ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พนัสนิคม จ.ชลบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พนัสนิคม จ.ชลบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พนัสนิคม จ.ชลบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พนัสนิคม ,ร้านดอกไม้ พนัสนิคม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1021)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1021
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1020)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1020
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1019)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1019
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1018)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1018
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1017)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1017
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1016)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1016
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1014)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1014
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1011)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1011
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1006)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09B-1004)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09B-1004
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09C-0945)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09C-0945
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พนัสนิคม(09C-0944)
(เฉพาะจังหวัดชลบุรีเท่านั้น )
รหัส 09C-0944
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม
บริการส่งดอกไม้ พนัสนิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พนัสนิคม จ.ชลบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พนัสนิคม จ.ชลบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ร้านดอกไม้ พนัสนิคม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พนัสนิคม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พนัสนิคม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พนัสนิคม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พนัสนิคม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พนัสนิคม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พนัสนิคม
วัดเกาะแก้วคลองหลวง
ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเขาคีรีรมย์
หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเขาดิน
สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเขาดินญาณนิมิต
หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเซิดสำราญ
บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเนินแร่
นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเนินตามาก
โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเนินสัก
นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเนินสังข์สฤษฎาราม
ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเนินหลังเต่า
บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดเนินหิน
หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดแก้วน้อย
วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดแก้วศิลาราม
สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดแปลงเกตุศรีนิคม
หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดแปลงกระถิน
หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
วัดแหลมประดู่
สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดโคกพนมดี
ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดโคกพระศิลาราม
นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
วัดโคกพุทธา
วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดโป่งปากดง
นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
วัดโพธาราม
หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดใต้ต้นลาน
ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดใหม่เชิงเนิน
หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดใหม่โคกเพลาะ
โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดใหม่ทรายมูล
หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดใหม่ท่าโพธิ์
นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดใหม่นาวังหิน
นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
วัดไร่หลักทอง
ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดกลางคลองหลวง
ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดกลางทุมมาวาส
พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดกุฎโง้ง
กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดชุมแสงศรีวนาราม
หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดดอนทอง
วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดตระพังทอง
นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
วัดทรงธรรม
หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดท่ากระดาน
โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดทุ่งเหียง
หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดทุ่งขวาง
ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดนากระรอก
ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดนามะตูม
นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดบ้านในบน
สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดบ้านใหม่
หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดบ้านกลาง
หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดบ้านช้าง
กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดบ้านศาลา
บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
วัดป่าแก้ว
หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
วัดพรหมรัตนาราม
ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดพลับ
พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดพิมพฤฒาราม
พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดลิงงอย
กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดศาลาแดง
หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดสระลอย(สระลอยปทุมาวาส)
หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดสำเภา
หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองเม็ก
หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองไก่เถื่อน
หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองไทร
หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองไผ่
หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองไผ่แก้ว
หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองกระดูกควาย
ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองขยาด
หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองข่า
หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองปรือ
หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองม่วงเก่า
หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองม่วงใหม่
หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหนองสังข์ประชาบำรุง
หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหน้าพระธาตุ
หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหมอนนาง
หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหลวงพรหมมาวาส
วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
วัดห้วยสูบ
นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี
วัดหัวถนน
หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
วัดอัมพวนาราม
นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
วัดอุทก(อุทกเขปสีมาราม)
วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
โรงเรียนใน อ.พนัสนิคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง(สว่างสุขุมสภาราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี
โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข
โรงเรียนบ้านเนิน
โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน
โรงเรียนบ้านไร่เสธ์
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านน้ำซับ
โรงเรียนบ้านสระนา
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
โรงเรียนบ้านหนองขยาด
โรงเรียนบ้านหนองข่า
โรงเรียนบ้านหนองพรหม
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
โรงเรียนปิยพรพิทยา
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนพระประสงค์
โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดเนินตามาก
โรงเรียนวัดเนินสัก
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
โรงเรียนวัดแปลงเกต
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ
โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม
โรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่ารุธิระราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
โรงเรียนวัดนากระรอก
โรงเรียนวัดนาวังหิน
โรงเรียนวัดบ้านกลาง
โรงเรียนวัดบ้านศาลา
โรงเรียนวัดป่าแก้ว
โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่
โรงเรียนวัดหนองสังข์
โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
โรงเรียนอนุบาลธนลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
โรงเรียนอุทกวิทยาคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...