ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่โกสุมพิสัย ,ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย(42A-3817)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย
บริการส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย(42A-3816)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3816
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย
บริการส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย(42A-3815)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3815
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย
บริการส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย(42A-3814)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย
บริการส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย(42A-3813)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3813
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย
บริการส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย(42A-3809)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3809
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย
บริการส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย(42A-3805)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย
บริการส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ร้านดอกไม้ โกสุมพิสัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด โกสุมพิสัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน โกสุมพิสัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ โกสุมพิสัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด โกสุมพิสัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.โกสุมพิสัย
วัดเกษมสุขาราม
หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเก่าบ้านโพนงาม
โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเกาะแก้วโกสุม
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเชียงส่ง
เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเทพประดิษฐ์
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเทพรังสรรค์
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเลิงบัว
เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดเหล่าโพธิ์
หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดแก่งโกสุม
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดแจ้งใหญ่
แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดแสงสุวรรณ
ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดแห่เหนือ
หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโคกสี
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโคกหมากมาย
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโชคชัยวราราม
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนทัน
วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนพยอม
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนภาษี
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนราษี
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนสะอาด
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนสูง
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์เหนือ
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์กลาง
วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีนวล
เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดใต้โกสุม
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดกลางโกสุม
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดขิงแคง
แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดคุยโพธิ์
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดจันทรังษี
หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดจันทราราม
หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดจันทอุทัย
เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชนะไพรี
แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยประสิทธิ์
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยภาษิต
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยมงคล
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยมงคล
ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยสุทธิ
ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดชัยสุทธิ
เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดดงรัง
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนกลอย
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนกลาง
วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดดู่เหนือ
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดตาลเรือง
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดทรายคำ
เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดทองมงคล
แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดท่าเดื่อ
หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดท่างาม
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดทิพโสต
ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดธรรมรังษี
ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดธาตุโนนนคร
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดนาล้อม
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดน้ำจ้อย
เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านเขวา
เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านเลิงใต้
เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านแท่น
เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านทัน
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดป่าสามัคคีธรรม
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดมงคลเทพประสิทธิ์
หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดมงคลชัยศรี
ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดม่วงใหญ่
โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดยางสินไชย
เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวังแคน
ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวังกุง
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวังขอนจิก
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวังจาน
ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดวุฒิวราราม
โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีโสภณ
ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีชุมพร
ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีบุญเรือง
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีสว่างม่วงน้อย
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีสุข
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศรีอรัญญาวาส
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดศาลา
หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสระแก้ว
โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสระทอง
เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสระบัวทอง
วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสวนกล้วย
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างชัยศรี
แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างนิคม
ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างศรีวิลัย
หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์
โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสะอาดนครชัย
หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสังข์ทองวนาราม
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสำโรงวราราม
ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุคันธาราม
หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุทธาวาส
วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณคงคา
ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณมัจฉา
ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณาราม
หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส
วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหญ้าขาว
หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองเหล็ก
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแคน
เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแวง
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแวงใต้
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองกุง
หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองกุงน้อย
แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองบอน
หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองยาง
หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองหญ้าม้า
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหัวขัว
แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหัวหนอง
หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดหินแห่
ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดอัมพวนาราม
แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดอัมพวัน
แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
วัดอินทรวิชัย
แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
โรงเรียนใน อ.โกสุมพิสัย
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)
โรงเรียนบ้านเลิงใต้
โรงเรียนบ้านเลิงบัว
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน
โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม
โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
โรงเรียนบ้านแพง
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโชคชัย
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนเมืองรุ่งเรืองวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
โรงเรียนบ้านโนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
โรงเรียนบ้านคุยเชือก
โรงเรียนบ้านคุยแพง
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนสันติ
โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
โรงเรียนบ้านทิพโสต
โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
โรงเรียนบ้านป่าปอ
โรงเรียนบ้านผักหนอก
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
โรงเรียนบ้านยางน้อย
โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด
โรงเรียนบ้านวังโพน
โรงเรียนบ้านวังกุง
โรงเรียนบ้านวังจาน
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
โรงเรียนบ้านศรีสุข
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร
โรงเรียนอนุบาลพิสมัย
โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...