ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หนองบัวแดง ,ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง(11A-1307)
(เฉพาะจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น )
รหัส 11A-1307
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง
บริการส่งดอกไม้ หนองบัวแดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง(11A-1306)
(เฉพาะจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น )
รหัส 11A-1306
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง
บริการส่งดอกไม้ หนองบัวแดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หนองบัวแดง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หนองบัวแดง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หนองบัวแดง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หนองบัวแดง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หนองบัวแดง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หนองบัวแดง
วัดเขต
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเลิศประดิษฐ์
คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเวฬุวัน
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโชคอำนวย
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโนนเก่าใหญ่
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโนนพยอม
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโนนศรีทอง
ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโนนศรีสง่า
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโพธิ์ทองประทุมวนาราม
คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโพนทอง
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดโสกรัง
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่เจริญธรรม
ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่ชัยมงคล
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดใหม่สำราญ
ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดไผ่เงินวนาราม
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดคลองเตย
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดคำศิลาวนาราม
ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดชัยภูมิพิทักษ์
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดชิโนรสวิศยาราม
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดดาวเรือง
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดท่าแขกวนาราม
วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดท่าช้าง
ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดนาเจริญ
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดนาคสุวรรณ
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดนาทุ่งใหญ่
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดบ้านโนนศรีสง่า
ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดบ้านโนนสะอาด
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดบุญธรรม
คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดประชารังสรรค์
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดป่าไทรงาม
วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดป่าสุริย์วงศ์
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดพนังโสภาราม
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดพนังม่วงวนาราม
วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดพรไตรรัตน์
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดพวงสว่างอรุณ
วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดภูผาทอง
ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดรัตนคงคาราม
วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดราษฎร์ดำเนิน
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดราษฎร์บูรพาราม
คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดลุมพินี
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีชมพู
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีธงชัย
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีมงคล
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีสกุณาราม
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีสมพร
ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศรีสวรรค์
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศาลาลอย
ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศาลาวรรณ
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศิริมงคล
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศิลาธรรม
วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดศิลามหาธาตุ
คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสง่าศรีมงคล
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสนามชัย
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสมสะอาด
คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสว่างธรรมาราม
ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสว่างอัมพร
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสะพุงเหนือ
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสามัคคี
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองแห้ว
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองไห
ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองไฮเหนือ
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองกุง
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดหนองบัวแดง
กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดห้วยกุ่ม
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดห้วยม่วง
หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดอรัญญวิเวก
นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดอุดรนพพาลัย
ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดอุดรพร
ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
โรงเรียนใน อ.หนองบัวแดง
โรงเรียนกุดชุมแสง
โรงเรียนคุรุประชานุกูล
โรงเรียนคูเมืองวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
โรงเรียนบ้านโนนตูม
โรงเรียนบ้านโนนตูมสาขาบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนถาวร
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่าสาขาบ้านวังตอตั้ง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโสกรัง
โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญสาขาบ้านหลักแดน
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
โรงเรียนบ้านนางแดด
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านนารี
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านภูนกเขียน
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
โรงเรียนบ้านลาดใต้
โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองไห
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง
โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองหอยปังสามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้
โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
โรงเรียนบ้านห้วยหัน
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
โรงเรียนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...