ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ท่าคันโท
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ท่าคันโท บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ท่าคันโท ,ร้านดอกไม้ ท่าคันโท ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

ร้านดอกไม้ ท่าคันโท บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ท่าคันโท ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ท่าคันโท ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ท่าคันโท ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ท่าคันโท นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ท่าคันโท ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ท่าคันโท
วัดเขาน้อย
ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดแสนสุข
กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดโคกกัมภ์
กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดโนนอำนวย
นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดไทยเจริญ
ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดกุงเก่า
กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดกุดจิก
กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดขอนแก่น
กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดคลองน้ำไหล
ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดคำแคน
กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดคำจันทร์เพ็ญ
ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดคำบอน
ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดชัยวงษ์จันทร์
ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดดงกลาง
ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดดงจันทร์
ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดดงสมบูรณ์
ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดดงสวรรค์
ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดถ้ำเกิ้ง(ถ้ำเกิง)
ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดถ้ำไทรทอง
นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดถ้ำไม้รัง
กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดถ้ำน้ำทิพย์
นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดทรงธรรม
นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดท่าเมือง
ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดท่าคันโท
ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดนาตาล
นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดนิมิตสามัคคี
นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดบ้านยางอู้ม
ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดบุตรอินทราราม
นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดศิริธรรม
กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดสร้างแก้ว
กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดสว่างอรุณดงบัง
ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดสันติธรรม
กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดสามัคคีธรรม
ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
วัดหนองหลวงโคกกลาง
กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์
โรงเรียนใน อ.ท่าคันโท
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)
โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโนนอำนวย
โรงเรียนบ้านคำแคน
โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนมิตรมวลชน5(บ้านไทยเจริญ)
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...