ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ ,ร้านดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ร้านดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เกษตรสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เกษตรสมบูรณ์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เกษตรสมบูรณ์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เกษตรสมบูรณ์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เกษตรสมบูรณ์
วัดเชิงบรรพต
หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดเนินไสว
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดแจ้ง
บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดแจงสองคอน
บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดแสงสว่างดาราราม
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกก่อง
หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกบำรุง
หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกสว่างดาราม
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโนนฆ้องมังคลาราม
สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโนนตะโก
สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโนนทราย
โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรี
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดกุดเลาะ
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดกุดฉิม
หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดขามเทศ
สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดขามเวียน
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดดอกไม้
โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดตลาด
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดตะคลองหิน
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดตะบองเพชร
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทรงศิลา
บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทรายมูล
บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทักษิณ
โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดท่างอย
บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดท่าศาลา
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทุ่งโพธิ์
บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดทุ่มศิลา
บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดธาตุ
บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดธาตุนาจะหมื่น
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบริบูรณ์
บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบ้านเป้า
บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบ้านห้วยโป่งสามัคคี
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบึงมะนาว
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบึงศรีษะกุญชร
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบุญเรือง
โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบุปผาราม
โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบูรพา
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดบูรพาราม
บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าโนนสว่าง
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าดอนสวรรค์
หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าบุญญาราม
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าศรีสุพร
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดป่าสามัคคีโฆษิตาราม
โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดพการาม
โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดพุทธาวราราม
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดมัชฌิมวาส
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดมุจรินทร์
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดร่องแสนคำ
บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดราษฎร์บูรณะ
บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดวังม่วง
หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดศรีสะอาด
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดศักดิ์งอย
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสมโพธิ์
บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสมบูรณ์
หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสมบูรณ์นทิยาราม
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสระแก้ว
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสว่างไพรงาม
หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสว่างอารมณ์
หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสะพานยาว
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสาลิกา
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดสุวรรณาราม
สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดหนองแดงวนาราม
หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดหรดี
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดองค์ตือท่าเดื่อ
บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
โรงเรียนใน อ.เกษตรสมบูรณ์
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนชุมชนบ้านหัน
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโนนเขวา
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านโนนชาด
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
โรงเรียนบ้านโสกคลอง
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านจมื่น
โรงเรียนบ้านฉนวน
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
โรงเรียนบ้านดอนหัน
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
โรงเรียนบ้านท่าคร้อ
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
โรงเรียนบ้านทิกแล้งสาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านนาสีดา
โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
โรงเรียนบ้านพีพวย
โรงเรียนบ้านระหัด
โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านสารจอด
โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)สาขาบ้านโนนสังข์
โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก
โรงเรียนบ้านหนองแต้
โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
โรงเรียนบ้านหันวิทยา
โรงเรียนบ้านหัวโสก
โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
โรงเรียนบุปผาราม
โรงเรียนศาลาสามัคคี
โรงเรียนสระโพนทอง
โรงเรียนสวนวิทยา
โรงเรียนสาลิกาวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...