ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สูงเม่น จ.แพร่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สูงเม่น
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สูงเม่น จ.แพร่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สูงเม่น จ.แพร่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สูงเม่น บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สูงเม่น ,ร้านดอกไม้ สูงเม่น ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สูงเม่น(40A-3708)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเม่น
บริการส่งดอกไม้ สูงเม่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเม่น(40A-3707)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเม่น
บริการส่งดอกไม้ สูงเม่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเม่น(40A-3706)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3706
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเม่น
บริการส่งดอกไม้ สูงเม่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเม่น(40A-3703)
(เฉพาะจังหวัดแพร่เท่านั้น )
รหัส 40A-3703
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเม่น
บริการส่งดอกไม้ สูงเม่น
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สูงเม่น จ.แพร่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สูงเม่น จ.แพร่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สูงเม่น จ.แพร่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สูงเม่น จ.แพร่

ร้านดอกไม้ สูงเม่น บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สูงเม่น ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สูงเม่น ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สูงเม่น ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สูงเม่น นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สูงเม่น ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สูงเม่น
วัดเกษมสุข
น้ำชำ สูงเม่น แพร่
วัดเขื่อนคำลือ
เวียงทอง สูงเม่น แพร่
วัดเวฬุวัน
น้ำชำ สูงเม่น แพร่
วัดแก้วมงคล
ดอนมูล สูงเม่น แพร่
วัดโชคเกษม
สูงเม่น สูงเม่น แพร่
วัดโพธิสุนทร
เวียงทอง สูงเม่น แพร่
วัดไชยามาตย์
เวียงทอง สูงเม่น แพร่
วัดกาศเหนือ
บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
วัดกาศใต้
บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
วัดกุญชรนิมิต
บ้านกวาง สูงเม่น แพร่
วัดค่างาม
ดอนมูล สูงเม่น แพร่
วัดช่องลม(นาลาว)
หัวฝาย สูงเม่น แพร่
วัดดอนแก้ว
น้ำชำ สูงเม่น แพร่
วัดดอนแท่น
ดอนมูล สูงเม่น แพร่
วัดดอนชัย
หัวฝาย สูงเม่น แพร่
วัดดอนทัน
ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
วัดดอนมูล
ดอนมูล สูงเม่น แพร่
วัดตอนิมิต
ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
วัดทองเกศ
เวียงทอง สูงเม่น แพร่
วัดทุ่งเจริญ
หัวฝาย สูงเม่น แพร่
วัดน้ำชำ
น้ำชำ สูงเม่น แพร่
วัดน้ำบ่อ
เวียงทอง สูงเม่น แพร่
วัดนิวิฐศรัทธาราม
ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
วัดบวกโป่ง
น้ำชำ สูงเม่น แพร่
วัดป่าเวียงทอง
เวียงทอง สูงเม่น แพร่
วัดผาสุก
เวียงทอง สูงเม่น แพร่
วัดพงท่าข้าม
บ้านปง สูงเม่น แพร่
วัดพงพร้าว
ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
วัดพงหัวหาด
บ้านปง สูงเม่น แพร่
วัดพระหลวง
ดอนมูล สูงเม่น แพร่
วัดพิชัยศิริ
บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
วัดมงคลถาวร
บ้านกวาง สูงเม่น แพร่
วัดม่วงเกษม
บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
วัดร่องเสี้ยว
น้ำชำ สูงเม่น แพร่
วัดร่องแค
น้ำชำ สูงเม่น แพร่
วัดร่องแดง
น้ำชำ สูงเม่น แพร่
วัดร่องกาศใต้
ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
วัดวังวน
สบสาย สูงเม่น แพร่
วัดวุฒิมงคล
ดอนมูล สูงเม่น แพร่
วัดศรีดอก
หัวฝาย สูงเม่น แพร่
วัดศรีสว่าง(แตนมด)
สูงเม่น สูงเม่น แพร่
วัดสบสาย
สบสาย สูงเม่น แพร่
วัดสร่างโศก
สูงเม่น สูงเม่น แพร่
วัดสิทธิวิมล
บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
วัดสูงเม่น
สูงเม่น สูงเม่น แพร่
วัดหนองช้างน้ำ
บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
วัดหาดลี่
สบสาย สูงเม่น แพร่
โรงเรียนใน อ.สูงเม่น
โรงเรียนเทพนารี
โรงเรียนเทพนารีแผนกประถมศึกษา
โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านดอนแท่น(ประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)
โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)
โรงเรียนบ้านร่องแดง(ชัยมาประชารัฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดสร่างโศก
โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...