสมดำ (มหานิกาย) ม.3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดโกมุทพุทธรังสี (มหานิกาย) ม.12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา [ภาค1]
วัดโคกจ้าหล่า (มหานิกาย) ม.7 บ้านจ้าหล่า แขวงออเงิน เขตสายไหม [ภาค1]
วัดโคนอน (มหานิกาย) ม.3 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดโตนด (มหานิกาย) ม.1 ถนนสายบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดโบสถ์ (มหานิกาย) ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต [ภาค1]
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร (มหานิกาย) ม.2 คลองชักพระ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดโพธิ์ (มหานิกาย) ม.2 คลองวัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดโพธิ์เรียง (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดโพธิ์แก้ว (มหานิกาย) ม.3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดโพธิ์แมนคุณาราม (จีนนิกาย) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา [ภาค1]
วัดโพธิทอง (มหานิกาย) ม.4 แขวงบางมด เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม (มหานิกาย) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดโมลีโลกยาราม (มหานิกาย) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดโลกานุเคราะห์ (อนัมนิกาย) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดโสมนัสวิหาร (ธรรมยุต) แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดใต้ (มหานิกาย) ม.11 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย [ภาค1]
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ (มหานิกาย) แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดใหม่ (มหานิกาย) ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดใหม่เจริญราษฎร์ (มหานิกาย) ม.11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดใหม่เทพนิมิตร (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์52(วรพงษ์) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดใหม่กระทุ่มล้ม (มหานิกาย) ม.8 ถนนเสริมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดใหม่ช่องลม (มหานิกาย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง [ภาค1]
วัดใหม่ทองเสน (มหานิกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดใหม่พิเรนทร์ (มหานิกาย) ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดใหม่ยายนุ้ย (มหานิกาย) ถนนวุฒากาศซ.อรรถวิมล แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดใหม่อมตรส (มหานิกาย) ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร [ภาค1]
วัดไก่เตี้ย (มหานิกาย) ม.2 ถนนสุขาภิบาล แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดไชยทิศ (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดไตรมิตรวิทยาราม (มหานิกาย) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดไตรรัตนาราม (มหานิกาย) ม.2 คลองสามขา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน [ภาค1]
วัดไทร (มหานิกาย) ม.2 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดไทร (มหานิกาย) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดไผ่เงินโชตนาราม (มหานิกาย) ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดไผ่เลี้ยง (มหานิกาย) ม.3 บ้านหนองค้างพลู แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม [ภาค1]
วัดไผ่ตัน (มหานิกาย) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท [ภาค1]
วัดกก (มหานิกาย) ม.1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดกระโจมทอง (มหานิกาย) ม.6 คลองบางน้อย แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดกระจัง (มหานิกาย) ม.14 คลองบางระมาด แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดกระจับพินิจ (มหานิกาย) ถนนสายสัมพันธ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดกระทุ่ม (มหานิกาย) ม.3 ถนนสุขุมวิท(อ่อนนุช) แขวงประเวศ เขตประเวศ [ภาค1]
วัดกระทุ่มราย (มหานิกาย) ม.12 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดกลางดาวคนอง (ธรรมยุต) ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดกันตทาราราม (มหานิกาย) คลองบางน้ำชน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดกันมาตุยาราม (ธรรมยุต) ถนนมังกร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดกัลยาณมิตร (มหานิกาย) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดกาญจนสิงหาสน์ (มหานิกาย) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดกำแพง (มหานิกาย) ม.6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดกำแพง (มหานิกาย) ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดกำแพง (มหานิกาย) ม.10 บ้านสายแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดกุนนทีรุทธาราม (มหานิกาย) ม.2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง [ภาค1]
