ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด นาแก จ.นครพนม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นาแก
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นาแก จ.นครพนม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นาแก จ.นครพนม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นาแก บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่นาแก ,ร้านดอกไม้ นาแก ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นาแก จ.นครพนม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นาแก จ.นครพนม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นาแก จ.นครพนม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นาแก จ.นครพนม

ร้านดอกไม้ นาแก บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด นาแก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นาแก ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นาแก ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นาแก นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นาแก ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.นาแก
วัดเทพไพรวัลย์
พิมาน นาแก นครพนม
วัดเหนือท่าจำปา
พระซอง นาแก นครพนม
วัดเหนือบัวรพา
พิมาน นาแก นครพนม
วัดโนนจันทร์
พุ่มแก นาแก นครพนม
วัดโนนจันทร์
พุ่มแก นาแก นครพนม
วัดโพธิ์เจริญ
นาเลียง นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
ก้านเหลือง นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
พุ่มแก นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
หนองบ่อ นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
ก้านเหลือง นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
นาแก นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
ก้านเหลือง นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
สีชมพู นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ชัยศรี
พิมาน นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
พระซอง นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
คำพี้ นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
สีชมพู นาแก นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
หนองบ่อ นาแก นครพนม
วัดโพธิ์สว่าง
สีชมพู นาแก นครพนม
วัดโพนสวรรค์
นาเลียง นาแก นครพนม
วัดโพนสว่าง
นาคู่ นาแก นครพนม
วัดโพนสว่าง
พิมาน นาแก นครพนม
วัดโพนสว่าง
พระซอง นาแก นครพนม
วัดไทรงาม
คำพี้ นาแก นครพนม
วัดกลาง
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดกัณฑิศรีวราราม
สีชมพู นาแก นครพนม
วัดคำพี้น้อย
คำพี้ นาแก นครพนม
วัดคำภิณีวรรณ์
นาเลียง นาแก นครพนม
วัดจอมแจ้ง
พุ่มแก นาแก นครพนม
วัดจอมแจ้ง
คำพี้ นาแก นครพนม
วัดจอมแจ้ง
พระซอง นาแก นครพนม
วัดจำปาทอง
ก้านเหลือง นาแก นครพนม
วัดดานสาวคอยวนาราม
นาแก นาแก นครพนม
วัดถนนตาล
ก้านเหลือง นาแก นครพนม
วัดท้องสว่าง
คำพี้ นาแก นครพนม
วัดท่าโพธิ์ชัย
พระซอง นาแก นครพนม
วัดท่าสีลารมณ์
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดทุ่งโพธิ์ศรี
พระซอง นาแก นครพนม
วัดทุ่งศรีมงคล
พุ่มแก นาแก นครพนม
วัดธรรมบรรพต(ถ้ำพระเวส)
นาแก นาแก นครพนม
วัดธาตุโพธิ์ทอง
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดธาตุศรีคุณ
นาแก นาแก นครพนม
วัดบ้านทางหลวง
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดประดิษฐถาวร
ก้านเหลือง นาแก นครพนม
วัดพระซอง
พระซอง นาแก นครพนม
วัดพระพุทธบาทจอมทอง
พุ่มแก นาแก นครพนม
วัดพิทักษ์ประชาสามัคคี
นาแก นาแก นครพนม
วัดฟ้าชื่นสุวรรณกุมภา
นาคู่ นาแก นครพนม
วัดภูถ้ำพระ
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดม่วงไข่
คำพี้ นาแก นครพนม
วัดม่วงสุม
นาเลียง นาแก นครพนม
วัดวิเวกจิตตะมาลัย
นาเลียง นาแก นครพนม
วัดศรัทธาราม
หนองสังข์ นาแก นครพนม
วัดศรีเจริญสุข
หนองสังข์ นาแก นครพนม
วัดศรีเฉลียวนภาลัย
หนองบ่อ นาแก นครพนม
วัดศรีไพวัลย์
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดศรีจอมแจ้ง
หนองบ่อ นาแก นครพนม
วัดศรีจันทร์
หนองสังข์ นาแก นครพนม
วัดศรีจำปา
นาแก นาแก นครพนม
วัดศรีชมชื่น
พิมาน นาแก นครพนม
วัดศรีชมภูดาลัย
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดศรีนครานุรักษ์
หนองบ่อ นาแก นครพนม
วัดศรีบรรทม
นาคู่ นาแก นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
พิมาน นาแก นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
นาคู่ นาแก นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
หนองบ่อ นาแก นครพนม
วัดศรีวิชัยมงคล
นาคู่ นาแก นครพนม
วัดศรีสะอาด
หนองบ่อ นาแก นครพนม
วัดศรีสะอาด
หนองสังข์ นาแก นครพนม
วัดศรีสำราญจิต
ก้านเหลือง นาแก นครพนม
วัดสระโบกบัวทอง
พระซอง นาแก นครพนม
วัดสระพังทอง
หนองสังข์ นาแก นครพนม
วัดสว่างแจ้ง
ก้านเหลือง นาแก นครพนม
วัดสว่างโพธิ์ศรี
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดสว่างอารมณ์
พุ่มแก นาแก นครพนม
วัดสองคอน
พระซอง นาแก นครพนม
วัดสันติการาม
บ้านแก้ง นาแก นครพนม
วัดส้างพระอินทร์
พุ่มแก นาแก นครพนม
วัดสิงห์ทอง
หนองสังข์ นาแก นครพนม
วัดอัมพวัน
พิมาน นาแก นครพนม
วัดอุดมรักษี
พุ่มแก นาแก นครพนม
โรงเรียนใน อ.นาแก
โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟนาแก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา50(บ้านคำพี้)
โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน
โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
โรงเรียนธารน้ำใจ
โรงเรียนนาแกผุดงราชกิจเจริญ
โรงเรียนนาแกพิทยาคม
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง
โรงเรียนบ้านแก้ง
โรงเรียนบ้านแขนนาง
โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลญาโนอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนบ้านจอมมณี
โรงเรียนบ้านจำปา
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม
โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงอินำ
โรงเรียนบ้านดอนโทน
โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง
โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์
โรงเรียนบ้านนาเลียง
โรงเรียนบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านนาโสก
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
โรงเรียนบ้านนาคู่
โรงเรียนบ้านนางเลิศ
โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
โรงเรียนบ้านนาป่งคอง
โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน
โรงเรียนบ้านปากบัง
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
โรงเรียนบ้านพิมานท่า
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่164
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช)
โรงเรียนบ้านหนองคอง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองยอ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.นาแก จ.นครพนม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...