ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่กันทรวิชัย ,ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42A-3817)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42A-3816)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3816
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42A-3815)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3815
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42A-3814)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42A-3813)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3813
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42A-3809)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3809
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42A-3805)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0763)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0760)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0759)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0731)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0725)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0720)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0714)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0713)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0709)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0708)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย(42B-0707)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย
บริการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ร้านดอกไม้ กันทรวิชัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด กันทรวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กันทรวิชัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กันทรวิชัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กันทรวิชัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กันทรวิชัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.กันทรวิชัย
วัดเกษรเจริญผล
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์
ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเขมิกาวาส
กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเขวาโดน
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเขวาน้อย
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเจริญผล
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเวฬุวัน
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเสนานิคม
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเสนาวารี
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดเสริมสุขคงคา
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดแก้วสว่าง
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดแสงอุทัย
คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโนนทอง
ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธาราม
ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์มี
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี
ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดโพนพิพัฒน์
คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดกุดเวียน
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดจันทร์ประดิษฐ์
ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดชมพูวนาราม
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดชัยจุมพล
ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดชัยมงคล
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดดอนพระนอน(พุทธไสยาสน์)
คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดดอนยม
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดดอนศรีสะอาด
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดตาลเรือง
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดตำแย
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดถิรญาณ
คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดท่าเรียบ
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดท่าวารี
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดท่าสีดาบัวขาว
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดธรรมนิมิต
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดธรรมมงคล
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดนาดี
ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดนาสีนวน
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดน้ำเที่ยง
ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดนิมิตมงคล
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดบวรมงคล
ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดบ้านดอนเงิน
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดบูรพา
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดปทุมวนาราม
โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดปทุมวัน
ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าขามเฒ่าพัฒนา
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าขามเฒ่าพัฒนา
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าดอนเปลือย
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่ายางห่าง
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าวังเลิง
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดป่าหนองโก
โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดพรหมประสิทธิ์
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดพิไชยาราม
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดพุทธไชยาราม
ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดพุทธมงคล
คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดมหาผล
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์สามัคคี
โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีเจริญ
กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีเวียงชัย
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีโสภณ
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีไชยาราม
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีมงคล
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีมหาโพธิ์
คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสง่า
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสมบูรณ์
โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสวาสดิ์
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสุข
ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสุข
ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีสุธรรมาราม
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสระแก้ว
ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสระแก้วบุบผาราม
โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสระทองบ้านทัน
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างโนนจาน
กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างดุสิต
โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างวารี
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างอรุณ
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์
มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณมงคล
คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส
โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดหนองเม็ก
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดหนองแคน
ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดหนองคู
นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดอัมพวัน
กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
โรงเรียนใน อ.กันทรวิชัย
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนกันทรวิชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า
โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก
โรงเรียนบ้านเปลือยดง
โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านโขงใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า
โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง
โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
โรงเรียนบ้านขามเรียง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว
โรงเรียนบ้านคอกม้า
โรงเรียนบ้านคันธาร์
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนนา
โรงเรียนบ้านดอนหน่อง
โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู
โรงเรียนบ้านทัน
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข
โรงเรียนบ้านนาสีนวน
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์
โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา
โรงเรียนบ้านปอแดง
โรงเรียนบ้านมะกอก
โรงเรียนบ้านยางสามัคคี
โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านส้มโฮง
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...