วัดกุศลสมาคร (อนัมนิกาย) ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดขุมทอง (มหานิกาย) ม.5 คลองตาสอน แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดคณิกาผล (มหานิกาย) ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดครุฑ (มหานิกาย) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดคฤหบดี (มหานิกาย) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดคลองเตยใน (มหานิกาย) ม.6 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย [ภาค1]
วัดคลองเตยนอก (มหานิกาย) ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย [ภาค1]
วัดคลองครุ (มหานิกาย) ม.10 บ้านคลองครุ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว [ภาค1]
วัดคลองบ้านใหม่ (มหานิกาย) ม.6 คลองบ้านใหม่ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง [ภาค1]
วัดคุณแม่จันทร์ (ธรรมยุต) ม.2 คลองคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ [ภาค1]
วัดคู้บอน (มหานิกาย) ม.7 ถนนคันนายาว แขวงบางชัน เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดคูหาสวรรค์ (มหานิกาย) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม (มหานิกาย) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดจอมสุดาราม (มหานิกาย) ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดจักรวรรดิราชาวาส (มหานิกาย) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดจันทร์ใน (มหานิกาย) ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดจันทร์นอก (มหานิกาย) ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดจันทร์ประดิษฐาราม (มหานิกาย) ม.2 คลองบางจาก แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดจันทรสโมสร (มหานิกาย) ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดจันทวงศาราม(กลาง) (มหานิกาย) ถนนลาดพร้าว(ซอย132) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ [ภาค1]
วัดจันทาราม (มหานิกาย) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดจำปา (มหานิกาย) ม.5 คลองบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดจินดิตวิหาร (มหานิกาย) ม.8 บึงไผ่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดฉัตรแก้วจงกลณี (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดฉิมทายกาวาส (มหานิกาย) ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดชนะสงคราม (มหานิกาย) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร [ภาค1]
วัดช่องนนทรี (มหานิกาย) ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา [ภาค1]
วัดช่องลม (มหานิกาย) ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา [ภาค1]
วัดชัยฉิมพลี (มหานิกาย) ม.6 คลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดชัยชนะสงคราม (มหานิกาย) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดชัยพฤกษมาลา (มหานิกาย) ม.4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดชัยภูมิการาม (อนัมนิกาย) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดชัยมงคล (มหานิกาย) ถนนพระรามที่1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน [ภาค1]
วัดช่างเหล็ก (มหานิกาย) คลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดชำนิหัตถการ (มหานิกาย) ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน [ภาค1]
วัดชิโนรสาราม (มหานิกาย) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดดงมูลเหล็ก (มหานิกาย) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดดวงแข (ธรรมยุต) ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน [ภาค1]
วัดดอกไม้ (มหานิกาย) ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา [ภาค1]
วัดดอน (มหานิกาย) ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร [ภาค1]
วัดด่าน (มหานิกาย) ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา [ภาค1]
วัดดาวคนอง (มหานิกาย) คลองดาวคนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดดาวดึงษาราม (มหานิกาย) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดดิสหงษาราม (มหานิกาย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี [ภาค1]
วัดดิสานุการาม (มหานิกาย) ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดดีดวด (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดดุสิดาราม (มหานิกาย) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดตรีทศเทพ (ธรรมยุต) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร [ภาค1]
วัดตลิ่งชัน (มหานิกาย) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดตะโน (มหานิกาย) ม.8 คลองบางจาก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดตะกล่ำ (มหานิกาย) ม.3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ [ภาค1]
วัดตะล่อม (มหานิกาย) ม.1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม (มหานิกาย) ม.11 ถนนเรียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดทอง (มหานิกาย) ม.15 คลองบางระมาด แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดทอง (มหานิกาย) ม.8 คลองเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดทอง (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดทองเนียม (ธรรมยุต) ม.6 แขวงหลักสอง เขตบางแค [ภาค1]
วัดทองเพลง (มหานิกาย) ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน [ภาค1]
วัดทองธรรมชาติ (มหานิกาย) แขวงคลองสาน เขตคลองสาน [ภาค1]
