ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ กุฉินารายณ์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กุฉินารายณ์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่กุฉินารายณ์ ,ร้านดอกไม้ กุฉินารายณ์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ร้านดอกไม้ กุฉินารายณ์ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด กุฉินารายณ์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กุฉินารายณ์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กุฉินารายณ์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กุฉินารายณ์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กุฉินารายณ์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.กุฉินารายณ์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ
เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดแจนแลนเหนือ
แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดแจนแลนใต้
แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดแช่มชื่นพรมประสิทธิ์
แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดแสงอรุณวราราม
สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโคกกลาง
จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโนนฟองแก้ว
นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโนนศิลา
กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโนนสวรรค์
บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัย
หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยดงเหนือ
เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้า
บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยศรี
เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยสามขา
สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ศรีแก้วห้วยม่วง
หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดโพธิสมพร
นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดกกต้อง
กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดกลางอุดมวารี(กลาง)
นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดจุมจังเหนือ
จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดท่าสินเธาว์เหล่าไฮงาม
เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดธงชัยศรีอำนวย
บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านโคกโก่ง
กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านโนนยาง
เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านกกตาล
บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านวังมน
กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านหนองเม็ก
เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านหนองโง้ง
แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านหนองบัวทอง
สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบ้านหนองสระพัง
หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบุญฑริกาวาส
บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบูรพาภิรมย์
นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบูรพาภิรมย์
นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดบูระพาภิรมย์
จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดป่ากุดหว้า
กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดป่าท่าแสงจันทร์
เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดป่านาเหนือ
จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดป่านาคำ
จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดป่าราษฎร์บำรุงคงมัน
สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดพร้าวศรีสำราญ
จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดศรีบูรพา
นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ
สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดศิลาลาดติการาม
กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์
หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดสมสะอาด
สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างคงคา
นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างบึงทอง
สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดสว่างหงษ์ทอง
นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดสันติการาม
เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดสามัคคีธรรมบวขาว
บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดสิมนาโก
นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดสีสุกกุดฝั่งแดง
เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดหนองฟ้าเลื่อน
แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดหอไตรเหล่าใหญ่
เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดหอคำกั้ง
เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดอรัญญิกาเสนานิคม
นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดอัมพวันบ้านชาด
นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดอัมพวันบ้านดอน
บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
วัดอุปถัมภ์โพธารามกุดค้าว
กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
โรงเรียนใน อ.กุฉินารายณ์
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนโนนคำวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา35(คำกั้ง)
โรงเรียนกุฉินารายณ์
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรพ์
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบัวขาว
โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ
โรงเรียนบ้านโคกโก่ง
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านกกตาล
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง
โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง
โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน
โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์
โรงเรียนบ้านคุย
โรงเรียนบ้านจอมทอง
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)
โรงเรียนบ้านบึงทอง
โรงเรียนบ้านวังมน
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
โรงเรียนบ้านห้วยแดง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194
โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
โรงเรียนสามัคคีบัวขาว
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม
โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
โรงเรียนอนุบาลอินทิรา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...