ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บ้านไผ่ ,ร้านดอกไม้ บ้านไผ่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0763)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0760)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0759)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0731)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0725)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0720)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0714)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0713)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0709)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0708)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านไผ่(06A-0707)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่
บริการส่งดอกไม้ บ้านไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ บ้านไผ่ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บ้านไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บ้านไผ่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บ้านไผ่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บ้านไผ่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บ้านไผ่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บ้านไผ่
วัดเขมาภิรมณ์
เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดเหล่าหลวง
แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดเอี่ยมไพบูลย์
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดแคนเหนือ
แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโนนทอง
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ตาก
เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ตาก
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดใหม่สามัคคี
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดกิโลเมตรสิบหก
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดคุ้มจัดสรรค์
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจอมศรี
บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจันทรประสิทธิ์
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจันทริการาม
ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจำปา
บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดจำปา
ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดดุสิตาราม
ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดธรรมเจดีย์
แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดธรรมมงคล(ราษฎร์บำรุง)
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดธรรมวิเวกประชาสรรค์
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดนันทพิมพาราม
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดบูรณะสิทธิ์
หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดบูรพาราม
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าชัยวารินทร์
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าพุทธชัยมงคล
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าสุมนามัย
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดป่าอาสภาวาส
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดพรหมวิหารริการาม
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดมงคลหลวง
เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดมัชฌิมวิทยาราม
บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศรีมหาโพธิ์
แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศิริชัยมงคล
ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดศิริมงคล
ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสนวนวารีพัฒนาราม
หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสมุหนาถราม
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่าง
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างเวหา
บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนเพียง
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนชัย
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างจูมทอง
แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างชัยศรี
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างทุ่งมน
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างสุริยาเย็น
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสวาท
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสะอาดโนนงาม
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสามัคคี
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสุดาราษฏร์วราราม
หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสุทธิการาม
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดสุภีสีวราราม
บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดหนองแวงโอง
ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดหนองกุง
บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดหนองนกเขียน
หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดหนองหญ้าปล้อง
ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดหนองฮี
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดหินตั้ง
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอมรบูรญาราม
หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอรัญญาวาส
ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
วัดอุตตมวารี
เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.บ้านไผ่
โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง
โรงเรียนกรุณาศึกษา
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
โรงเรียนบ้านเกิ้ง
โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
โรงเรียนบ้านโคกโก
โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
โรงเรียนบ้านขามเรียน
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านชีกกค้อ
โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านทุ่งมน
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
โรงเรียนบ้านป่าปอ
โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
โรงเรียนบ้านละว้า
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...