ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วังทอง จ.พิษณุโลก สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วังทอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วังทอง จ.พิษณุโลก
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วังทอง จ.พิษณุโลก) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วังทอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วังทอง ,ร้านดอกไม้ วังทอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ วังทอง(37A-3404)
(เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น )
รหัส 37A-3404
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วังทอง
บริการส่งดอกไม้ วังทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วังทอง(37A-3403)
(เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น )
รหัส 37A-3403
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วังทอง
บริการส่งดอกไม้ วังทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วังทอง(37A-3402)
(เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น )
รหัส 37A-3402
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วังทอง
บริการส่งดอกไม้ วังทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วังทอง(37A-3401)
(เฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น )
รหัส 37A-3401
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วังทอง
บริการส่งดอกไม้ วังทอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วังทอง จ.พิษณุโลก )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วังทอง จ.พิษณุโลก เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วังทอง จ.พิษณุโลก ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วังทอง จ.พิษณุโลก

ร้านดอกไม้ วังทอง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วังทอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วังทอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วังทอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วังทอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วังทอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วังทอง
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
วัดเขาน้อย
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดเขาน้อยศรีรัตนาราม
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดเขาพนมทองคีรีเขต
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดเจริญผล
หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดเณรน้อย
ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
วัดเนินไม้แดง
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดเนินมะเกลือวนาราม
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดเนินสว่างวราราม
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดเนินสะอาด
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดเวฬุวัน
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดแม่ระกา
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดแสงวสว่าง
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดโสภาราม
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดไชยนาม
ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
วัดไทรงามเจริญธรรม
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดกกไม้แดง
ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองเป็ด(เหนือ)
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองเป็ดใต้
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองเมือง
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองเรือ
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองดู่
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดคลองตานมศรัทธาราม
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดชัยเจริญบำรุงธรรม
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดซำหวาย
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดดงแตง
หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดดงจันทร์
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดดงพลวง
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดทรัพย์ไพรวัลย์
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดท่าข้ามเมตตาธรรม
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดทางลัดประชาราม
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดท่าหมื่นราม
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดทุ่งน้อย(ทุ่งน้อยคีรีบรรพต)
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดนาพรานสามัคคีธรรม
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดน้ำพรม
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดน้ำรินเจริญธรรม
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดบัวทอง
หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดบางสะพาน
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านเข็ก
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านแถว
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านกลาง
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านดินทอง
ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดบ้านบ่อวนาราม
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดบึงราชนก
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดปอยศรัทธาธรรม
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดปากยาง
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดพันชาลี
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดมงคลนิมิต
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดม่วงหอม
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดราชเจริญชัย
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดราชคีรีหิรัญยาราม
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดวชิรธรรมาวาส
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดวังไม้ตอก
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดวังกระชอน
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดวังดินสอ
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดวังตาดรัตนาราม
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดวังทองวราราม
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดวังนกแอ่น
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดวังน้ำใส
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดวังประดู่
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดวังพรม
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดวังพิกุลวราราม
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดวังวารีศรีศรัทธาราม
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดวังสำโรง
วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
วัดศรีโสภณ
วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดศรีพรหมจักร
วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วัดสระแก้วสามัคคีธรรม
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
วัดสระทองสามัคคี
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดสะเดา
หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดสุพรรณพนมทอง
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดสุวรรณดำรงธรรม
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองเตาอิฐ
ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองแฝก
หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองโบสถ์
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองกัญญา
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองตาเรือง
แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองทอง
พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองบัว
หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองบัวเจริญผล
หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
วัดหนองปรือ
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดหินประกาย
บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต
แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
โรงเรียนใน อ.วังทอง
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู2504)
โรงเรียนชุมชน15บ้านเนินสว่าง
โรงเรียนชุมชน2บ้านกกไม้แดง
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเข็ก
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเจริญผล
โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
โรงเรียนบ้านโป่งปะ
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
โรงเรียนบ้านคลองแร่
โรงเรียนบ้านคลองดู่
โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านซำหวาย
โรงเรียนบ้านดงน้อยปลั่งทองคำวิทยา
โรงเรียนบ้านดงพลวง
โรงเรียนบ้านดินทอง
โรงเรียนบ้านตอเรือ
โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาพราน
โรงเรียนบ้านน้ำพรม
โรงเรียนบ้านน้ำยาง
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
โรงเรียนบ้านปากยาง
โรงเรียนบ้านป่าขนุน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก
โรงเรียนบ้านวังดินสอ
โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
โรงเรียนบ้านวังประดู่
โรงเรียนบ้านวังพรม
โรงเรียนบ้านสะเดา
โรงเรียนบ้านหนองงา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองพระ
โรงเรียนบ้านหินประกาย
โรงเรียนบึงราชนก
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
โรงเรียนพิณพลราษฎร์
โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
โรงเรียนวัดไชยนาม
โรงเรียนวัดดงข่อย
โรงเรียนวัดทางลัด
โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
โรงเรียนวัดพันชาลี
โรงเรียนวัดวังพิกุล
โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
โรงเรียนวัดหนองตาเรือง
โรงเรียนสฤษดิ์เสนา
โรงเรียนสามัคคีธรรม
โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์
โรงเรียนหนองพระพิทยา
โรงเรียนห้วยพลู
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...