ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เชียงยืน จ.มหาสารคาม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เชียงยืน จ.มหาสารคาม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงยืน จ.มหาสารคาม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เชียงยืน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เชียงยืน ,ร้านดอกไม้ เชียงยืน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42A-3817)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42A-3816)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3816
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42A-3815)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3815
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42A-3814)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42A-3813)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3813
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42A-3809)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3809
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42A-3805)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0763)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0760)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0759)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0731)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0725)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0720)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0714)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0713)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0709)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0708)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงยืน(42B-0707)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42B-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน
บริการส่งดอกไม้ เชียงยืน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงยืน จ.มหาสารคาม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เชียงยืน จ.มหาสารคาม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เชียงยืน จ.มหาสารคาม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ร้านดอกไม้ เชียงยืน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เชียงยืน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เชียงยืน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เชียงยืน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เชียงยืน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เชียงยืน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เชียงยืน
วัดเหล่าหนาดโนนงิ้ว
เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโนนสวรรค์
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านเข็ง
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านจาน
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดโพธิ์หนองบุญชู
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดไชยสถานธรรม
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดไพรสุวรรณ
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดกู่ทอง
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดจันทร์ประสิทธิ์
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดจินดารมณ์
ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดชัยพิมล
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดดอนเงิน
ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดธรรมจริยา
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดธรรมวิเวก
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดนิคมสะอาด
เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดบ้านแบก
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดบ้านจานสามัคคี
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดบูรพา
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดประทุมวราราม
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดปัจจิมเชียงยืน
เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดปัพพานิสสัย
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดป่าทัพม้า
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดป่าหนองซอน
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดพรมพิชัย
ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดพุทธประดิษฐ์
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดมุจลินทราวาส
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดราษฎร์นิคม
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดราษฎร์พิสัย
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดราษฎร์สังคม
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดวังน้ำขาว
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดวิเศษสมบูรณ์
ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดวิไลธรรมาราม
ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดศรีสมพร
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดศรีสุทธาราม
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสระเกตุหนองมันปลา(สว่างหนองมันปลา)
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างโพธิ์ชัย
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างวิจารณ์
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างศรีบุญเรือง
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างศรีวิลัย
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างสร้างแก้ว
เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างหนองชาด
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์
ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสะอาดเจริญศิลป์
ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสิทธาราม
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสุทธรังสิทธิ์
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดสุวรรณรังษี
นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหนองแวง
เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหนองมะเม้า
เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหนองมันปลา
กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหนองสระพัง
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดหัวหนอง
ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดอิสาณเสือเฒ่า
เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
วัดอุดมวิทยา
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
วัดอุทัยโพธิ์ทอง
หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
โรงเรียนใน อ.เชียงยืน
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา17(บ้านมะโม)
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
โรงเรียนจันทนภาคึกษา
โรงเรียนจินดาอารมณ์
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์)
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกข่า
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านกู่ทอง
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านขีหนองจิก
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านจานโนนสูง
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
โรงเรียนบ้านนาทอง
โรงเรียนบ้านผำ
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน
โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองไห
โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองชาด
โรงเรียนบ้านหนองซอน
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
โรงเรียนบ้านหนองล่าม
โรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้า
โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...