ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ศรีสงคราม จ.นครพนม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ศรีสงคราม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ศรีสงคราม จ.นครพนม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศรีสงคราม จ.นครพนม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ศรีสงคราม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ศรีสงคราม ,ร้านดอกไม้ ศรีสงคราม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ศรีสงคราม จ.นครพนม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ศรีสงคราม จ.นครพนม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ศรีสงคราม จ.นครพนม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ศรีสงคราม จ.นครพนม

ร้านดอกไม้ ศรีสงคราม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ศรีสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ศรีสงคราม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ศรีสงคราม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ศรีสงคราม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ศรีสงคราม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ศรีสงคราม
วัดโนนสว่าง
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
สามผง ศรีสงคราม นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
สามผง ศรีสงคราม นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดโพธิ์ชัย
ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดโพธิ์ศรี
หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
วัดโพนสิม
หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
วัดกัลยาราม
สามผง ศรีสงคราม นครพนม
วัดคำสะอาด
นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
วัดจอมแจ้ง
นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
วัดจอมแจ้ง
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดจอมแจ้ง
ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดจำปา
นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
วัดจำปา
ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดจูมมณี
บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
วัดดงขวาง
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดดาราราม
นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
วัดดำดวน
นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
วัดทรายคำ
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดทรายศรี
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดทรายศรี
นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
วัดทุ่งศรีสองเมือง
บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
วัดทุ่งศรีสองเมือง
บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
วัดนาเดื่อ
นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
วัดบางประสิทธิ์
โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
วัดบ้านปฏิรูป
ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดบุปผาราม
สามผง ศรีสงคราม นครพนม
วัดปทุมวนาราม
บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
วัดป่าจอมศรี
นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
วัดยอดแก้ว
นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
วัดยางสูง
โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
วัดวิชัย
ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดวิชัยการาม
นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีโนนสูง
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีชมชื่น
โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีชมชื่น
บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีดาราม
นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีดาราม
นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีบุญเรือง
ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีมงคล
โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีวิชัย
สามผง ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีสงคราม
ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีสมบูรณ์
ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีสวาท
หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีสวาสดิ์
โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
วัดศรีสะอาด
ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดสมศรี
บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
วัดสว่างอารมณ์
สามผง ศรีสงคราม นครพนม
วัดสุภราราม
ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
วัดสุวรรณบรรพต
นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
วัดอรัญญวิเวก
บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
วัดอรัญญานาโพธิ์
โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
วัดอินทร์แปลง
นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
โรงเรียนใน อ.ศรีสงคราม
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนบ้านเซียงเซา
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านแค
โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฏร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโพนขาว
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านข่า
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านคําไฮ
โรงเรียนบ้านคําสว่าง
โรงเรียนบ้านจอมศรี
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
โรงเรียนบ้านตาลกุด
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
โรงเรียนบ้านนาเพียง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาคํา
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนาชุม
โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
โรงเรียนบ้านปฏิรูป
โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านภูกระแต
โรงเรียนบ้านยางงอย
โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย
โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
โรงเรียนบ้านอ้วน
โรงเรียนบ้านอีอูด
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์
โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา
โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนสามผงวิทยาคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...