ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด น้ำพอง จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ น้ำพอง จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ น้ำพอง จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ น้ำพอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่น้ำพอง ,ร้านดอกไม้ น้ำพอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0763)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0760)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0759)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0731)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0725)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0720)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0714)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0713)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0709)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0708)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ น้ำพอง(06A-0707)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง
บริการส่งดอกไม้ น้ำพอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ น้ำพอง จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด น้ำพอง จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ น้ำพอง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด น้ำพอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน น้ำพอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ น้ำพอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ น้ำพอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด น้ำพอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.น้ำพอง
วัดเกาะแก้ว
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเขาดินวนาราม
หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเจติยภูมิ
บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดเลียบ
ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโนนกลาง
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโนนสระบัว
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธาราม
กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดโพนทอง
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดใหม่สามัคคีธรรม
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดกลางอรัญเขต
บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดกู่ประภาชัย
บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดคำใหญ่
ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดคำบง
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดคำมืด
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดจอมมณี
บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดชัยศรี
วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดชัยสว่าง
บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดชุมพร
ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดซำขามถ้ำยาว
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดท่าเกษมสามัคคี
ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดท่าน้ำพอง
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง
ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดธาตุจอมศรี
หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดนวการาม
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบริบูรณ์
ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบัวบานจันทรังษี
พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบัวระพา
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบัวระพา
กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบ้านโสกม่วง
พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบ้านโสกม่วง
พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบ้านคำใหญ่
ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบึงบอล
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบึงพลานชัย
หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบูรพาภิรมยาราม
บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดบูรพาราม
ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดป่าโนนสวรรค์
หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดป่าคำบอน
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดป่าบึงเป่ง
ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดป่าบึงถุงเทียว
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดพลับพลาชัย
หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดพังคียาราม
บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดพิชัยพัฒนาราม
วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดพิทักษ์ธรรมาราม
พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดมหาชัย
วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดมหาวันวิหาร
วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดมุกดาราม
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดวิชัยยาราม
วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีธรรมา
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีนวน
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีปทุมวนาราม
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีมงคล
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีมงคล
กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีสุมังค์
บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีสุมังค์วนาราม
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีสุวรรณพรหมวราราม
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศรีอุดม
พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดศิลาอาสน์
วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสมศรี
พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระชัย
หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระทรงศิลา
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสระทอง
ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสว่างแสงอรุณ
บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสว่างอรุณ
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสองคอน
บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสามัคคีวิทยาราม
บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสำราญนาศรี
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสิลาอาสน์
บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสีลาขันธุ์
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสุนันทาวาส
กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
วัดสุริยะสว่าง
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหนองกุง
หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหนองนกเขียน
หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหรคุณ
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหินกองน้อย
น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วัดหินลาด
พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
วัดอัมพวัน
สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
วัดอิสาณ
ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดอุทัย
ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
วัดอุทุมพร
ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.น้ำพอง
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
โรงเรียนคำบอนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
โรงเรียนดงมันพิทยาคม
โรงเรียนน้ำพอง
โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์มิตรภาพที่94
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
โรงเรียนบ้านโนนพยอม
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
โรงเรียนบ้านโสกแสง
โรงเรียนบ้านโสกม่วง
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ
โรงเรียนบ้านกุดพังทุย
โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ
โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านคำบง
โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
โรงเรียนบ้านคำมืด
โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงเรือง
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
โรงเรียนบ้านนาเรียง
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านนาคู
โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ
โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
โรงเรียนบ้านบึงกลาง
โรงเรียนบ้านฟากพอง
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน
โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง
โรงเรียนบ้านวังชัย
โรงเรียนบ้านสระกุด
โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
โรงเรียนบ้านหนองหารจาง
โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านหัวบึง
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
โรงเรียนมนตรีศึกษา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
โรงเรียนลำน้ำพอง
โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์
โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์
โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...