ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ชุมแพ จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ชุมแพ จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชุมแพ จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ชุมแพ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ชุมแพ ,ร้านดอกไม้ ชุมแพ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0763)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0760)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0759)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0731)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0725)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0720)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0714)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0713)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0709)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0708)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ชุมแพ(06A-0707)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ
บริการส่งดอกไม้ ชุมแพ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชุมแพ จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ชุมแพ จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ ชุมแพ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ชุมแพ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ชุมแพ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ชุมแพ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ชุมแพ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ชุมแพ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ชุมแพ
วัดแจ้งสว่าง
โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดแจ้งสว่างนอก
โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดแสงจันทร์
วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโกวสินธุ์วนาราม
นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโกสุมภาราม
นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโคกหย่อน
นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนแห่โพธิ์ชัย
โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนคูณ
ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนบุรุษ
โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนลาน
หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนศิลา
วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนสะอาด
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนสำราญ
โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโนนสูง
โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ก่อง(บ้านหนองขาม)
หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ธาตุ(บ้านชุมแพ)
ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี
โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดใหม่สามัคคี
หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดไตรรงค์
โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดกลาง
หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดกลางสว่าง
หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดชัยประดิษฐ(บ้านไผ่กุดหิน)
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดดาวเรือง
ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดทาม
โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดธาตุ
ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดนาโพธิ์
ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดนาดี
วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดนาราม
หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบริบูรณ์
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบ้านท่าเดื่อ
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบ้านห้วยอีเปาะ
นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบึงนาเพียง
นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบึงสว่าง
โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบุญบาลประดิษฐ(บ้านหัวหนอง)
ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดบูรพา
หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดประดู่ทอง
หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
วัดประสิทธิ์ไพศาล
หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดป่าโนนลาน
โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดป่านาหนองทุ่ม
นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดป่าบ้านแห่
ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดป่าหนองม่วง
โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดป่าหนองม่วง
โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดป่าหนองศาลา
หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
วัดป่าหินลาด
นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดพงษาวาส
หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
วัดพนมไพร
นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดพัฒนาราม
ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดมิ่งมงคล
หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดราษี
ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดศรีโกศลวนาราม
หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
วัดศรีชมพู
หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดศิลาลำโจด
หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสระพัง
โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนคูณ
วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนงาม
หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างวังบง
หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างศรีบุญเรือง
โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างหนองบัว
ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างหนองสังข์
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสว่างอินทร์แปลง(บ้านหนองใส)
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสามัคคีชัย
หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
วัดสามัคคีพัฒนาราม
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
วัดหันสว่าง
ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดหินตั้ง
โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอรัญญาวาส
ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอัมพวัน
โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอิสาณ
นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอิสาณราษฎร์บำรุง
นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์
นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
วัดอุดมวิทยาราม
โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.ชุมแพ
โรงเรียนเทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
โรงเรียนโคกสูงสว่าง(ราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนโคกสูงสำราญ
โรงเรียนโนนงามศึกษา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
โรงเรียนกุดเข้ห้วยบง
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
โรงเรียนชุมแพวิทยา
โรงเรียนชุมแพวิทยายน
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนหันวันครู
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง
โรงเรียนบ้านโนนโก
โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนชาติ
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด
โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง
โรงเรียนบ้านไชยสอ
โรงเรียนบ้านไผ่กุดหิน
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านชุมแพ
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านนาเพียง
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
โรงเรียนบ้านนาสีนวน
โรงเรียนบ้านยอดห้วย
โรงเรียนบ้านร่องแซง
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ205
โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
โรงเรียนบ้านหนองใส
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองคะเน
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองศาลา
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
โรงเรียนบ้านห้วยอีเปาะ
โรงเรียนบ้านหอย(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มวิทยาสรรค์
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย
โรงเรียนอนุบาลขุมแพ
โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์
โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์2
โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...