ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หนองสองห้อง ,ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หนองสองห้อง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หนองสองห้อง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หนองสองห้อง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หนองสองห้อง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หนองสองห้อง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หนองสองห้อง
วัดเกษตรสุวรรณ
ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดเกาะแก้ว
หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดเกาะสะอาด
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดเทพนิมิต
คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดเสลบูรณ์
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดแสงอารมณ์
ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโนนทอง
วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโนนรัง
ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโพธิธรรม
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดโพธิ์พฤกษ์
หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดไตรมิตร
ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดไทยนิยม
หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดไพศาลศิลป์
ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดกลางสระขาม
ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดครองบุรี
สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดคลองสินธุ์
สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดคามวดี
สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดจันทนิมิตร
หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดชลธาร
โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดชัยศรี
ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดดงเค็ง
ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดถิรธรรม
หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดทรงศร
วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดทองประสาน
ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดทองหลาง
โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดนาราธิวาส
คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดนิเวศน์วิทยาราม
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดนิรันดร
ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดบำรุงธรรม
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดประชาสามัคคี
สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดประทุมแสง
หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดพัฒนาราม
ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดมารวิชัย
ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดรัตนนิมิตร
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดราษฎร์ดำเนิน
ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดวิจิตราราม
ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดวีรนาวาส
หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีโพธิ์ทอง
ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีโพธิ์ทอง
คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีประทุม
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด
ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศรีอุดร
ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส
คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสกุณาวาส
สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสระแคน
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสระบัวแก้ว
หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสระบัวทอง
หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสระยาง
ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสว่างอิสาณ
หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสังข์ทอง
หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสำราญจิต
โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสำราญราษฎร์
คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสีตาราม
หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสุตาราม
โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสุทธารมณ์(สุทธาราม)
หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสุทธาราม
ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดสุทธาวาส
ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดหัวหิน
โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดอมรินทราวาส
หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดอัมพวัน
โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
วัดอินทประสิทธิ์
ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.หนองสองห้อง
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนจตุคามวิทยา
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนบ้านเปาะ
โรงเรียนบ้านเมย
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม
โรงเรียนบ้านแฝก
โรงเรียนบ้านโกรก
โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
โรงเรียนบ้านโนนกราด
โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม
โรงเรียนบ้านโนนท่อน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
โรงเรียนบ้านกุดหว้า
โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขุมปูน
โรงเรียนบ้านคึมชาด
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนบ้านดอนชาด
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า
โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
โรงเรียนบ้านปอแดง
โรงเรียนบ้านวังคูณ
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านศุภชัย
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย
โรงเรียนบ้านหนองกาว
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองคูบัว
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
โรงเรียนบ้านหลักด่าน
โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง
โรงเรียนบ้านหินแร่
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนอมตวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...