วัดทองนพคุณ (มหานิกาย) แขวงคลองสาน เขตคลองสาน [ภาค1]
วัดทองบน (มหานิกาย) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา [ภาค1]
วัดทองศาลางาม (มหานิกาย) ถนนเพชรเกษม(ซอย20) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดทองสัมฤทธิ์ (มหานิกาย) ม.18 บ้านบึงใหญ่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี [ภาค1]
วัดทองสุทธาราม (มหานิกาย) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดทัศนารุณสุนทริการาม (มหานิกาย) ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี [ภาค1]
วัดท่าข้าม (ธรรมยุต) ม.4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดท่าพระ (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดทิพพาวาส (ธรรมยุต) ม.7 คลองลำกอไผ่ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดทิพย์วารีวิหาร (จีนนิกาย) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร [ภาค1]
วัดทุ่งเศรษฐี (มหานิกาย) ม.8 บ้านทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ [ภาค1]
วัดทุ่งครุ (มหานิกาย) ม.5 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ [ภาค1]
วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) (มหานิกาย) ม.4 ถนนสุขุมวิท103 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ [ภาค1]
วัดธรรมคุณาราม (มหานิกาย) ม.9 บ้านท่าข้าม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดธรรมมงคล (ธรรมยุต) ม.5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง [ภาค1]
วัดธรรมาภิรตาราม (มหานิกาย) ถนนเตชะวนิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดธาตุทอง (ธรรมยุต) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา [ภาค1]
วัดนก (มหานิกาย) คลองบางแวง แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดนครป่าหมาก (มหานิกาย) ม.2 ถนนสุขาภิบาล แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดนรนาถสุนทริการาม (ธรรมยุต) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร [ภาค1]
วัดนวลจันทร์ (มหานิกาย) ม.12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม [ภาค1]
วัดนวลนรดิศ (มหานิกาย) ม.7 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดน้อยใน (มหานิกาย) ม.4 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดน้อยนพคุณ (มหานิกาย) ถนนพระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดน้อยนางหงษ์ (มหานิกาย) คลองบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดนาคกลาง (มหานิกาย) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง (มหานิกาย) ม.5 ถนนสุขสวัสดิ์ซอย8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดนาคปรก (มหานิกาย) ถนนเทอดไทย แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดนางชี (มหานิกาย) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดนางนอง (มหานิกาย) ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดนายโรง (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (มหานิกาย) ม.3 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดนินสุขาราม (มหานิกาย) ม.10 ถนนบางบอน2 แขวงบางบอน เขตบางบอน [ภาค1]
วัดนิมมานรดี (มหานิกาย) ม.15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดบพิตรพิมุข (มหานิกาย) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดบรมนิวาส (ธรรมยุต) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน [ภาค1]
วัดบวรนิเวศวิหาร (ธรรมยุต) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร [ภาค1]
วัดบวรมงคล (ธรรมยุต) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม (มหานิกาย) ม.2 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดบัวผัน (มหานิกาย) ม.2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดบางเตย (มหานิกาย) ม.6 ถนนสุขาภิบาล1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม [ภาค1]
วัดบางเพ็งใต้ (มหานิกาย) ม.11 คลองแสนแสบ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี [ภาค1]
วัดบางเสาธง (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดบางแวก (มหานิกาย) คลองบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดบางโคล่นอก (มหานิกาย) ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดบางโพโอมาวาส (มหานิกาย) ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดบางไส้ไก่ (มหานิกาย) ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดบางกระดี่ (มหานิกาย) ม.8 ถนนบางกะดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดบางขุนเทียนใน (มหานิกาย) ม.1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดบางขุนเทียนกลาง (มหานิกาย) ม.7 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดบางขุนเทียนนอก (มหานิกาย) ม.7 ถนนจอมทองซอยวัจนะ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดบางขุนนนท์ (มหานิกาย) ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดบางนาใน (มหานิกาย) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา [ภาค1]
วัดบางนานอก (มหานิกาย) ม.3 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา [ภาค1]
