ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เทพสถิต
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เทพสถิต บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เทพสถิต ,ร้านดอกไม้ เทพสถิต ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ร้านดอกไม้ เทพสถิต บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เทพสถิต ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เทพสถิต ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เทพสถิต ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เทพสถิต นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เทพสถิต ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เทพสถิต
วัดเขากำแพง
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาจอมดอย
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาน้อย
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาน้อยนิโคธาราม
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขานางรักษ์
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาประตูชุมพล
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาพนมโดมวนาราม
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาพังเหย
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาวงค์พระจันทร์
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาหวดพนารักษ์
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาอุดมพร
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพโพธิ์ทอง
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพโพธิ์ทอง
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพนา
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพบุตรบรรพต
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพสถิตประดิษฐาราม
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเทพสุวรรณนภาราม
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดแจ้งไพรวนาราม
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดแจ่มประชาสรรค์
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโคกกระเบื้อง
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโคกสะอาด
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโนนสวรรค์
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโป่งขุนเพชร
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโป่งนก
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดใหม่โนนเมือง
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดไทรงาม
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองรวก
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองศิลา
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองสระแก้ว
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคุ้มเก้าศาลาชุมพล
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดชลประทาน
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดช่องสำราญ
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดชัยมงคลโนนจำปา
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับเจริญ
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับไทรเจริญธรรม
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับถาวรพัฒนา
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับมงคล
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดซับหมี
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดดงลานเทพนิมิต
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดถ้ำเขาเจดีย์
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดธรรมธาราภิวัฒน์
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดน้ำตกเจริญธรรม
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดน้ำลาด
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบ้านโคกอนุ
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบ้านไร่
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบ้านนายางกลัก
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบ้านวังตาท้าว
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดบุ่งเวียนวนาราม
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดประดู่งาม
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดประดู่งาม
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดป่าข้าว
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดพระพุทธบาทเขายายหอม
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดพุทธกิจจาราม
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดยางเกี่ยวแฝก
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวะตะแบก(ราษฎร์ศรัทธาธรรม)
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังใหม่พัฒนา
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังคมคาย
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังตาเทพ
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังบายศรีไพลงาม
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังมน
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดวังอ้ายโพธิ์
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศรีเจริญธรรม
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศรีเมืองทอง
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศรีดาวเรืองวนาราม
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศรีบรรพต
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศิริคงเจริญ
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดศิลาทอง
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสวนธรรมทาน
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสวนป่าเทพสถิตวนาราม
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสะพานหิน
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสามแยกสุขประเสริฐ
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสามัคคีธรรม
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดสามัคคีพัฒนาราม
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดหนองโบสถ์
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดหนองจะบก
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดหนองหิน
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดห้วยเกตุ
วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดห้วยน้อย
นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดอุดมคีรีเขต
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
โรงเรียนใน อ.เทพสถิต
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
โรงเรียนซับถาวรพัฒนา
โรงเรียนซับมงคลวิทยา
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
โรงเรียนบ้านโคกไค
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาสาขาบ้านคลองผักหวาน
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
โรงเรียนบ้านช่องสำราญ
โรงเรียนบ้านซับไทร
โรงเรียนบ้านซับหมี
โรงเรียนบ้านดงลาน
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์สาขาโคกอนุ
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์สาขาห้วยน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังสาขาบ้านหนองหินสามัคคี
โรงเรียนบ้านวังคมคาย
โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์สาขาวังบายศรี
โรงเรียนบ้านวังมน
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
โรงเรียนบ้านสะพานยาว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองจะบก
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
โรงเรียนมงคลศึกษา
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
โรงเรียนออป.20(สวนป่าเทพสถิต)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...