ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วังชิ้น จ.แพร่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วังชิ้น
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วังชิ้น จ.แพร่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วังชิ้น จ.แพร่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วังชิ้น บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วังชิ้น ,ร้านดอกไม้ วังชิ้น ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วังชิ้น จ.แพร่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วังชิ้น จ.แพร่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วังชิ้น จ.แพร่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วังชิ้น จ.แพร่

ร้านดอกไม้ วังชิ้น บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วังชิ้น ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วังชิ้น ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วังชิ้น ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วังชิ้น นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วังชิ้น ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วังชิ้น
วัดแช่ฟ้า
แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
วัดแม่เกิ๋ง
แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่
วัดแม่แปง
วังชิ้น วังชิ้น แพร่
วัดแม่กระต๋อม
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดแม่ขมิง
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดแม่บงเหนือ
แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
วัดแม่บงใต้
แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
วัดแม่พุง
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดใหม่กลาง
วังชิ้น วังชิ้น แพร่
วัดค้างปินใจ
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดชัยสิทธิ์
แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
วัดดอนกว้าง
นาพูน วังชิ้น แพร่
วัดนาใหม่
วังชิ้น วังชิ้น แพร่
วัดนาพูน
นาพูน วังชิ้น แพร่
วัดบางสนุก
วังชิ้น วังชิ้น แพร่
วัดบุญเรือง(ศรีบุญเรือง)
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดป่าไผ่
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดปางไม้
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดปางไฮ
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดปางมะโอ
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดป่าม่วง
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดป่าวิเวการาม
ป่าสัก วังชิ้น แพร่
วัดป่าสัก
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดพันเจน
แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
วัดม่วงคำ
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดรัมณีย์
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดวังเบอะ
วังชิ้น วังชิ้น แพร่
วัดวังแฟน
วังชิ้น วังชิ้น แพร่
วัดวังกวาง
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดวังขอน
แม่พุง วังชิ้น แพร่
วัดวังชิ้น
วังชิ้น วังชิ้น แพร่
วัดวังลึก
นาพูน วังชิ้น แพร่
วัดศรีคีรี
แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
วัดศรีบุญนำ
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดสองแควบน
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดสองแควล่าง
สรอย วังชิ้น แพร่
วัดสัมฤทธิ์บุญ
แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
วัดหาดรั่ว
นาพูน วังชิ้น แพร่
วัดอมรธรรม
นาพูน วังชิ้น แพร่
โรงเรียนใน อ.วังชิ้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่155)
โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านแม่แปง
โรงเรียนบ้านแม่แฮด
โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
โรงเรียนบ้านแม่ขมวก
โรงเรียนบ้านแม่ขมิง
โรงเรียนบ้านแม่จอก
โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด
โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่บงใต้
โรงเรียนบ้านแม่พุง
โรงเรียนบ้านแม่สิน
โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านไร่หลวง
โรงเรียนบ้านขุนห้วย
โรงเรียนบ้านค้างใจ
โรงเรียนบ้านค้างคำปัน
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ
โรงเรียนบ้านนาใหม่
โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
โรงเรียนบ้านนาพูน
โรงเรียนบ้านนาฮ่าง
โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง
โรงเรียนบ้านปางไฮ
โรงเรียนบ้านปางมะโอ
โรงเรียนบ้านป่ายุบ
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านวังเบอะ
โรงเรียนบ้านวังแฟน
โรงเรียนบ้านวังกวาง
โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่
โรงเรียนบ้านวังชิ้น
โรงเรียนบ้านวังลึก
โรงเรียนบ้านสบป้าก
โรงเรียนบ้านสลก
โรงเรียนบ้านสองแคว
โรงเรียนบ้านหาดรั่ว
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...