ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองขอนแก่น ,ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0763)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0760)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0759)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0731)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0725)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0720)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0714)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0713)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0709)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0708)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น(06A-0707)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น
บริการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ เมืองขอนแก่น บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองขอนแก่น ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองขอนแก่น นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองขอนแก่น ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองขอนแก่น
วัดเกษรวนาราม
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดเกาะทอง
โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดเทพปูรณาราม
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดเทพสุวรรณ
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดเสมอภาพ
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโฆสิตาราม
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโนนขาม
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโนนชัยวนาราม
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโนนม่วง
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโนนราศรี
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโนนศิลา
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโนนศิลา
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโนนสูง
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธาราม
โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์(โพธิ์โนนทัน)
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์งาม
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์ทอง(เหล่าโพนทอง)
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์นิมิตร
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์บัลลังก์
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรีธาราม
โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดไชยศรี
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดไตรคามบำรุง
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดไตรประสิทธิ์
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดไทรงาม
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดไทรทอง
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดกลาง
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดกลางบุรี
เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดกองศรี
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดกู่ประชาสามัคคีบ้านอ้อ
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดจอมศรี
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดจอมศรี
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดจันทรังษี
หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดจันทรังษี
ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดจุณณะปิยะวนาวาส
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดชัยแสงอรุณทอง
โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดชัยสิทธิ์
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดดวงจันทราราม
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดดอนแก้ว
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดตราชูวนาราม
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดตะคลองสีผึ้ง
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดตาลเรียง
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดถาวร
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดทรายบึงสำราญ
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดทรายมูล
แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าเรียบ
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าแร่
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าโพธิ์
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าชลาวาส
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าบึง
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าประชุม
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าประทาย
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าพระเนาว์
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่ามะเดื่อ
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่ายางชุม
โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่ายาราม
หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าราชไชยศรี
เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าราษฎร์
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดท่าสองคร
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดธาตุ
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดธาตุกุดกว้าง
เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดธาตุสว่าง
หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดนวลจันทร์
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดนาถวนาราม
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดน้ำค้าง
ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดบ้านโนนศรีเรือง
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดบ้านท่อน(โพธิ์ศรีบ้านท่อน)
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดบึงบาล
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดบูรพาทิศ
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดปทุมแพงศรี
ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าเรไร
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าแสงอรุณ
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าชัยวัน
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่ามหาวนาราม
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่ารัตนมงคล
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่ารัตนาราม
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าศิริวันวนาราม
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าสามัคคีธรรม
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าหนองค้า
โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าหนองหลุบ
แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าอดุลยาราม
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าอภัยวัน
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดป่าอรัญญาวาสี
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดภูมิหลักฐาน
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดมณฑป
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดมรรคสำราญ
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดม่วง
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดม่วงศรี
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดมิ่งโพธิ์วนาราม
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดยอดแก้ว
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดยอดแก้ว
ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดรัตนาราม
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดราชบุรี
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดราษฎร์สังขรณ์
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดวิเวกธรรม
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดวิจารณ์สว่างโศก
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดวิจารณาราม
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดวุฒาราม
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีแก้ว
โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีโพธิ์ทอง
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีชมบาล
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีชล
หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีฐาน
โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีดอนกลาง
แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีธาตุ
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีนวล
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีภูมิเรือง
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีวนาวาส
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีสว่างโนนทัน
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีสุก
ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีอาราม
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศิริธรรมิกาวาส
โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศิริมงคล
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสมศรี
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสมศรี
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสมัคคาราม
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสรรค์วนาราม
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสระทอง
บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสระมงคล
แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างโพธิ์ชัย
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างกลางฮุง
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างชัยศรี
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างดอนยาง
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างพิทยา
แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างมโน
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างมรรค
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างศรีวิชัย
เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างศรีวิลัย
โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างสุทธาราม
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างหนองไฮ
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสามัคคี
บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสายราษฎร์บำรุง
ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสำราญ
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสำราญ
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสุทธิสังวรณ์
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดสุนทโรวาส
หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดหนองแวง
ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดหนองโข่ย(โพธิ์ศรีบ้านหนองโข่ย)
ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดหนองตูม
หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดหนองห้าง
สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดหัวหิน
เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดอดุลแก้วมอดี
ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดอรัญญาวาส
ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดอรัญญาสุทธาวาส
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดอรุณวราราม
หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดอาภาราม
บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดอุดม(อุดมไก่นา)
สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.เมืองขอนแก่น
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
โรงเรียนญาณไพศาลวิทยา
โรงเรียนท่าพระวิทยายน
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนบ้านเต่านอ
โรงเรียนบ้านเป็ด
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเลิง
โรงเรียนบ้านเลิงเปือย
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
โรงเรียนบ้านโกทา
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
โรงเรียนบ้านโคกท่า
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านโนนเขวา
โรงเรียนบ้านโนนเรือง
โรงเรียนบ้านโนนแต้
โรงเรียนบ้านโนนกู่
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านไก่นา
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านคำบอน
โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
โรงเรียนบ้านดงพอง
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านดอนช้าง
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
โรงเรียนบ้านดอนบม
โรงเรียนบ้านดอนยาง
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
โรงเรียนบ้านตอกแป้น
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านนาเพียง
โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
โรงเรียนบ้านบึงแก
โรงเรียนบ้านบึงฉิม
โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์
โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
โรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี
โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านยางหย่อง
โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
โรงเรียนบ้านศิลา
โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านสาวะถี
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองโจด
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านหนองปอ
โรงเรียนบ้านหนองปิง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหลุบหญ้าคา
โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
โรงเรียนบ้านหัวบึงหัวสระ
โรงเรียนบ้านหินขาว
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ้านอัมพวัน
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ1
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น
โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชายขอนแก่น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
โรงเรียนราษฎร์อุทิศศึกษา
โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
โรงเรียนสุรัสวดี
โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
โรงเรียนอนุบาลเคหะขุมชนขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลเบญจพร
โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์
โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
โรงเรียนอนุบาลเรือนแก้ว
โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
โรงเรียนอนุบาลกัลยาณี
โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ
โรงเรียนอนุบาลกุลสตรี
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลค่ายศรีพัชรินทร์
โรงเรียนอนุบาลดวงดาว
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์
โรงเรียนอนุบาลปิยวดี
โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพระกิตติคุณ
โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ใจ
โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก
โรงเรียนอนุบาลภัทรพร
โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลรัตนมาลี
โรงเรียนอนุบาลราตรี
โรงเรียนอนุบาลวรานุช
โรงเรียนอนุบาลสวนสน
โรงเรียนอนุบาลสวัสดี
โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง
โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี(อนุบาลสงเคราะห์นิยมวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร
โรงเรียนอานันทนวิทยา
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...