ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองแพร่ จ.แพร่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองแพร่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองแพร่ จ.แพร่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองแพร่ จ.แพร่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองแพร่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองแพร่ ,ร้านดอกไม้ เมืองแพร่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองแพร่(40A-3708)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองแพร่
บริการส่งดอกไม้ เมืองแพร่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองแพร่(40A-3707)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองแพร่
บริการส่งดอกไม้ เมืองแพร่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองแพร่(40A-3706)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3706
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองแพร่
บริการส่งดอกไม้ เมืองแพร่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองแพร่(40A-3703)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3703
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองแพร่
บริการส่งดอกไม้ เมืองแพร่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองแพร่ จ.แพร่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองแพร่ จ.แพร่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองแพร่ จ.แพร่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองแพร่ จ.แพร่

ร้านดอกไม้ เมืองแพร่ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองแพร่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองแพร่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองแพร่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองแพร่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองแพร่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองแพร่
วัดเชตวัน
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดเมธังกราวาส
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดเวียงตั้ง
วังธง เมืองแพร่ แพร่
วัดเสด็จ
นาจักร เมืองแพร่ แพร่
วัดเหมืองแดง
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดเหมืองค่า
เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
วัดเหมืองหม้อ
เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
วัดแม่แคม
สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
วัดแม่หล่าย
แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
วัดโปร่งศรี
บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
วัดโศภนาลัย
ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
วัดไผ่ล้อม
ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
วัดกวีรัตน์
นาจักร เมืองแพร่ แพร่
วัดกาซ้อง
เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
วัดกาซ้องเหนือ
แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
วัดกาญจนาราม
กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
วัดจอมเขา
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดจอมสวรรค์
ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
วัดชัยมงคล
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดดงเหนือ
สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
วัดดงใต้
สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
วัดดอนแก้ว
กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
วัดดอนดี
กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
วัดต้นไคร้
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดต้นธง
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดต้นม่วง
แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
วัดต้นห้า
ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
วัดถิ่นใน
บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
วัดถิ่นนอก
บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
วัดท่าขวัญ
ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
วัดทุ่งโฮ้งเหนือ
ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
วัดทุ่งโฮ้งใต้
ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
วัดทุ่งกวาว
ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
วัดทุ่งล้อม
ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
วัดธรรมเมือง
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดนันทาราม
แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
วัดนาแหลมเหนือ
ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
วัดนาจักร
นาจักร เมืองแพร่ แพร่
วัดนาตอง
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดน้ำโค้ง
ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
วัดน้ำชำ
น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่
วัดน้ำชำ
ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
วัดบ้านเหล่า
นาจักร เมืองแพร่ แพร่
วัดบ้านใน
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดบุญเจริญ
แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
วัดปทุม
เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
วัดป่าแดง
ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
วัดพงชัย
ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
วัดพงษ์สุนันท์
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดพนมขวัญ
ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดพระนอน
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดพระบาทมิ่งเมือง
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดพระร่วง
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดพันเชิง
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดมณีวรรณ
ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
วัดมหาโพธิ์
ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
วัดร่องซ้อ
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดร่องฟอง
ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
วัดวังช้าง
แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
วัดวังหงษ์เหนือ
วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
วัดวังหงษ์ใต้
วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
วัดศรีชุม
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดศรีบุญเรือง
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดศรีภูมิ
แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
วัดศรีสิทธิ์
ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
วัดสระบ่อแก้ว
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดสวนเขื่อน
สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
วัดสวรรค์นิเวศ
ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
วัดสองแคว
ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
วัดสันป่าสัก
แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
วัดสำเภา
เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
วัดสุนทรนิวาส
ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
วัดสุพรรณ
ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
วัดสุวรรณาราม
ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
วัดหนองแขม
ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
วัดหนองใหม่
ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
วัดหนองกลาง
แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
วัดหนองบ่อ
กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
วัดหลวง
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดหัวข่วง
ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดหัวฝาย
กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
โรงเรียนใน อ.เมืองแพร่
โรงเรียนเจริญราษฎร์
โรงเรียนเจริญศิลป์
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
โรงเรียนเมืองแพร่
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเหล่า(พงษ์เกีรยติประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแม่แคม
โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโป่งศรี
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านในเวียง
โรงเรียนบ้านกาซ้อง
โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านต้นม่วง(ธรรมบาลวิทยา)
โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านนาคูหา
โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
โรงเรียนบ้านน้ำกลาย
โรงเรียนบ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
โรงเรียนบ้านปากห้วย
โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านร่องฟอง
โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
โรงเรียนวัดต้นไคร้
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนวัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต
โรงเรียนอนุบาลเพลินจิต
โรงเรียนอนุบาลแพร่
โรงเรียนอนุบาลพรกมล

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...