ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ท่ามะกา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ท่ามะกา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ท่ามะกา ,ร้านดอกไม้ ท่ามะกา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ท่ามะกา(03A-0446)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0446
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่ามะกา
บริการส่งดอกไม้ ท่ามะกา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่ามะกา(03A-0444)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0444
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่ามะกา
บริการส่งดอกไม้ ท่ามะกา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่ามะกา(03A-0443)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0443
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่ามะกา
บริการส่งดอกไม้ ท่ามะกา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่ามะกา(03A-0438)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0438
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่ามะกา
บริการส่งดอกไม้ ท่ามะกา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่ามะกา(03A-0431)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0431
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่ามะกา
บริการส่งดอกไม้ ท่ามะกา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่ามะกา(03A-0425)
(เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น )
รหัส 03A-0425
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่ามะกา
บริการส่งดอกไม้ ท่ามะกา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ร้านดอกไม้ ท่ามะกา บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ท่ามะกา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ท่ามะกา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ท่ามะกา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ท่ามะกา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ท่ามะกา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ท่ามะกา
วัดเขาใหญ่
โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดเขากะอาง
เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดเขาตะพั้น
โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดเขาพระสิทธิญาณ
เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดเขาสะพายแร้ง
สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดเขาสามสิบหาบ
เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดแสนตอ
แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดโพธิ์เย็น
ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดใหม่เจริญผล
ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดกระต่ายเต้น
ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดกาญจนนิมิต
ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดคร้อพนัน
ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณ
หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดดงสัก
พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดดอนขมิ้น
ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดดอนชะเอม
ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดดอนตาลเสี้ยน
อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดดอนสามง่าม
ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดดาปานนิมิต
หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดตะคร้ำเอน
ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดท่าเรือ
ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดท่ากระทุ่ม
แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดท่ามะกา
ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดทุ่งประทุน
ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดทุ่งมะกรูด
ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดปากบาง
พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดพระแท่นดงรัง
พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดรางกระต่ายรังสรรค์
ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดลูกแก
ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดสนามแย้
สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดสำนักคร้อ
ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหนองโตนด
พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหนองโรง
ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหนองไม้แก่น
หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหนองพลับ
แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหนองลาน
หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหนองลานราษฎร์บำรุง
ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหมอสอ(วังคา)
พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดห้วยกรด
ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดห้วยตะเคียน
ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหวายเหนียว
หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี
โรงเรียนใน อ.ท่ามะกา
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน1(วัดปากบาง)
โรงเรียนเขมภัทรศึกษา
โรงเรียนฐิติวิทยา
โรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถัมภ์
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
โรงเรียนทิพย์พิทยา
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านเขาช่อง
โรงเรียนบ้านแจงงาม
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
โรงเรียนบ้านชายธูป
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
โรงเรียนบ้านดอนรัก
โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย(พิริยะประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองกรด
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
โรงเรียนบ้านหนองตาคง
โรงเรียนบ้านหนองลาน
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
โรงเรียนประชาวิทยาคาร
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
โรงเรียนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดเขาใหญ่
โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
โรงเรียนวัดคร้อพนัน
โรงเรียนวัดดงสัก(หมั่นวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
โรงเรียนวัดดอนชะเอม
โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่142
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
โรงเรียนวัดสนามแย้
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
โรงเรียนวัดหนองพลับ
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหนองลาน
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
โรงเรียนวินัยนุกูล
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล
โรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...