ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ กมลาไสย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กมลาไสย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่กมลาไสย ,ร้านดอกไม้ กมลาไสย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ กมลาไสย(04A-0508)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0508
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กมลาไสย
บริการส่งดอกไม้ กมลาไสย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กมลาไสย(04A-0507)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กมลาไสย
บริการส่งดอกไม้ กมลาไสย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กมลาไสย(04A-0506)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0506
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กมลาไสย
บริการส่งดอกไม้ กมลาไสย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กมลาไสย(04A-0503)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0503
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กมลาไสย
บริการส่งดอกไม้ กมลาไสย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กมลาไสย(04A-0502)
(เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น )
รหัส 04A-0502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กมลาไสย
บริการส่งดอกไม้ กมลาไสย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ร้านดอกไม้ กมลาไสย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด กมลาไสย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กมลาไสย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กมลาไสย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กมลาไสย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กมลาไสย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.กมลาไสย
วัดเกษมาคม
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดแจ้งจม
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดแพงศรีเมือง
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดแพงศรีบ้านบ่อ
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดแสงจันทร์นาเชือก
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโคกล่าม
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโคกศรี
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโนนเมือง
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโนนโพธิ์ศรี
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโนนไผ่ล้อม
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโนนไฮ
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโปโล
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์โนนสว่าง
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์คีรีสว่างริมทุ่ง
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัย
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยโนนสูง
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ทองสงเปลือย
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์บึงไฮ
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพนงาม
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดโพนทอง
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดข้าวหลาม
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดคำโพนทอง
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดชัยมงคล
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดดอนเปลือย
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดดอนกู่
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดดอนยางจันทาราม
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดดอนยุง
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดดอนหัน
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดท่าเพลิง
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดท่าเหมือดแอ่
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดท่ากลาง
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดทิพวัน
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดน้ำจั้น
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบ้านเก่าน้อย
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบ้านเมย
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบ้านเล้า
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบ้านแก
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบ้านแวง
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบ้านโจด
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบ้านบึง
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบ้านลาด
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดบุญญวาสวนาราม
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดปฐมเกษาราม
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดปทุมเกษรหนองบัว
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดประชาศรัทธาธรรม
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดป่าเครือวัลย์
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดป่ารัตนธรรมคุณ
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรม
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดศรีสว่างไพบูลย์
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดศรีสุมังคาราม
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดศิริสว่าง
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสงยาง
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสง่าอรุณ
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสระแคนนามล
โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสวนโคก
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสว่างโพธิ์ศรี
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสว่างดอนแก้ว
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสว่างอรุณนาบึง
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสว่างอารมณ์
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสะอาดชัยศรี
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสะอาดสมศรี
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสีถาน
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดสุวรรณนิคคลี
โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดหนองแปน
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดหนองไผ่
โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดหนองคอนสวรรค์
เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดหนองคู
หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดหนองตุ
ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดหนองอีกุ้ม
โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัย
หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
วัดอัมพปาลิการาม
ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
โรงเรียนใน อ.กมลาไสย
โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
โรงเรียนเสมาสามัคคี
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา
โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์
โรงเรียนโคกศรีเมือง
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา
โรงเรียนกมลาไสย
โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม
โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง
โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ)
โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา
โรงเรียนธนบุรีวิทยายน
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนนามลวิทยาคาร
โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม
โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
โรงเรียนหนองตุวิทยา
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา
โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย
โรงเรียนหัวขวาวิทยา
โรงเรียนอนุบาลนงนุช
โรงเรียนอนุบาลบานเย็น
โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...