ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ธาตุพนม จ.นครพนม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ธาตุพนม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ธาตุพนม จ.นครพนม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ธาตุพนม จ.นครพนม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ธาตุพนม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ธาตุพนม ,ร้านดอกไม้ ธาตุพนม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ธาตุพนม จ.นครพนม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ธาตุพนม จ.นครพนม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ธาตุพนม จ.นครพนม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ธาตุพนม จ.นครพนม

ร้านดอกไม้ ธาตุพนม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ธาตุพนม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ธาตุพนม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ธาตุพนม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ธาตุพนม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ธาตุพนม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ธาตุพนม
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดเทพนัดดา
นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
วัดโคกสว่าง
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
วัดโคกสว่าง
อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม
วัดโคกสว่างพัฒนา
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดโนนสมบูรณ์วนาราม
โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
วัดโนนสัง
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดโพธิ์คำ
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดโพธิ์ชัยอุดม
อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม
วัดโพธิญาณ
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดโพนแพง
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดโพนแพง
โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
วัดโพนทอง
นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
วัดกันตศิลาวาส
ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
วัดกุดฉิมน้อย
แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
วัดขอนกอง
นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
วัดจอมแจ้ง
นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
วัดดงก้อม
นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
วัดดงคราม
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดดงป่ายูง
นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
วัดดงยอ
นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
วัดดอนแดง
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดดอนข้าวหลาม
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดดอนนางหงส์
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
วัดดอนสวรรค์
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดดอนสวรรค์
อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม
วัดตาลกุด
โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดนาแก
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
วัดบึงเหล็ก
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
วัดบุ่งฮี
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
วัดพระกลางท่า
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดพระกลางทุ่ง
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดพระธาตุพนม
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดพันทคีรี
แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
วัดพุทธสีมา
ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
วัดพุทธสีมา
แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
วัดมรุกขนคร
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
วัดมรุกขาราม
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดมุขะอุดม
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดยางเดี่ยว
โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
วัดราชกิจศิลาเหล็ก
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดราษฎร์สามัคคี
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดศรีโคตรคีรี
ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
วัดศรีบัวบาน
ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
วัดศรีมงคล
นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
วัดศรีสะอาด
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดศรีสะอาด
แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
วัดศรีสุมังค์
นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
วัดศิลามงคล
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดสมสะอาด
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดสระพังทอง
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดสร้างแห่
กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
วัดสามัคคีธรรม
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดสีชมพู
ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
วัดสุนันทาวาส
นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
วัดสุภารมณ์
น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
วัดหนองกุดแคน
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
วัดหนองสะโน
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
วัดหนองหญ้าม้า
นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
วัดห้วยทราย
โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
วัดหัวเวียงรังษี
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดหัวดอน
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดหัวบึงทุ่ง
ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
วัดอุดรโพธิ์ทอง
ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
โรงเรียนใน อ.ธาตุพนม
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์
โรงเรียนธาตุพนม
โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโสกแมว
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง
โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
โรงเรียนบ้านคับพวง
โรงเรียนบ้านคำชะอี
โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข
โรงเรียนบ้านดงก้อม
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงป่ายูง
โรงเรียนบ้านดงยอ
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว
โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา)
โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาทาม
โรงเรียนบ้านนาหนาด
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านสร้างแห่
โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)
โรงเรียนประชามิตรวิทยา
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
โรงเรียนมรุกขนคร
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช
โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...