ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ท่าอุเทน จ.นครพนม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ท่าอุเทน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ท่าอุเทน จ.นครพนม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าอุเทน จ.นครพนม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ท่าอุเทน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ท่าอุเทน ,ร้านดอกไม้ ท่าอุเทน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าอุเทน จ.นครพนม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ท่าอุเทน จ.นครพนม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ท่าอุเทน จ.นครพนม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ท่าอุเทน จ.นครพนม

ร้านดอกไม้ ท่าอุเทน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ท่าอุเทน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ท่าอุเทน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ท่าอุเทน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ท่าอุเทน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ท่าอุเทน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ท่าอุเทน
วัดเรืองศรีสามัคคี
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดแจ้งสว่าง
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดโนนสะอาด
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ไชย
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ไชย
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ไชย
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ไทร
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ไทร
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
พนอม ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพนแก้ว
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพนทอง
พนอม ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพนสว่าง
เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพนสว่าง
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพนสิมมา
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดโพนหัวโสก
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดใหม่ชัยภูมิ
เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
วัดไชยสำราญ
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดไตรภูมิ
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดไตรภูมิ
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดกลาง
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดกองมณี
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดกุญชร
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดคามวาสี
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดจอมแจ้ง
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดจอมแจ้ง
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดจอมแจ้ง
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดจอมทอง
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดฉิมพลี
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดดอนดู่
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดทรายเพ
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดท่าดอกแก้วเหนือ
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดท่าดอกแก้วใต้
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดท่าสว่าง
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดธาตุ
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดธาตุสิมมา
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดน้อยทวย
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดบ้านบุ่ง
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดปัชราช
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดป่าเทพสิทธาจารย์
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดป่าโพธิ์ศรี
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดป่าท่าดอกแก้ว
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดป่านิเวศน์
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดพนอมทุ่ง
พนอม ท่าอุเทน นครพนม
วัดพระธาตุท่าอุเทน
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดพะธาย
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดพุทธนิมิต
เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีกาย
พนอม ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีชมชื่น
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีชมชื่น
พนอม ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีมงคล
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีมงคล
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีมงคล
เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีมงคล
พนอม ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสวัสดิ์
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสองคอน
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสะอาด
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสะอาด
พนอม ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสะอาด
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสะอาด(โพนสิมมา)
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสัตตนาค
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสุข
พนอม ท่าอุเทน นครพนม
วัดศรีสุมังค์ชมชื่น
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดศีรสะเกษ
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดสระพังพร
รามราช ท่าอุเทน นครพนม
วัดสว่างไชยศรี
ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
วัดสว่างอารมณ์
ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
วัดสว่างอารมณ์
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดหัวบึง
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดอรัญญมหาวัน
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดอรัญญศรีชมชื่น
เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
วัดอรัญลัฎฐิวัน
โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
วัดอัมพา
เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
วัดอุเทนธรรมนิมิต
ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
วัดอุดมสุข
พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
โรงเรียนใน อ.ท่าอุเทน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
โรงเรียนบ้านแพงสะพัง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านโพนแดง
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
โรงเรียนบ้านคำเตย
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว
โรงเรียนบ้านตาล
โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ
โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก
โรงเรียนบ้านท่าจำปา
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านน้อยทวย
โรงเรียนบ้านน้อยหัวบึง
โรงเรียนบ้านนาเพียง
โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนาผักปอด
โรงเรียนบ้านนาหนองบก
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านปากทวย
โรงเรียนบ้านพนอม
โรงเรียนบ้านพะทาย
โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
โรงเรียนบ้านรามราช
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
โรงเรียนบ้านห้วยพระ
โรงเรียนบ้านหาดกวน
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
โรงเรียนรามราชพิทยาคม
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...