ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ร้องกวาง จ.แพร่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ร้องกวาง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ร้องกวาง จ.แพร่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ร้องกวาง จ.แพร่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ร้องกวาง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ร้องกวาง ,ร้านดอกไม้ ร้องกวาง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ร้องกวาง(40A-3708)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ร้องกวาง
บริการส่งดอกไม้ ร้องกวาง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ร้องกวาง(40A-3707)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ร้องกวาง
บริการส่งดอกไม้ ร้องกวาง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ร้องกวาง(40A-3706)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3706
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ร้องกวาง
บริการส่งดอกไม้ ร้องกวาง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ร้องกวาง(40A-3703)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3703
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ร้องกวาง
บริการส่งดอกไม้ ร้องกวาง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ร้องกวาง จ.แพร่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ร้องกวาง จ.แพร่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ร้องกวาง จ.แพร่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ร้องกวาง จ.แพร่

ร้านดอกไม้ ร้องกวาง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ร้องกวาง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ร้องกวาง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ร้องกวาง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ร้องกวาง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ร้องกวาง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ร้องกวาง
วัดเวียงสันทราย
บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
วัดแม่กระทิง
ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
วัดแม่ทราย
ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
วัดแม่ยางเปี้ยว
แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่
วัดแม่ยางโพธิ์
ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
วัดแม่ยางใหม่
แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
วัดแม่ยางกวาว
แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
วัดแม่ยางตาล
แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
วัดแม่ยางยวง
แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
วัดไทรพร้าว
ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
วัดไผ่โทน
ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
วัดไผ่ย้อย
น้ำเลา ร้องกวาง แพร่
วัดดอนชุม
แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
วัดทุ่งศรี
ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
วัดน้ำเลา
น้ำเลา ร้องกวาง แพร่
วัดบุญเริง
บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
วัดบุญแจ่ม
น้ำเลา ร้องกวาง แพร่
วัดบุญภาค
แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
วัดปากห้วยอ้อย
บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
วัดปางยาว
ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
วัดป่าวัฒนาราม
ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
วัดผาราง
ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
วัดร้องเข็ม
ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
วัดร้องกวาง
ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
วัดวังโป่ง
ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
วัดวังพึ่ง
ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
วัดวังหม้อ
ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
วัดวิเวก
ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
วัดศรีดอนมูล
ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
วัดสันกลาง
แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
วัดสันพยอม
ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
วัดหนองเจริญ
แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
วัดอ้อยหลวง
บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
โรงเรียนใน อ.ร้องกวาง
โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านแม่กระทิง
โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่13)
โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร
โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย
โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านดอนมูล
โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
โรงเรียนบ้านวังปึ้ง
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...