ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองปราจีนบุรี ,ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี(30A-2907)
(เฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น )
รหัส 30A-2907
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี(30A-2902)
(เฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น )
รหัส 30A-2902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี(30A-2901)
(เฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น )
รหัส 30A-2901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองปราจีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองปราจีนบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองปราจีนบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองปราจีนบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองปราจีนบุรี
วัดเกาะเค็ดใน
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเกาะเค็ดนอก
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเขาพระธรรมขันธ์
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเขาอีโต้(ถ้ำเขาอีโต้)
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเทพประสิทธยาราม
โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเทวบุตร
หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเนินไม้หอม
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเนินดินแดง
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเนินบาก
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเนินสูงวนาลัย
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเนินหอม
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเนินอีแจน
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเนื่องเกียรตินิกร
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเรไร
รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดเลียบ
ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดแก้วพิจิตร
หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดแก้วสามัคคี
ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดแจ้ง
หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดแหลมไผ่
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดแหลมหิน
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดโคกมะกอก
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดโยธาราษฎร์ศรัทธาธรรม
ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดใหม่สูงเนิน
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดกระแจะ
ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดคชสารมุนี
โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดคุ้มเจริญ
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดจิกสูง
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดดงขี้เหล็ก
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดดงคุย
โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดดงพระราม
ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดดงยาง
โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดต้นสะตือ
วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดท่าเรือ
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดท้าวอู่ทอง
โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดท่าศาลา
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดทุ่งไม้ค้าง
โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดทุ่งตะลุมพุก
โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดธรรมารังสฤษฎิ์
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดธรรมารามประดิษฐ
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดธารเลา
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์
วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดนาปรือ
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดนิโครธาวาส
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดบ่อแร่
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดบางแขยง
โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดบางคาง
รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดบางตาล่า
รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดบ้านพระ
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดบ้านยาง
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดบึง
โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดบูรพาราม
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดประชาวาสอัมพวัน
โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดประสาธน์รังสรรค์
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดปวิเวการาม
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดป่าเนินกลาง
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดป่าทรงคุณ
ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดป่ามะไฟ
โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดภักดีสุนทราวาส
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดมะกอกสีมาราม
รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดรัตนรังษี
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดลำดวน
ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดวังน้ำขุ่น
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดศรีเงินเจริญสุข
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดศรีมงคล
หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดศรีมงคล
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดสง่างาม
บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดสันทรีย์
วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดสามัคคีภิรมย์
บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดสุนทรศรัทธาธรรม
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดสุวรรณวิทยาราม
โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองเต่า
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองแท่นพระ
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองกระจับ
ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองงูเหลือม
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองจวง
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองจอก
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองชะอม
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองทะเล
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองบัว
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองประเทือง
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหนองปรือ
ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหลวงปรีชากุล
หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดห้วยเกษียร
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดห้วยเกษียรใหญ่
ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหัวเขา
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหัวกรด
บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดหาดสะแก
ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดอมาตยาราม
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วัดอุดมวิทยาราม
หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
โรงเรียนใน อ.เมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล5(บดินทร์เดชาประสิทธิ์)
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนโชติพิทยาการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา7
โรงเรียนจงหมิน
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
โรงเรียนทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย
โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา
โรงเรียนบ้านเนินหอม
โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
โรงเรียนบ้านแหลมหิน
โรงเรียนบ้านดงคุย
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองชะอม
โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร
โรงเรียนบ้านหัวเขา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
โรงเรียนวัดเนินไม้หอม
โรงเรียนวัดเนินสูง
โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)
โรงเรียนวัดโคกมะกอก
โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา
โรงเรียนวัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์)
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก
โรงเรียนวัดนิโครธาวาส
โรงเรียนวัดบางคาง
โรงเรียนวัดบ้านพระ
โรงเรียนวัดบ้านยาง
โรงเรียนวัดประชาวาส
โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์สาขาวัดเทพประสิทธยาราม
โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส
โรงเรียนวัดลำดวน
โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)
โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์
โรงเรียนวัดหัวกรด
โรงเรียนวัดหาดสะแก
โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์
โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า
โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...