ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองพัทลุง จ.พัทลุง สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง จ.พัทลุง) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองพัทลุง ,ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง(35A-3206)
(เฉพาะจังหวัดพัทลุงเท่านั้น )
รหัส 35A-3206
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง
บริการส่งดอกไม้ เมืองพัทลุง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง(35A-3205)
(เฉพาะจังหวัดพัทลุงเท่านั้น )
รหัส 35A-3205
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง
บริการส่งดอกไม้ เมืองพัทลุง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง จ.พัทลุง )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองพัทลุง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองพัทลุง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองพัทลุง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองพัทลุง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองพัทลุง
วัดเขาเจียก
เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดเขาแดงตก
ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดเขาแดงตะวันออก
พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดเตาปูน
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดแจ้ง
ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโคกเนียน
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโคกแย้ม
นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโคกคีรี
ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโคกชะงาย
เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโคกมะม่วง
โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโพเด็ด
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโพธาวาส
ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว
ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดโพธิ์ตำนาน
ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดไทรห้อย
ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดกลาง
ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดกุฎิภักดีสังวร
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดคงคาสวัสดิ์
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดควนแร่
ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดควนกรวด
ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดควนถบ
พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดควนปรง
ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดควนมะพร้าว
พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดควนอินทร์นิมิตร
ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดคูหาสวรรค์
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดจินตาวาส
ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดชายคลอง
ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดต้นไทร
นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดตำนาน
ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดท่าแค
ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดท่าสำเภาเหนือ
ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดท่าสำเภาใต้
ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดทุ่งลาน
ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดธาราสถิตย์
โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดนาโอ่
ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดนางลาด
เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดนาท่อม
นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดนิโครธาราม
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดบ้านสวน
ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดประจิมทิศาราม
ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดประดู่ทอง
ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดประดู่หอม
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดปรางค์ชัย
ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดปรางหมู่ใน
ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดปรางหมู่นอก
ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดป่วงช้าง
นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดปากประ
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดปากสระ
ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดป่าขอม
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดป่าลิไลย์
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดภูผาภิมุข
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดยางงาม
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดวัง
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดวิหารเบิก
ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดวิหารสูง
ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดศาลาไม้ไผ่
ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดสมสมัย
ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดสุวรรณวิหารน้อย
ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดหัวหมอน
นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดอภยาราม
ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดอัมพวนาราม
ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดอินทราวาส
ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดอุทัยธรรมาราม
นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
โรงเรียนใน อ.เมืองพัทลุง
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
โรงเรียนบ้านเตาปูน
โรงเรียนบ้านแหลมยาง
โรงเรียนบ้านไสถั่ว
โรงเรียนบ้านควนกุฎ
โรงเรียนบ้านควนคง
โรงเรียนบ้านต้นไทร
โรงเรียนบ้านท่าแควันครู2500
โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
โรงเรียนบ้านทุ่งลาน
โรงเรียนบ้านนาโหนด
โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านยางยายขลุย
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ(จุ่งฮั้ว)
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
โรงเรียนวัดเขาแดง
โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดโคกแย้ม
โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา)
โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดควนแร่
โรงเรียนวัดควนกรวด
โรงเรียนวัดควนถบ
โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
โรงเรียนวัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ
โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้
โรงเรียนวัดนาท่อม
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง
โรงเรียนวัดบ้านสวน
โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม
โรงเรียนวัดประดู่ทอง
โรงเรียนวัดปากประ
โรงเรียนวัดปากสระ
โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
โรงเรียนวัดหัวหมอน
โรงเรียนวัดอภยาราม
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)
โรงเรียนวีรนาทศึกษา
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลเรวดี
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...