วัดบางน้ำชน (มหานิกาย) ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดบางบอน (มหานิกาย) ม.3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน [ภาค1]
วัดบางบัว (มหานิกาย) ม.1 ถนนพหลโยธินซอยไวปรีชา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน [ภาค1]
วัดบางบำหรุ (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดบางประทุนนอก (มหานิกาย) ม.2 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดบางปะกอก (มหานิกาย) ม.1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ [ภาค1]
วัดบางพลัด (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดบางมดโสธราราม (มหานิกาย) ม.4 บ้านบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ [ภาค1]
วัดบางยี่ขัน (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศื แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดบางสะแกใน (มหานิกาย) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดบางสะแกนอก (มหานิกาย) คลองบางสะแก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดบำเพ็ญเหนือ (มหานิกาย) ม.14 ถนนสุขาภิบาล2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี [ภาค1]
วัดบำรุงรื่น (มหานิกาย) ม.3 คลองสาน แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดบึงทองหลาง (มหานิกาย) ถนนลาดพร้าวซอย101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
วัดบึงบัว (มหานิกาย) ม.4 คลองลำปลาทิว3 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดบุคคโล (มหานิกาย) ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดบุญรอดธรรมาราม (มหานิกาย) ถนนสุขุมวิท56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง [ภาค1]
วัดบุญศรีมุนีกรณ์ (มหานิกาย) ม.11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม [ภาค1]
วัดบุณยประดิษฐ์ (มหานิกาย) ม.2 คลองบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค [ภาค1]
วัดบุปผาราม (ธรรมยุต) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธรรมยุต) แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร [ภาค1]
วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม) (มหานิกาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดปทีปพลีผล (มหานิกาย) ม.8 บ้านท่าข้าม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดปทุมคงคา (มหานิกาย) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดปทุมวนาราม (ธรรมยุต) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน [ภาค1]
วัดประเสริฐสุทธาวาส (มหานิกาย) ม.4 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ [ภาค1]
วัดประชาบำรุง (มหานิกาย) ม.9 บ้านลูกวัว แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดประชาระบือธรรม (มหานิกาย) ถนนพระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดประชาศรัทธาธรรม (มหานิกาย) ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดประดิษฐาราม (มหานิกาย) ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดประดู่ในทรงธรรม (มหานิกาย) ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดประดู่ฉิมพลี (มหานิกาย) ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ (มหานิกาย) ถนนประชาราษฏร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดประดู่บางจาก (มหานิกาย) ถนนเบญจะ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดประยุรวงศาวาส (มหานิกาย) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดประสาท (มหานิกาย) ม.10 คลองบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดประสาทบุญญาวาส (มหานิกาย) ถนนดาวข่าง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต [ภาค1]
วัดปรินายก (มหานิกาย) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร [ภาค1]
วัดปริวาศ (มหานิกาย) ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา [ภาค1]
วัดปลูกศรัทธา (มหานิกาย) ม.3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดปากน้ำ (มหานิกาย) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (มหานิกาย) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดปากน้ำฝั่งใต้ (มหานิกาย) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดปากบึง (มหานิกาย) ม.4 ถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดปุรณาวาส (มหานิกาย) ม.3 คลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา [ภาค1]
วัดผ่องพลอยวิริยาราม (ธรรมยุต) ม.7 ถนนสุขุมวิท105 แขวงบางนา เขตบางนา [ภาค1]
วัดพรพระร่วงประสิทธิ (มหานิกาย) ม.6 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม [ภาค1]
วัดพรหมรังษี (มหานิกาย) ม.4 บ้านพรหมแดน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดพรหมรังษี (มหานิกาย) ม.5 บ้านสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง [ภาค1]
วัดพรหมวงศาราม (มหานิกาย) แขวงดินแดง เขตดินแดง [ภาค1]
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี (มหานิกาย) ม.4 บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค [ภาค1]
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (มหานิกาย) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร [ภาค1]
