ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แก้งคร้อ ,ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ(11A-1307)
(เฉพาะจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น )
รหัส 11A-1307
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ
บริการส่งดอกไม้ แก้งคร้อ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ(11A-1306)
(เฉพาะจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น )
รหัส 11A-1306
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ
บริการส่งดอกไม้ แก้งคร้อ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แก้งคร้อ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แก้งคร้อ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แก้งคร้อ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แก้งคร้อ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แก้งคร้อ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แก้งคร้อ
วัดเวฬุวันวนาราม
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดเสาธงทอง
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดเอราวัณ
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแถวไพรวัน
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแถวอรัญญา
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแถวอรัญญาวาส
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแสงจันทราวาส
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแสงทองธราวาส
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดแสงสว่าง
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโนนงาม
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโนนสมบูรณ์
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโนนสว่าง
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโนนสำราญ
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรี
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพธิสัตว์
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพธิ์สัย
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพนแพง
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดโพนทอง
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดไตรศิริมงคล
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดไทรทอง
ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดกองศรี
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดคีรีคงคาวนาราม
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดจักรวรรดิ์
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดจันทรังษี
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยชุมพร
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยชุมพล
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยมงคล
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยศิริพนาราม
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชัยสามหมอ
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดชุมศิลา
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดญานนาวา
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดท่ากอก
เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดท่าทางเกวียน
ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดบ้านเก่า
เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดบูรณาราม
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดประชาสามัคคี
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดปรางค์กู่
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดปัจฉิมอรัญญาวาส
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดป่าโคกกุง
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดป่าโสกหว้า
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดป่าอุดมมงคล
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดปิติธรรมาวาส
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดผสม
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดพุทธมงคลวนาราม
ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดภูเขาทอง
ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดยางคำวนาราม
ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดราษฎร์สามัคคี
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีแก้งคร้อ
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีไสล
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีมงคลวนาราม
เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีวิไลย์
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีสง่า
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีสง่าสามัคคี
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศรีสะอาด
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศิริชัยมงคล
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศิริพัฒนาราม
หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศิริสมบูรณ์
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดศิลาพนาวาส
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสกุณาราม
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสง่าคงคาราม
บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสระโนนทอง
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสระทอง
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสระปทุมวัน
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสว่างแสงอรุณ
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสว่างปุญญาวาส
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสว่างศรีสมบูรณ์
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดสุวรรณวาส
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดหนองสังข์
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดหนองหว้า
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอรุณคงคาวนาราม
เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอัมพวัน
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอัมพวัน
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอำภา
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอินทักขิณาราม
หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดอุดร
หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
โรงเรียนใน อ.แก้งคร้อ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
โรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนบ้านโคกงาม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโปร่ง
โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์
โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม
โรงเรียนบ้านก่าน
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
โรงเรียนบ้านดงพอง
โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านตลุกหิน
โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง
โรงเรียนบ้านนกเขาทอง
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา
โรงเรียนบ้านสระแต้
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก
โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่
โรงเรียนบ้านหนองพอก
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา
โรงเรียนบ้านหนองรวก
โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
โรงเรียนบ้านหนองสามขา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหลุบคา
โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
โรงเรียนวรนุขวิทยา
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์
โรงเรียนหนองขามวิทยา
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลจุฑารัตน์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...