ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ภูเวียง จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ภูเวียง จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ภูเวียง จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ภูเวียง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ภูเวียง ,ร้านดอกไม้ ภูเวียง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0763)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0760)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0759)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0731)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0725)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0720)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0714)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0713)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0709)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0708)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเวียง(06A-0707)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเวียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ภูเวียง จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ภูเวียง จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ภูเวียง จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ ภูเวียง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ภูเวียง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ภูเวียง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ภูเวียง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ภูเวียง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ภูเวียง
วัดเกษมสำราญ
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดแก้วสว่าง
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดแท่นศิลา
หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโนนศิลา
กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโนนสวรรค์
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง
สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิการาม
นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์งาม
กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพธิ์สว่าง
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโพนทองดอนไข
ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
วัดโสภารัตนาราม
หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดใหม่สุขสันต์
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดชัยมงคล
สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดชัยมงคล
สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดทองประสิทธิ์
ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
วัดท่าเดื่อ
ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดทามเรืองศรี
หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดธานี
ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
วัดบริบูรณ์วราราม
สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดบ้านดอนหัน(ศร๊ภูเวียง)
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดบูรพา
ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดป่าบ้านโป่งสังข์
หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดป่าวิเวการาม
หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดป่าสิริสมบัติ
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดป่าสุขิตาราม
กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดพระบาทโพธาราม
หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดวารินทร์
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีชุมแสง
นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีราษฏร์บำรุง
นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด
หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด
นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศิริมงคล
นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศิริรัตนาวาส
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศิริวิทยาราม
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศิลา
หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดศิลาอาสน์
ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสงเปลือย(ศรีมงคล)
สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสวรรค์คงคา
ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างเลิงแสง
กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างแสงจันทร์
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างโนนรัง
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างวิทยาราม
นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างหนองกุง
หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างอรุณ
นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสันติการาม
สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสันติวนาราม
บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสามัคคี
กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสำราญ
กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
วัดสุทธิธรรมวนาราม
ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
วัดหนองกุงธนสาร
หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
วัดอัมพวัน
หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
วัดอาคเนย์
ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.ภูเวียง
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
โรงเรียนโสกห้างศึกษา
โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
โรงเรียนกุดดุกวิทยา
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านเรือ
โรงเรียนบ้านเลิงแสง
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม
โรงเรียนบ้านโคกไร่
โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนกระเดา
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์วิทยา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโป่งแดง
โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา
โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น
โรงเรียนบ้านกุดแคน
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านคำใหญ่
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู
โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านพระบาท
โรงเรียนบ้านพระบาทโนนคูณ
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
โรงเรียนบ้านสงเปือย
โรงเรียนบ้านหนองโน
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านหว้าทอง
โรงเรียนบ้านหัน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหินร่อง
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
โรงเรียนสวนกล้วยหัวยชันวิทยาคาร
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...