ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ภูเขียว
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ภูเขียว บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ภูเขียว ,ร้านดอกไม้ ภูเขียว ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ร้านดอกไม้ ภูเขียว บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ภูเขียว ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ภูเขียว ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ภูเขียว ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ภูเขียว นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ภูเขียว ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ภูเขียว
วัดเขาทองงาม
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเจดีย์
กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเทพากร
กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเฝือแฝง
กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเสาธง
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเสาหงษ์
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดแจ้ง
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดแจ้งสว่าง
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดแจ้งสว่าง
กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโคกสะอาด
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโนนจำปาทอง
กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโนนธาตุงาม
ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโนนมะเค็ง
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโบราณ
ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโพธาราม
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ศรี
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดกลางตาล
หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดกำแพง
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดจอมศรี
โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดจูมฆ้อง
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดฉิมพลีมา
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดช้างพัง
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดชีลอง
โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดชุมพลอย
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดดาวเรือง
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดตะคลอง
กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดตาแขก
หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดตาล
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดถาวรชัยศิริ
ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดทรงศิลา
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดทรายมูล
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดท่าแจ้ง
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง
กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดทุ่งสว่าง
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดธงทราย
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดธาตุ
โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดธาตุวนาราม
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดนครบาล
ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดน้ำอ้อม
กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบริบูรณ์
โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบัวบาน
กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบัวลอย
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบ้านแดง
หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบ้านนาหัวแรด
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบึงบาล
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบุญถนอมพัฒนาราม
หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดบูรพา
ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดปรางกู่
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดปัจฉิมานุการาม
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดปัจฉิมานุการาม
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดป่าสมบูรณ์
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดป่าสามัคคีธรรม
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดป่าหนองดินดำ
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพนมไพร
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพรมใต้
ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพรหมอารีย์
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพร้าวทัศนียาวาส
ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดพายัพ
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดมัชฌิมาวาส
กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดมูลปักษี
หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดวรญาติบำเพ็ญ
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดวรญาติบำรุง
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศรีชมพู
ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศรีบุญเรือง
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศาลาลอย
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศิริธรรมวนาราม
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดศิลาดาด
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสง่าโนนรัง
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสระเวียน
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสวรรค์นคร
กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสะพาน
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสันติวิเวการาม
กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสามัคคี
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดสุนทริกา
หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดหนองไรไก่
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดหรดี
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดหอไตร
บ้านเก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดอรุณรังษี
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดอรุณรังสี
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดอิสาณ
บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดอุดมประดิษฐาราม
หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
โรงเรียนใน อ.ภูเขียว
โรงเรียนเนรมิตศึกษา
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์สาขาประชาสามัคคี
โรงเรียนกวางโจนศึกษา
โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
โรงเรียนฉิมพลีมา
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
โรงเรียนบ้านเมืองคง
โรงเรียนบ้านเรือ
โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนข่า
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
โรงเรียนบ้านโนนสลวย
โรงเรียนบ้านโนนสาทร
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ
โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง
โรงเรียนบ้านกุดแดง
โรงเรียนบ้านกุดโคลน
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านกุดจอก
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านฉนวน
โรงเรียนบ้านดงเมย
โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน
โรงเรียนบ้านดอนจำปา
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านนาล้อม
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านสวนอ้อย
โรงเรียนบ้านสีปลาด
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม
โรงเรียนบ้านหนองปลา
โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
โรงเรียนบ้านห้วยพลวง
โรงเรียนบ้านหว้าทอง
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
โรงเรียนบ้านห้างสูง
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนภูมิวิทยา
โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนหนองเบนประภากร
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
โรงเรียนอนุบาลรัตโนดม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...