ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่มัญจาคีรี ,ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0763)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0760)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0759)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0731)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0725)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0720)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0714)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0713)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0709)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0708)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี(06A-0707)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี
บริการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด มัญจาคีรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน มัญจาคีรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ มัญจาคีรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ มัญจาคีรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด มัญจาคีรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.มัญจาคีรี
วัดแก้วพวงมาลัย
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโคกสว่าง
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนแดง
นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนทอง
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนทัน
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนศิลา
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนสว่าง
ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโนนสะอาด
ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง
กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิชัย
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์ทอง
กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์ทอง
นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดโพธิ์หอม
กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดไชโย
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดไทรทอง
หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดขนุนโพธิ์
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดคงคาราม
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดคำแคนเหนือ
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดคำมูล
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดฉิมพลี
ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดชนะชัย
ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดชมภู
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดชมภูคำ
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดตระคลอง
กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดตลาดคลอง
นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดท่าแขก
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดทุ่งสว่าง
ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดนามล
นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดบ่อแก้ว
หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดบ้านโจด
กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดปทุมวัน
หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดป่าสันติธรรม
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดป่าอรัญญวิเวก
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีนวล
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีนวล
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสว่าง
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสิทธิ์
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสุข
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสุมังคล์
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศรีสุมังคล์
คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดศิลาธรรมิการาม
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสถาพร
หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสมบูรณ์
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระเกษ
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระเกษ
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระทอง
กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสระบัว
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสวัสดี
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสว่างดงเค็ง
ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสว่างดารา
ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาด
หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาด
หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาด
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสะอาด
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสามัคคีธรรม
นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสิงห์ทอง
นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดสุวรรณาราม
นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดหนองไฮ
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอรัญญี
โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอรุณเรืองวนาราม
สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอัมพวัน
ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
วัดอุดมคงคาคีรีเขต
นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.มัญจาคีรี
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์
โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา
โรงเรียนไตรมิตรศึกษา
โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม
โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
โรงเรียนน้อยกลางคำแคนเหนือ
โรงเรียนบัวเหลือง
โรงเรียนบัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก
โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านแจ้ง
โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า
โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
โรงเรียนบ้านโนนคุด
โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวางสาขาห้วยหินเกิ้ง
โรงเรียนบ้านโนนสำนัก
โรงเรียนบ้านไส้ไก่
โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา
โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง
โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
โรงเรียนบ้านขุมดิน
โรงเรียนบ้านคำแคน
โรงเรียนบ้านคำโซ่
โรงเรียนบ้านคำน้อย
โรงเรียนบ้านคำปากดาว
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาข่า
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
โรงเรียนบ้านนาฮี
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านป่าดู่
โรงเรียนบ้านมูลตุ่น
โรงเรียนบ้านวังแคน
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
โรงเรียนบ้านหนองแปน
โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านหนองไห
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด
โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยางมัญจาคีรี
โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
โรงเรียนบ้านหัน(สลากกินแบ่ง5)
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
โรงเรียนสวัสดี
โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย
โรงเรียนอนุบาลมัญจาวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...