ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองกาฬสินธุ์ ,ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์(04A-0508)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0508
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์(04A-0507)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์(04A-0506)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0506
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์(04A-0503)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0503
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์(04A-0502)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองกาฬสินธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองกาฬสินธุ์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองกาฬสินธุ์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองกาฬสินธุ์
วัดเกาะแก้วพิศดาร
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดเขตตาราม
ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดเทพคีรี
เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดเวฬุวนาราม
หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดเศวตวันวนาราม
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดเหนือ
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดเหล่าสูง
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดแดนนาบุญ
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดโนนไฮวนาราม
ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ไชยาราม
ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยดอนเรียบ
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยหลุบใน(โพธิ์ชัย)
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ศรีสว่างดอนม่วง
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดโสภาราม
หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดใต้โพธิ์ค้ำ
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดกลาง
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดกุดลาย
หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดกุดอ้อ
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดคลองรังสิตท่าแสง
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดคำเม็กโนนทอง
ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดคำมัจฉาราม
ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดคำหงษา
นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดชลประทานนิมิต
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดชัยสิทธาราม
ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดชัยสุนทร
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดชูเถาวัลย์
เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดดงกระยอมอุดมคุณ
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดดงบังเก่า
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดดงปอ
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดดงสวางใต้
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดดงสว่างใน
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดดอน(ประชาอุทิศ)
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดดอนนาแก
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดดอนสนวน
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดทัศนารามเตาไห
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดท่าม่วง
ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดนทีศิลาวาส
ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านโนนแพง
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดปฐมปฎิมากร
กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดประชานิมิตร
นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดประชานิยม
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดประสิทธิ์ไชยาราม
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดป่าไม้แดง
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดป่ากล้วย
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดป่าพุทธมงคล
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดพุทธฉิมพลี
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดพุทธปฎิมากร
กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดภูปอ
ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดมณีนพาราม
บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดมหามัจฉาราม
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดมัชฌิมวาส
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดรัตนาราม
หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดวิเศษไชยาราม
บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดศรีสุมังคลาราม
ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดศิริเจริญสุข
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสวนป่าสมเด็จ
นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสวัสดิ์โสภาราม
หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างโคกกลาง
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างโพธิ์ชัย
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างโพธิ์ศรีอรุณ
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างคงคา
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างชัยศรี
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างบุรีดงน้อย
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างประทุม
โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างสามัคคี
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างอรุณ
เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างอัมพวัน
หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างอัมพวัน
ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสะอาดไชยศรี
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสะอาดนาทม
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสาหินชัยมัด
ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสุนทราราม
บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสุมังคลาราม
ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสุมังคลาราม
โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสุวรรณวารี
ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดสุวรรณาราม
โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดหนองโพน
ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดหนองกุงเหนือ
หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดห้วยสีทน
โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดหอไตรปิฎการาม
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดหาฤทธาราม
ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดอนุมัจฉาราม
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดอนุหาฤทธาราม
ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดอัมพวัน
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดอัมพวันแกน้อย
เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดอัมพวันม่วงน้อย
ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดอินทรประทานพร
ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดอุดมประชาราษฎร์
นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
โรงเรียนใน อ.เมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี
โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์
โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล
โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
โรงเรียนชาญยุทธวิทยา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์
โรงเรียนดงสวางวิทยายน
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
โรงเรียนนาโกวิทยา
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนบ้านดอนสนวน
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านห้วยแสง
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร
โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม
โรงเรียนภูปอวิทยา
โรงเรียนมิตรภาพที่32
โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์
โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
โรงเรียนวัดชัยสุนทร
โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา
โรงเรียนหนองแวงเหนือ
โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
โรงเรียนหนองหัวช้าง
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7(สวนป่าสมเด็จ)
โรงเรียนอนุกูลนารี
โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
โรงเรียนอนุบาลรัตนา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...