ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ชนบท จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ชนบท จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชนบท จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ชนบท บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ชนบท ,ร้านดอกไม้ ชนบท ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0763)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0760)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0759)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0731)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0725)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0720)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0714)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0713)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0709)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0708)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชนบท(06A-0707)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชนบท
บริการส่งดอกไม้ ชนบท
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชนบท จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ชนบท จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ชนบท จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ชนบท จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ ชนบท บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ชนบท ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ชนบท ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ชนบท ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ชนบท นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ชนบท ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ชนบท
วัดเจริญวารี
โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดเจริญวารี
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดเทพาภิบาล
กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดแท่นศิลา
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดแสงจันทร์
ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์
ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดโคกกรวด
โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดโนนคำมี
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดโนนสะอาด
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
ชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดกุดน้ำเที่ยง
ชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดชัยประสิทธิ์
ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดทรงศิลา
ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดธงไชย
โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดธรรมณี
บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
วัดบำรุงวิริยะ
ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดบึงเบ็ญ
โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดบึงแก้ว
ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดบูรพา
ชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าเกษมคงคาราม
ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าธรรมวิเวก
ชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าปริปุณณธรรมาราม
ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าภูหันบรรพต
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าสุริยาเย็น
ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดป่าหัวฝาย
ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดราษฎร์บำรุง
ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดราษฎร์สามัคคี
กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดวิเวกภูนางงำ
ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีพนาวาส
บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีภูบาล
ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีวราราม
กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีสว่าง
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดศรีสุมังคล์
ชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดศิลาประชาวาส
โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสระเกษ
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสระทอง
กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสวัสดี
บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
วัดสว่างวงษ์
ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดสะอาดโนนคูณ
กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสันติวนาราม
วังแสง ชนบท ขอนแก่น
วัดสามัคคีธรรม
ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดสามัคคีประชาวาส
โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
วัดสิงห์ทอง
ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
วัดสุทธาวาส
กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
วัดหนองแต้
ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดหนองแวงน้อย
ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
วัดอรัญญิกาวาส
ชนบท ชนบท ขอนแก่น
วัดอรุณวนาราม
บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
วัดอัมพวัน
ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.ชนบท
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ
โรงเรียนบ้านแท่น
โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย
โรงเรียนบ้านโนนข่า
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาย
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า
โรงเรียนบ้านปอแดง
โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม
โรงเรียนบ้านวังแสง
โรงเรียนบ้านหญ้าเครือ
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง
โรงเรียนบ้านหันแฮด
โรงเรียนบ้านหัวนากลาง
โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น
โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...