ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองพิษณุโลก ,ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก(37A-3404)
(เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น )
รหัส 37A-3404
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก(37A-3403)
(เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น )
รหัส 37A-3403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก(37A-3402)
(เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น )
รหัส 37A-3402
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก(37A-3401)
(เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น )
รหัส 37A-3401
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
บริการส่งดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองพิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองพิษณุโลก ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองพิษณุโลก ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองพิษณุโลก นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองพิษณุโลก ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองพิษณุโลก
วัดเกาะ
จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ
บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดเขื่อนขันธ์
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดเจดีย์ยอดทอง
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดเต็งสำนัก
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดเทพกุญชร
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดเนินมะคึก
สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดเสาหิน
วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดแจ่มสุวรรณ
ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดแม่ระหัน
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดแสงดาว
ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม
บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดแหลมโพธิ์
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดโคกปู
มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดโพธิญาณ
หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดใหม่เกาะกลางตะลุง
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดใหม่อภัยยาราม
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดไผ่ค่อมรัตนาราม
ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ
วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดกรมธรรม์
สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดคุ้งวารี
ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดคูหาสวรรค์
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดงิ้วงาม
วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดจอมทอง
จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดจันทร์ตะวันตก
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดจันทร์ตะวันออก
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดจุฬามณี
ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดดอนทอง
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดตะโก
มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดตาปะขาวหาย
หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดตาลสุวรรณ
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดตูม
พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดทองหลาง
มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดท่าโรง
วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดท่าโรงตะวันออก
วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดท่าตะเคียน
จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดท่าทรุด
ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดท่ามะปราง
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดธรรมเกษตร
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดธรรมจักร
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดนางพระยา(นางพญา)
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดน้ำคำ
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดนิมิตรธรรมาราม
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบ่อทองคำ
หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบางทราย
วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบางพยอม
หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบ้านแซ่
บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบ้านใหม่
วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบ้านไร่
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบ้านป่า
บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบ้านร้องยุ้งข้าว
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบึงกระดาน
บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบึงขุนนนท์
วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดบึงพระ
บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดป่าเลไลยก์
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดปากดอน
วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดปากพิง(ตะวันออก)
วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดปากพิงตะวันตก
วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดปากห้วย
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดป่าสัก
ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดป่าสัก
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดพระขาวไชยสิทธิ์
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดพระยายมราช
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดพลายชุมพล
พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดพันปี
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดพิกุลทอง
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดพิกุลวราราม
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดมะขามเตี้ย
หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดยาง
บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดยางเอน
ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดราชบูรณะ
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดราชมณฑป
วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดลาดบัวขาว
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดวังยาวสามัคคีธรรม
บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดวังหิน
พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดศรีรัตนาราม
ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดศรีวนาราม
สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดศรีวิสุทธาราม
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดศาลาสองพี่น้อง
สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดศาลาสูง
จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสมอแข
สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสระแก้วปทุมทอง
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสระโคล่โสภาราม
หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสระไม้แดง
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสระสี่เหลี่ยม
อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสว่างอารมณ์
ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสะกัดน้ำมัน
ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสะอัก
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสันติวัน
บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสุดสวาสดิ์
บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสุธาวนาราม
บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสุวรรณประดิษฐ์
ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดหนองกวางลี้
ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดหนองบัว
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดหนองหัวยาง
ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดหยอ
บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดหล่ม
วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดหลวงพ่อแดง
บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดอรัญญิก
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดอินทรีย์
วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โรงเรียนใน อ.เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
โรงเรียนไทยกล้าวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสูง)
โรงเรียนงานธุรการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ
โรงเรียนจ่าการบุญ
โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
โรงเรียนชุมชน1วัดสะกัดน้ำมัน
โรงเรียนชุมชนที่11วัดสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนชุมชนที่14วัดดอนทอง
โรงเรียนดอนทองวิทยา
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก
โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห)
โรงเรียนบ้านเขาฟ้า
โรงเรียนบ้านเต็งสำนัก
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน
โรงเรียนบ้านแหลมซ่าน
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
โรงเรียนบ้านดงวิทยา
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านทองหลาง(พุ่มประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านน้ำดำ
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์-ประช
โรงเรียนบ้านหนองหญ้า
โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนผดุงราษฎร์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
โรงเรียนวัดเสาหิน
โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดงิ้วงาม
โรงเรียนวัดจอมทอง
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
โรงเรียนวัดจุฬามณี
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก
โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก
โรงเรียนวัดท่าตะเคียน
โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์-จูเกษกาญจน์)
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญจั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก
โรงเรียนวัดปากห้วย
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
โรงเรียนวัดมหาวนาราม
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดยางเอน(สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก)
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนวัดศรีวนาราม
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดสระโคล่
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดอรัญญิก
โรงเรียนวัดอินทรีย์
โรงเรียนสะพานที่3
โรงเรียนสิ่นหมิน
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร
โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง
โรงเรียนอนุบาลนางพญา
โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
โรงเรียนอนุบาลห่วงดรุณวิทยา
โรงเรียนอภิชาตบุตรวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...