ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองกาญจนบุรี ,ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี(03A-0446)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0446
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี(03A-0444)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0444
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี(03A-0443)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0443
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี(03A-0438)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0438
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี(03A-0431)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0431
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี(03A-0425)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0425
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองกาญจนบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองกาญจนบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองกาญจนบุรี
วัดเขาเทพนิมิต
แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเขาเม็งอมรเมศร์
ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเขาแหลม
เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเขาคีรีวงค์
วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์
วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเขาตองเมืองลับแล
ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเขาล้านธรรมาราม
ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์(โป่งปัด)
ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเทวสังฆาราม
บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเนินพระงาม
แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเย็นสนิทธรรมาราม
ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดแก่งหลวง
เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดโป่งเสี้ยว
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดไทยวิวัฒนาราม
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดกาญจนบุรีเก่า
ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดช่องกระทิง
ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถาวรวราราม
บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำเขาปูน
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำเจริญธรรม
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำขุนไกร
แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำคีรีธรรม
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำประทุน
หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำพุทธาวาส
หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำพุหว้า
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำมังกรทอง
เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำมุนีนาถ
เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดถ้ำสัตตบรรคูหา
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดทับศิลา
ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดท่าโป๊ะ
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดท่าน้ำตื้น
แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดท่าพะเนียดกุญชร
แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดท่ามะนาว
วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดทุ่งนาคราช
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดทุ่งลาดหญ้า
ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดทุ่งศาลา
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดธรรมประวัติปรียาราม
วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดธุดงคนิมิต
ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดนากาญจน์
วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดบ้านเก่า
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดบ้านยาง
ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดบ้านห้วยน้ำขาว
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดประตูด่าน
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดพรหมกิตติยาราม
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดพุเลียบ
หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดพุน้อย
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดพุประดู่
หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดราษฎร์บำรุงวราราม
ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม
ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดลำทราย
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดลำทหาร
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดวังเย็น
วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดวังกุ่ม
ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดวังจาน
วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดวังปลาหมู
เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดศรีอุปลาราม
หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม(พุทธกาญจนนิมิต)
วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดสามพระยา
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดสิริกาญจนาราม
ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดหนองบ้านเก่า
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดหนองประชุม
วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดหมอเฒ่า(เกาะแก้ว)
ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดหัวนา
ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดหัวหิน
ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดอุดมมงคล
ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
โรงเรียนใน อ.เมืองกาญจนบุรี
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
โรงเรียนกาญจนจินดา
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โรงเรียนขัยจิตต์วิทยา
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน
โรงเรียนถาวรวิทยา
โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร
โรงเรียนบวรวิทยาอนุบาล
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา)
โรงเรียนบ้านเขาปูน
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
โรงเรียนบ้านจันอุย
โรงเรียนบ้านช่องกระทิง
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
โรงเรียนบ้านทับศิลา
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
โรงเรียนบ้านท่าหวี
โรงเรียนบ้านท่าอ้อ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านนากาญจน์
โรงเรียนบ้านพุเลียบ
โรงเรียนบ้านวังเย็น
โรงเรียนบ้านวังด้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
โรงเรียนบ้านวังปลาหมู
โรงเรียนบ้านวังลาน
โรงเรียนบ้านวังสารภี
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองปลวก
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวสาขาพุน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านหัวเขาพุประดู่
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวหิน
โรงเรียนพัฒน์พงศ์
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว
โรงเรียนวัดเขาน้อย
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า(อุดมราษฏร์วิทยา)
โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง
โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
โรงเรียนวัดท่ามะขาม
โรงเรียนวัดบ้านเก่า
โรงเรียนวัดบ้านยาง
โรงเรียนวัดพุน้อย
โรงเรียนวัดลาดหญ้า(ลาดหญ้าวิทยา)
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
โรงเรียนสิทธิศึกษา
โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี
โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ3

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...