ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด นครไทย จ.พิษณุโลก สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นครไทย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครไทย จ.พิษณุโลก
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครไทย จ.พิษณุโลก) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นครไทย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่นครไทย ,ร้านดอกไม้ นครไทย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครไทย จ.พิษณุโลก )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นครไทย จ.พิษณุโลก เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นครไทย จ.พิษณุโลก

ร้านดอกไม้ นครไทย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด นครไทย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นครไทย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นครไทย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นครไทย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นครไทย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.นครไทย
วัดเกษตรสุขวนาราม
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดเข็กใหม่พัฒนาราม
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดเนินเพิ่ม
เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดเนินสว่าง
เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดแก่งทุ่ง
บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดแก่งหว้า
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดโนนสูงอรัญญา
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดโป่งกะเฌอ
เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดโพธิ์ไทร
น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดกลาง
นครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดซำรู้
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดต้นม่วง
ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดตะเคียนทองพุทธาราม
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดนาเมือง
นครชุม นครไทย พิษณุโลก
วัดนาขุมคัน
นครชุม นครไทย พิษณุโลก
วัดนาคล้าย
นาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดนาจาน
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดนาตาดี
บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดนาตาดี
บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดนาทุ่งใหญ่
นครชุม นครไทย พิษณุโลก
วัดนาบัว
นาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดนาฟองแดง
นครชุม นครไทย พิษณุโลก
วัดนาหนอง
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำเลา
บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำทวน
นาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำพริก
ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำลอม
นาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดน้ำลัด
บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดบ่อโพธิ์
บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดบางยางพัฒนา
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดบ้านเข็กใหญ่
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดบ้านแยง
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดบ้านพร้าว
บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดบุ่งตารอด
ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดป่าคาย
ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
วัดป่าซ่าน
บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดป่ารวก
บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดป่าวิโมกข์
นครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดมิ่งฟ้าคุณจักร
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดยางโกลน
ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม
เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดลาดผาทอง
เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดศรีโพธาราม
น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดสำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดหนองแห้ว
เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดหนองกระท้าว
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดหนองลาน
นครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดหนองหิน
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดหน้าพระธาตุ
นครไทย นครไทย พิษณุโลก
วัดหลังเขา
หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดห้วยเฮี้ย
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดห้วยกอก
บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดห้วยทราย
บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดหัวนา
เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดหัวร้อง
นครไทย นครไทย พิษณุโลก
โรงเรียนใน อ.นครไทย
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1
โรงเรียนชุมชน17บ้านนาตาดี
โรงเรียนชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา
โรงเรียนนครไทย
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โรงเรียนนาบัววิทยา
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
โรงเรียนบางยางพัฒนา
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
โรงเรียนบ้านแยง
โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ
โรงเรียนบ้านกกม่วง
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านนาแฝก
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านนาฟองแดง
โรงเรียนบ้านนาหนอง
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
โรงเรียนบ้านน้ำคลาด
โรงเรียนบ้านน้ำตาก
โรงเรียนบ้านน้ำพริก
โรงเรียนบ้านน้ำลอม
โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด
โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา
โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ
โรงเรียนบ้านป่าคาย
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน
โรงเรียนบ้านป่ารวก
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านยางโกลน
โรงเรียนบ้านลาดคื้อ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง
โรงเรียนบ้านหนองลาน
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหลังเขา
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา)
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนศึกษาวิทย์
โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...