ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร จ.พิจิตร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองพิจิตร ,ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร(36A-3316)
(เฉพาะจังหวัดพิจิตรเท่านั้น )
รหัส 36A-3316
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิจิตร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร(36A-3315)
(เฉพาะจังหวัดพิจิตรเท่านั้น )
รหัส 36A-3315
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิจิตร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร(36A-3314)
(เฉพาะจังหวัดพิจิตรเท่านั้น )
รหัส 36A-3314
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิจิตร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร(36A-3313)
(เฉพาะจังหวัดพิจิตรเท่านั้น )
รหัส 36A-3313
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิจิตร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร(36A-3311)
(เฉพาะจังหวัดพิจิตรเท่านั้น )
รหัส 36A-3311
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิจิตร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร จ.พิจิตร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองพิจิตร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองพิจิตร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองพิจิตร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองพิจิตร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองพิจิตร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองพิจิตร
วัดเขาพระ
หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดเขารูปช้าง
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดเขื่อน
เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดเนินยาว
หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดเนินสมอ
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์
ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดแหลมยาง
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดโนนห้วยปัต
ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดโพธิ์งาม
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดโรงช้าง
โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดใหม่คำวัน
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดขนุน
เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดคลองโนน
คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดคลองโพธิ์
โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดคลองคะเชนทร์
คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดคลองคู้
ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดฆะมัง
ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดดงกลาง
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดดงชะพลู
คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดดงป่าคำ
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดดงสว่าง
สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดดาน
ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดถ้ำชาละวัน
คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดท่าข่อย
เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดท่ามะไฟ
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดท่าหลวง
ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดท่าฬ่อ
ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดนครชุม
เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดน้ำโจนเหนือ
หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์
ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดบ้านน้อย
สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดบึงตะโกน
ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดประทม
เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดป่ามะคาบ
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดมงคลเขต
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดมูลเหล็ก
คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดยางคอยเกลือ
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดราชช้างขวัญ
ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดลำชะล่า
หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดวังกระดี่ทอง
ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดวังกลม
บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดวังมะเดื่อ
ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดวังหูทิพย์
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดวิจิตราราม
ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดศรีมงคล
หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดสมาบาป
เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดสระสาลี
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดสามขา
ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดสายคำโห้
สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดหงส์
ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดหนองไผ่
บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดหนองถ้ำ
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดหนองนาดำ
หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดหัวดง
หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดหาดมูลกระบือ
ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
วัดอู่ตะเภา
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
โรงเรียนใน อ.เมืองพิจิตร
โรงเรียนเมธีพิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
โรงเรียนดรุณศาสตร์
โรงเรียนบ้านเนินยาว
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านไดชุมแสง
โรงเรียนบ้านคลองอุดม
โรงเรียนบ้านดงสว่าง
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
โรงเรียนบ้านน้อย
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ)
โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง
โรงเรียนบ้านวังทับยา
โรงเรียนบ้านสนามคลี
โรงเรียนบ้านสระสาลี
โรงเรียนบ้านสวนแตง
โรงเรียนบ้านสายคำโห้
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบึงสีไฟ
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนยอเซฟพิจิตร
โรงเรียนราษฎร์เจริญ
โรงเรียนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวังกรดพิทยา
โรงเรียนวัดเขาพระ
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง
โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
โรงเรียนวัดขนุน
โรงเรียนวัดคลองโนน
โรงเรียนวัดฆะมัง
โรงเรียนวัดดงกลาง
โรงเรียนวัดดงชะพลู
โรงเรียนวัดดงป่าคำ
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนวัดท่าข่อย
โรงเรียนวัดน้ำโจนเหนือ
โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง
โรงเรียนวัดบ้านวังไร่
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ
โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ
โรงเรียนวัดลำชะล่า
โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ
โรงเรียนวัดวังหูทิพย์
โรงเรียนวัดสามขา
โรงเรียนวัดหงษ์
โรงเรียนวัดหนองไผ่
โรงเรียนวัดหนองนาดำ
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
โรงเรียนอนุบาลจอมขวัญ
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนอนุบาลวชิร
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...