วัดพระไกรสีห์ (มหานิกาย) ถนนรามคำแหง23 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ [ภาค1]
วัดพระพิเรนทร์ (มหานิกาย) ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดพระยาทำ (มหานิกาย) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดพระยายัง (ธรรมยุต) ถนนพระราม6ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี [ภาค1]
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ (มหานิกาย) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดพระยาสุเรนทร์ (มหานิกาย) ม.8 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดพระราม9กาญจนาภิเษก (มหานิกาย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง [ภาค1]
วัดพระศรีมหาธาตุ (ธรรมยุต) ม.6 ถนนพหลโธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน [ภาค1]
วัดพลมานีย์ (มหานิกาย) ม.2 บ้านทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดพลับพลาชัย (มหานิกาย) แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดพิกุล (มหานิกาย) ม.6 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดพิชยญาติการาม (มหานิกาย) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน [ภาค1]
วัดพิชัย (มหานิกาย) ม.1 ถนนสุขาภิบาล2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม [ภาค1]
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม (มหานิกาย) ม.11 บ้านคลองบัว แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดพุทธบูชา (ธรรมยุต) - แขวงบางมด เขตทุ่งครุ [ภาค1]
วัดภคินีนาถ (มหานิกาย) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดภาณุรังษี (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดภาวนาภิรตาราม (มหานิกาย) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดภาษี (มหานิกาย) ม.4 ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา [ภาค1]
วัดมกุฎกษัตริยาราม (ธรรมยุต) แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร [ภาค1]
วัดมงคลวราราม (มหานิกาย) ถ.ดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดมงคลสมาคม (อนัมนิกาย) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดมณฑป (มหานิกาย) ม.1 คลองบางระมาด แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดม่วง (มหานิกาย) ม.2 คลองภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตบางแค [ภาค1]
วัดม่วงแค (มหานิกาย) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก [ภาค1]
วัดมหรรณพาราม (มหานิกาย) แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร [ภาค1]
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (มหานิกาย) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร [ภาค1]
วัดมหาบุศย์ (มหานิกาย) ม.12 ถนนสุขุมวิท77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง [ภาค1]
วัดมหาพฤฒาราม (มหานิกาย) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก [ภาค1]
วัดมะกอก (มหานิกาย) ม.8 คลองบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดมะพร้าวเตี้ย (มหานิกาย) ม.4 ถนนจรัลสนิทวงศ์ซ.พาณิชย์ธนฯ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดมะลิ (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดมังกรกมลาวาส (จีนนิกาย) แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดมัชฌันติการาม (ธรรมยุต) ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดยางบางจาก (มหานิกาย) ถนนเพชรเกษม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดยางสุทธาราม (มหานิกาย) ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดยานนาวา (มหานิกาย) แขวงยานนาวา เขตสาทร [ภาค1]
วัดยายร่ม (มหานิกาย) ม.6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงบางมด เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดรวกบางบำหรุ (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดรวกสุทธาราม (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดระฆังโฆสิตาราม (มหานิกาย) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดรัชฎาธิษฐาน (มหานิกาย) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดรางบัว (มหานิกาย) ม.6 คลองภาษีเจริญ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดราชโกษา (มหานิกาย) ถ.สุขุมวิทซ.อ่อนนุช แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดราชโอรสาราม (มหานิกาย) ถ.ริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดราชคฤห์ (มหานิกาย) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดราชนัดดาราม (มหานิกาย) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร [ภาค1]
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ธรรมยุต) แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร [ภาค1]
วัดราชบูรณะ (มหานิกาย) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร [ภาค1]
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม (ธรรมยุต) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร [ภาค1]
วัดราชผาติการาม (ธรรมยุต) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต [ภาค1]
