ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองมหาสารคาม ,ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม(42A-3817)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
บริการส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม(42A-3816)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3816
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
บริการส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม(42A-3815)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3815
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
บริการส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม(42A-3814)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
บริการส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม(42A-3813)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3813
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
บริการส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม(42A-3809)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3809
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
บริการส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม(42A-3805)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
บริการส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ร้านดอกไม้ เมืองมหาสารคาม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองมหาสารคาม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองมหาสารคาม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองมหาสารคาม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองมหาสารคาม
วัดเก่าน้อย
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเกิ้งเหนือ
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเครือวัลย์สุทธาวาส
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเจริญผล
หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเทพวิหก
หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเนรัญชรา
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเม่นใหญ่
แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเหนือแวงน่าง
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเหนือดงน้อย
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดเหล่าหนาด
ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดแสงสว่างบุ่งคล้า(บุ่งคล้า)
ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโคกศรี(บ้านโคกสี)
หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโนนเดื่อ
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโนนแต้
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโนนตูม
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิไชยาราม(โพธิ์ชัยยารามหัวฝาย)
แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านติ้ว
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด
ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีวนาราม
ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีหนองคู(บ้านหนองคู)
หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง(บ้านหนองปลิง)
หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดโพธิ์สระแก้ว
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดใต้แวงน่าง
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดใต้ดงน้อย
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดใหม่ขุนเขวา
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดกุดเวียน(บ้านกุดเวียน)
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดกุดซุย
ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดขุนพรหมดำริ(อุปราช)
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดจันทราวาส(จันทราวาสอ้อยช้าง)
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดจันทาริวาส(บ้านโนนมี้)
บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดดงเค็ง
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดดอนเรือ
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดดอนไฮ
ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดดอนตูม
แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดดอนบม
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดดอนหว่าน
ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดดอนหัน
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดท่าเสมา
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดท่างาม
ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดท่างาม
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดท่าตูม
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดท่าประทาย
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดท่าสองคอน
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดธัญญาวาส
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดนาควิชัย
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบัวค้อ(บ้านบัวค้อ)
บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านเอียด
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านโคกก่อ(โคกก่อ)
โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านโด
ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านกุดแคน
หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านดินดำ(ดินดำ)
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านท่าแร่(ท่าแร่คงคาราม)
แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านสมศรี(สมศรี)
โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านหมี่
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบ้านหัน
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบึงวังยาว
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบูรพาเกิ้งใต้
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบูรพาราม
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดบูรพาราม
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดปทุมวนาราม(หนองบัว)
บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดปรมัยยิกาวาส
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดประชาบำรุง
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดปรางค์กู่
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดปัจฉิมทัศน์
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดป่าโนนแท่น
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดป่าศิลาขันธุ์วิเวก
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดป่าศุภมิตรสิทธาราม
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดป่าสโมสร
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดภูดิน
โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดมหาชัย
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดยุวราช(บ้านโคก)
บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดวังยาว(วังยาววารี)
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดวารินทราวาส(ท่าตูมวารินทร์)
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดศรีเวฬุวัน
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดศรีสวัสดิ์
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดศิริชัย
โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดสถานสงเคราะห์คนชรา
หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดสว่าง(สว่างโนนเพ็ก)
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดส่องเหนือ
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดสันติวัน
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดสามัคคี
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดสีชมพู(สีชมพูหนองตื่น)
เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดสุทธาวาส(สุทธาวาสหนองข่า)
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส
แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองโจด
โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองโดน
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองใหญ่
แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองกุงเต่า
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองค้อ
บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองคูณ(บ้านหนองคูณ)
บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองจิก
แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองหล่ม(ศรีบุญเรือง)
ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองหิน
โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหนองอีดำ
โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหมากหญ้า
ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหัวนาคำ
หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหัวหนอง
ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดหินลาด
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดอภิสิทธิ์
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดอัมพวัน(อัมพวันบ้านม่วง)
ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วัดอุทัยทิศ
ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
โรงเรียนใน อ.เมืองมหาสารคาม
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่
โรงเรียนนิคมบ้านหัน
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
โรงเรียนบ้านเกิ้ง
โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่
โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
โรงเรียนบ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย
โรงเรียนบ้านโคกก่อ
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกศรี
โรงเรียนบ้านโดท่างาม
โรงเรียนบ้านกุดแคน
โรงเรียนบ้านกุดซุย
โรงเรียนบ้านจำนัก
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ
โรงเรียนบ้านนานกเขียน
โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม
โรงเรียนบ้านภูดิน
โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านร่วมใจ1
โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
โรงเรียนบ้านสมศรี
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง
โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ
โรงเรียนบ้านหนองโพด
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล
โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย
โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น
โรงเรียนบ้านหนองตื่น
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย
โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน
โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านอุปราช
โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
โรงเรียนมหาวิชานุกูล
โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
โรงเรียนวันครู2502
โรงเรียนศิโรรัตน์
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลอภิสิทธิปัญญา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...