ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด แม่สอด จ.ตาก สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ แม่สอด
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ แม่สอด จ.ตาก
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่สอด จ.ตาก) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ แม่สอด บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่แม่สอด ,ร้านดอกไม้ แม่สอด ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ แม่สอด(17A-1727)
(เฉพาะจังหวัดตากเท่านั้น )
รหัส 17A-1727
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สอด
บริการส่งดอกไม้ แม่สอด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สอด(17A-1721)
(เฉพาะจังหวัดตากเท่านั้น )
รหัส 17A-1721
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สอด
บริการส่งดอกไม้ แม่สอด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สอด(17A-1713)
(เฉพาะจังหวัดตากเท่านั้น )
รหัส 17A-1713
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สอด
บริการส่งดอกไม้ แม่สอด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สอด(17A-1712)
(เฉพาะจังหวัดตากเท่านั้น )
รหัส 17A-1712
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สอด
บริการส่งดอกไม้ แม่สอด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สอด(17A-1711)
(เฉพาะจังหวัดตากเท่านั้น )
รหัส 17A-1711
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สอด
บริการส่งดอกไม้ แม่สอด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ แม่สอด(17A-1703)
(เฉพาะจังหวัดตากเท่านั้น )
รหัส 17A-1703
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ แม่สอด
บริการส่งดอกไม้ แม่สอด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ แม่สอด จ.ตาก )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด แม่สอด จ.ตาก เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด แม่สอด จ.ตาก ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ แม่สอด จ.ตาก

ร้านดอกไม้ แม่สอด บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด แม่สอด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน แม่สอด ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ แม่สอด ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ แม่สอด นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด แม่สอด ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.แม่สอด
วัดเกศแก้วบูรพา
แม่กุ แม่สอด ตาก
วัดเชตพน
แม่ตาว แม่สอด ตาก
วัดเชตวันคีรี
พะวอ แม่สอด ตาก
วัดเวฬุวัน
แม่ปะ แม่สอด ตาก
วัดแดนอาณาเขต
แม่กุ แม่สอด ตาก
วัดแม่กาษา
แม่กาษา แม่สอด ตาก
วัดแม่กื๊ดสามท่า
แม่กาษา แม่สอด ตาก
วัดแม่กุเหนือ
แม่กุ แม่สอด ตาก
วัดแม่ซอดน่าด่าน
แม่สอด แม่สอด ตาก
วัดแม่ตาว
แม่ตาว แม่สอด ตาก
วัดแม่ปะเหนือ
แม่ปะ แม่สอด ตาก
วัดโพธิคุณ
แม่ปะ แม่สอด ตาก
วัดใหม่คำมา
แม่ปะ แม่สอด ตาก
วัดใหม่สุวรรณ
แม่กุ แม่สอด ตาก
วัดไตรรัตนาราม
ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
วัดไทยวัฒนาราม
ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
วัดไทยสามัคคี
แม่กาษา แม่สอด ตาก
วัดชลประทาน
พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
วัดชัยมงคล
ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
วัดชุมพลคีรี
แม่สอด แม่สอด ตาก
วัดฐิตราม
ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
วัดดอนแก้ว
แม่ตาว แม่สอด ตาก
วัดดอนแก้ว
แม่สอด แม่สอด ตาก
วัดดอนไชย
แม่สอด แม่สอด ตาก
วัดดอนมูล
พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
วัดดอยพระธาตุ
แม่กุ แม่สอด ตาก
วัดถ้ำอินทนิล
พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
วัดท่าสายโทรเลข
ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
วัดท่าอาจใหม่
ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
วัดน้ำดิบ
แม่กาษา แม่สอด ตาก
วัดบุญญาวาส
แม่สอด แม่สอด ตาก
วัดภาวนานิยมาราม
แม่สอด แม่สอด ตาก
วัดมณีไพรสณฑ์
แม่สอด แม่สอด ตาก
วัดมาตานุสรณ์
แม่กาษา แม่สอด ตาก
วัดวังตะเคียน
ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
วัดศรีเกิด
แม่ตาว แม่สอด ตาก
วัดศรีบุญเรือง
แม่ตาว แม่สอด ตาก
วัดศรีรัตนาราม
แม่กาษา แม่สอด ตาก
วัดสว่างอารมณ์
พะวอ แม่สอด ตาก
วัดสว่างอารมณ์
พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
วัดสิลาลาด
แม่กุ แม่สอด ตาก
วัดสุนทรีกาวาส
แม่สอด แม่สอด ตาก
วัดสุวรรณบรรพต
มหาวัน แม่สอด ตาก
วัดห้วยแก้ว
แม่ปะ แม่สอด ตาก
วัดห้วยไม้แป้น
มหาวัน แม่สอด ตาก
วัดห้วยผักหละ
แม่กุ แม่สอด ตาก
วัดห้วยพลู
ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
วัดห้วยมหาวงก์
มหาวัน แม่สอด ตาก
วัดอมราวดี
ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
วัดอรัญญเขต
แม่สอด แม่สอด ตาก
โรงเรียนใน อ.แม่สอด
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
โรงเรียนแม่สอด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา61(บ้านห้วยยะอุ)
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่26
โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
โรงเรียนบ้านแม่กาษา
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่182
โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ตาว
โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
โรงเรียนบ้านแม่ปะ
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านธงชัย
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
โรงเรียนบ้านปางส้าน
โรงเรียนบ้านปางส้านสาขาบ้านห้วยพลู
โรงเรียนบ้านปูเต้อ
โรงเรียนบ้านปูเต้อสาขาบ้านหนองน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านปูแป้
โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนภัทรวิทยา
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนศิริวรรณศึกษา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลการุณย์
โรงเรียนอนุบาลจันทรศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาแม่สอด
โรงเรียนอนุบาลอำไพ
โรงเรียนอิสลามศึกษา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...