วัดราชวรินทร์ (มหานิกาย) ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดราชสิงขร (มหานิกาย) ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดราชสิทธาราม (มหานิกาย) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดราชาธิวาสวิหาร (ธรรมยุต) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต [ภาค1]
วัดราษฎร์นิยมธรรม (มหานิกาย) ม.4 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม [ภาค1]
วัดราษฎร์บำรุง (มหานิกาย) ม.8 ถนนธรรมรัฐ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดราษฎร์บำรุง (ธรรมยุต) ม.9 ถนนเพชรเกษม69 แขวงหลักสอง เขตบางแค [ภาค1]
วัดราษฎร์บูรณะ (มหานิกาย) ม.10 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ [ภาค1]
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (มหานิกาย) ม.2 ถนนสุขุมวิท93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง [ภาค1]
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (มหานิกาย) ม.5 คลองบางชัน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว [ภาค1]
วัดละครทำ (มหานิกาย) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดลาดกระบัง (มหานิกาย) ม.4 บ้านลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดลาดบัวขาว (มหานิกาย) ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดลาดบัวขาว (มหานิกาย) ม.9 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง [ภาค1]
วัดลาดปลาเค้า (มหานิกาย) ม.7 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว [ภาค1]
วัดลาดพร้าว (มหานิกาย) ม.9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว [ภาค1]
วัดลานบุญ (มหานิกาย) ม.7 ถนนสุขุมวิทซอยอ่อนนุชกม14 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดลำกะดาน (มหานิกาย) ม.10 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดลำต้อยติ่ง (มหานิกาย) ม.1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดลำนกแขวก (มหานิกาย) ม.10 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี [ภาค1]
วัดลำผักชี (ธรรมยุต) ม.6 บ้านลำผักชี แขวงลำผักชี เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดลำพะอง (มหานิกาย) ม.7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดลำวังคาสุทธาวาส (มหานิกาย) ม.2 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดลุ่มเจริญศรัทธา (มหานิกาย) ถนนจันทร์ซ.จรูญพลขันธ์ แขวงยานนาวา เขตสาทร [ภาค1]
วัดวงษ์ลาภาราม (มหานิกาย) ม.6 บ้านหนองค้างพลู แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม [ภาค1]
วัดวชิรธรรมสาธิต (มหานิกาย) แขวงบางจาก เขตพระโขนง [ภาค1]
วัดวรจรรยาวาส (มหานิกาย) ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (มหานิกาย) ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดวิเศษการ (มหานิกาย) ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดวิจิตรการนิมิตร (มหานิกาย) คลองชักพระ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดวิมุตยาราม (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส (มหานิกาย) ม.1 บ้านคลองบางกอกน้อย แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดศรีเอี่ยม (มหานิกาย) ม.11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา [ภาค1]
วัดศรีกุเรชา (มหานิกาย) ม.1 ทรายกองดิน แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี [ภาค1]
วัดศรีนวล (มหานิกาย) ม.4 ถนนเอกชัยบางบอน5 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม [ภาค1]
วัดศรีบุญเรือง (มหานิกาย) ถนนสุขาภิบาล3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ [ภาค1]
วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม (มหานิกาย) ม.8 คลองซอยที่9 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดศรีสุดาราม (มหานิกาย) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดศาลาแดง (มหานิกาย) ม.6 คลองทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค [ภาค1]
วัดศาลาครืน (มหานิกาย) ถนนริมคลองบางหว้า แขวงบางค้อ เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (มหานิกาย) ม.6 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน [ภาค1]
วัดศิริวัฒนาราม (มหานิกาย) ม.2 บ้านบางระมาด แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดสน (มหานิกาย) ม.5 ถนนราษฎร์บูรณะซ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ [ภาค1]
วัดสมณานัมบริหาร (อนัมนิกาย) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต [ภาค1]
วัดสมรโกฏิ (มหานิกาย) ม.16 คลองบางระมาด แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดสร้อยทอง (มหานิกาย) ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดสระเกศ (มหานิกาย) แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดสระบัว (มหานิกาย) ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน [ภาค1]
วัดสวนพลู (มหานิกาย) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก [ภาค1]
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (มหานิกาย) ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดสะแกงาม (มหานิกาย) ม.1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดสะพาน (มหานิกาย) ม.7 บ้านคลองบางน้อย แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดสะพาน (มหานิกาย) ม.13 ถนนกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย [ภาค1]
