ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หนองเรือ จ.ขอนแก่น สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หนองเรือ จ.ขอนแก่น
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองเรือ จ.ขอนแก่น) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หนองเรือ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หนองเรือ ,ร้านดอกไม้ หนองเรือ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0763)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0760)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0759)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0731)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0725)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0720)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0714)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0713)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0709)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0708)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองเรือ(06A-0707)
(เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น )
รหัส 06A-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ
บริการส่งดอกไม้ หนองเรือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองเรือ จ.ขอนแก่น )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หนองเรือ จ.ขอนแก่น เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ร้านดอกไม้ หนองเรือ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หนองเรือ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หนองเรือ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หนองเรือ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หนองเรือ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หนองเรือ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หนองเรือ
วัดเรไร
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดเวียงไชย
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดแสงจันทร์
โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
วัดแสบง
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโกศลภาราม
กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโนนพานิช
หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์เลียบ
บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์กลาง
จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์งาม
โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ชัย
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ทอง
บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์บวร
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดโพธิ์ศรี
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดไตรมิตร
โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
วัดกุเวียน
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดจันทร์
จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดจันทรบุรี
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดจูมพล
กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดชัยมงคล
บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดชัยมงคล
ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดดาวเรือง
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดตระคลองโพธิ์
หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดตระคลองหัน
บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดตลาดหนองเรือ
หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดถนนยาว
โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
วัดถาวรนิมิตร
จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดทรายทอง
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดท่ามงคล
โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดท่ามงคล
โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดท่าอุทุมพร
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดนทีตรีสถิตย์
บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดบึงเกษตร
กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
วัดป่าโนนฆ้อง
บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดป่าสามัคคีธรรม
จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดป่าอนันตคุณ
จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดป่าอรัญญวิโมกข์
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดพวงมาลัย
โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดภูศรีสว่าง
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดร่มประดู่
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดรัตนสามัคคี
บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดราษฏร์รังสรรค์
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีชมชื่น
โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีตาลเรือง
จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีบุญเรือง
บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีบุรมย์
บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีมงคล
บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีสงฆ์เรือง
หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดศรีสะอาด
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสมจิตอาราม
หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสมณมงคล
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระแก้ว
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระโพนทอง
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระโอภาวาส
หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระทอง
โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสระบัว
ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสวรรคคงคา(สวรรคงคา)
ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสวรรคงคา
กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างเชิงเขา
บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างโนนดู่
กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างโพธิ์ศรี
ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างชัยศรี
กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างมนาวาส
บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างศิริเย็น
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสว่างอารมณ์
โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสาลีวนาราม
ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสำราญ
ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสิงห์ทอง
บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสิทธิการาม
หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสิมมาราม
จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดสุนทราวาส
บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดหนองเขื่อนช้าง
โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
วัดหนองแดง
ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดหนองไฮ
หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
วัดหนองผือ
บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
โรงเรียนใน อ.หนองเรือ
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
โรงเรียนบ้านเม็ง
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านกุดเลา
โรงเรียนบ้านกุดแคน
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านขนวนนคร
โรงเรียนบ้านดอนแขม
โรงเรียนบ้านดอนกอก
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่
โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว
โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านนาเปือย
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว
โรงเรียนบ้านฝางน้อย
โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม
โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า
โรงเรียนบ้านยางคำ
โรงเรียนบ้านร่องสมอ
โรงเรียนบ้านสระพังข่า
โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองแปน
โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา
โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองสระ
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
โรงเรียนบ้านหว้า
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้
โรงเรียนบ้านหัวบึง(ทูสอนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหาด
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์
โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ
โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา
โรงเรียนอนุบาลนันทพร
โรงเรียนอนุบาลสุดรัก
โรงเรียนอนุบาลอภิรดี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...