วัดสังเวชวิศยาราม (มหานิกาย) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร [ภาค1]
วัดสังข์กระจาย (มหานิกาย) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดสังฆราชา (มหานิกาย) ม.5 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดสันติธรรมาราม (มหานิกาย) ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดสัมพันธวงศ์ (ธรรมยุต) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดสัมมาชัญญาวาส (ธรรมยุต) ม.8 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ (มหานิกาย) ม.2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว [ภาค1]
วัดสามง่าม (มหานิกาย) ม.8 คลองลำบ่อยาว แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดสามพระยา (มหานิกาย) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร [ภาค1]
วัดสามัคคีธรรม (มหานิกาย) ถนนลาดพร้าว64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง [ภาค1]
วัดสามัคคีสุทธาวาส (ธรรมยุต) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดสายอำพันธ์เอมสาร (มหานิกาย) ม.4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง [ภาค1]
วัดสารอด (มหานิกาย) ม.8 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ [ภาค1]
วัดสิงห์ (มหานิกาย) ถนนจรัลสนิทวงศื แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดสิงห์ (มหานิกาย) ม.3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดสิตาราม (มหานิกาย) ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดสิริกมลาวาส (ธรรมยุต) ม.11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว [ภาค1]
วัดสีกัน (มหานิกาย) ม.5 บ้านสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง [ภาค1]
วัดสีชมพู (มหานิกาย) ม.4 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดสีสุก (มหานิกาย) ม.6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงบางมด เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดสีหไกรสร (มหานิกาย) ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดสุขใจ (มหานิกาย) ม.6 บ้านสุขใจ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดสุคันธาราม (มหานิกาย) แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต [ภาค1]
วัดสุทธาโภชน์ (มหานิกาย) ม.7 คลองทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดสุทธาราม (มหานิกาย) คลองบางไส้ไก่ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน [ภาค1]
วัดสุทธาวาส (มหานิกาย) บ้านบางน้ำชน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดสุทธาวาส (มหานิกาย) คลองลัดวัดทอง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดสุทธิวราราม (มหานิกาย) ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร [ภาค1]
วัดสุทธิสะอาด (มหานิกาย) ม.4 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา [ภาค1]
วัดสุทัศนเทพวราราม (มหานิกาย) ถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร [ภาค1]
วัดสุธรรมวดี (มหานิกาย) ม.1 บางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดสุนทรธรรมทาน (มหานิกาย) ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย [ภาค1]
วัดสุวรรณ (มหานิกาย) ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน [ภาค1]
วัดสุวรรณคีรี (มหานิกาย) ถนนรุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดสุวรรณประสิทธิ์ (มหานิกาย) ม.13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม [ภาค1]
วัดสุวรรณาราม (มหานิกาย) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดหงส์รัตนาราม (มหานิกาย) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดหนองแขม (มหานิกาย) ม.8 ถนนภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม [ภาค1]
วัดหนองใหญ่ (มหานิกาย) ม.1 บ้านหนองใหญ่ แขวงสายไหม เขตสายไหม [ภาค1]
วัดหนองจอก (มหานิกาย) ม.2 ถนนบุรีภิรมณ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก [ภาค1]
วัดหนัง (มหานิกาย) ริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง [ภาค1]
วัดหลวงพ่อโอภาสี (มหานิกาย) ม.3 บางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ [ภาค1]
วัดหลักสาม (มหานิกาย) ม.2 บ้านหลักสาม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม [ภาค1]
วัดหลักสี่ (มหานิกาย) ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ [ภาค1]
วัดหัวกระบือ (มหานิกาย) ม.7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน [ภาค1]
วัดหัวลำโพง (มหานิกาย) ถนนพระราม4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก [ภาค1]
วัดหิรัญรูจี (มหานิกาย) แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดอนงคาราม (มหานิกาย) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน [ภาค1]
วัดอนัมนิกายาราม (อนัมนิกาย) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ [ภาค1]
วัดอภัยทายาราม (มหานิกาย) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี [ภาค1]
วัดอมรคีรี (มหานิกาย) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดอมรทายิการาม (มหานิกาย) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดอมราวราราม (มหานิกาย) ม.5 บ้านณัฐกานต์3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม [ภาค1]
วัดอมรินทราราม (มหานิกาย) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (มหานิกาย) ม.1 แขวงออเงิน เขตสายไหม [ภาค1]
วัดอรุณราชวราราม (มหานิกาย) ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ [ภาค1]
วัดอัปสรสวรรค์ (มหานิกาย) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดอัมพวัน (มหานิกาย) ถนนพระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต [ภาค1]
วัดอัมพวา (มหานิกาย) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย [ภาค1]
วัดอ่างแก้ว (มหานิกาย) ม.2 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ [ภาค1]
วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธรรมยุต) ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด [ภาค1]
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง (มหานิกาย) บ้านบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม [ภาค1]
วัดอินทรวิหาร (มหานิกาย) ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร [ภาค1]
วัดอินทราวาส (มหานิกาย) ม.22 บ้านคลองบางขุนพรหม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน [ภาค1]
วัดอินทาราม (มหานิกาย) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี [ภาค1]
วัดอุดมรังสี (มหานิกาย) ม.7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม [ภาค1]
วัดอุทัยธรรมาราม (มหานิกาย) ม.11 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง [ภาค1]
วัดอุทัยธาราม (มหานิกาย) ม.5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง [ภาค1]
วัดอุภัยราชบำรุง (อนัมนิกาย) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ [ภาค1]
วัดอู่ตะเภา (มหานิกาย) ม.4 ถนนประชาอุทิศ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก [ภาค1]

ข้อควรคำนึงก่อนการสั่งซื้อ

หลายครั้งในการส่งดอกไม้ หรือส่งพวงหรีด อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หากเรามีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไว้ก่อน ทางเราจึงสรุปประด็นที่อาจจะเป็นปัญหาไว้ดังนี้
 • ในการจัดส่งดอกไม้ ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้น ทางลูกค้าควรแจ้งข้อมูลของผู้รับ เช่นชื่อผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน และไม่ควรเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งเพราะอาจจะทำให้ทีมงานเกิดความสับสน อีกทั้งยังอาจจะมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มขึ้นอีกหากสถานที่จัดส่งอยู่นอกเส้นทางที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน
 • ทางเรา(ส่งดอกไม้.net) ไม่รับจัดส่งดอกไม้(ช่อดอกไม้) แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ในลักษณะที่เป็นการเซอร์ไพรส์ เพราะอาจจะเกิดการผิดพลาดในการจัดส่งได้หากผู้รับไม่พร้อมจะรับสินค้า ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดในกรณีนี้ทางเราจะไม่ผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • ในการจัดส่งดอกไม้(ช่อดอกไม้,แจกันดอกไม้,กระเช้าดอกไม้)นั้น หากท่านประสงค์จะมีข้อความในการ์ดแนบไปพร้อมสินค้า ท่านควรใช้ข้อความที่กะทัดรัด และไม่ควรเปลี่ยนแปลงข้อความหลังจากทำการสั่งซื้อไปแล้ว เพราะอาจจะเกิดความสับสนและเกิดความผิดพลาดได้
 • เนื่องจากสินค้าของเราเป็นงานฝีมือที่อาศัยการจัดทำขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง ดังนั้นรูปแบบการจัดอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากรูปที่แสดงไปบ้าง
 • ดอกไม้และวัสดุประดับช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ช่วงเวลา ฤดูกาล หรือการระบาดของโรคในดอกไม้และพืช
 • ในการสั่งพวงหรีด หรือสั่งดอกไม้นั้น ลูกค้าควรเลือกดูรูปแบบการจัดในหน้าที่แสดงรูปของพื้นที่เป้าหมายที่ท่านต้องการจัดส่ง เพราะช่างจัดดอกไม้หรือพวงหรีดในแต่ละพื้นที่ ย่อมมีฝีมือและลีลาการจัดที่แตกต่างกัน
 • ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเรา(ส่งดอกไม้.net) จะจัดส่งไปยังผู้รับหรือเจ้าภาพที่อยู่ที่งานเท่านั้น หากท่านคาดว่าจะไปร่วมงานช้า ขอความกรุณาลูกค้าแจ้งเบอร์เจ้าภาพกับทางทีมงานส่งดอกไม้.net เพื่อที่ทางเราจะประสานไปยังเจ้าภาพเพื่อรับมอบพวงหรีดแทนท่าน เพราะรถรับจ้างที่จัดส่งอาจจะต้องรีบวนไปส่งพวงหรีดในสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่ง
 • สำหรับสินค้าที่เป็นพวงหรีด ในกรณีของป้ายหรีดนั้น ควรใช้ข้อความที่กะทัดรัดไม่ยาวเกินไป เพราะถ้าใช้ข้อความที่ยาวจะทำให้ตัวหนังสือมีขนาดเล็ก ซึ่งในหลายพื้นที่เจ้าภาพจะแขวนพวงหรีดไว้ในที่สูง หากตัวหนังสือเล็กเกินไปก็อาจจะทำให้ท่านมองเห็นป้ายหรีดได้ไม่ชัดเจน
 • ในกรณีที่เป็นการจัดส่งพวงหรีด ขอความกรุณาลูกค้าแจ้งเบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง
 • ทางร้านของเรา(ส่งดอกไม้.net) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจัดทำตามแบบของร้านอื่น

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...