ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด นาเชือก จ.มหาสารคาม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นาเชือก
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นาเชือก จ.มหาสารคาม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นาเชือก จ.มหาสารคาม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นาเชือก บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่นาเชือก ,ร้านดอกไม้ นาเชือก ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ นาเชือก(42A-3817)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นาเชือก
บริการส่งดอกไม้ นาเชือก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นาเชือก(42A-3816)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3816
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นาเชือก
บริการส่งดอกไม้ นาเชือก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นาเชือก(42A-3815)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3815
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นาเชือก
บริการส่งดอกไม้ นาเชือก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นาเชือก(42A-3814)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นาเชือก
บริการส่งดอกไม้ นาเชือก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นาเชือก(42A-3813)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3813
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นาเชือก
บริการส่งดอกไม้ นาเชือก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นาเชือก(42A-3809)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3809
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นาเชือก
บริการส่งดอกไม้ นาเชือก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นาเชือก(42A-3805)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นาเชือก
บริการส่งดอกไม้ นาเชือก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นาเชือก จ.มหาสารคาม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นาเชือก จ.มหาสารคาม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นาเชือก จ.มหาสารคาม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นาเชือก จ.มหาสารคาม

ร้านดอกไม้ นาเชือก บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด นาเชือก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นาเชือก ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นาเชือก ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นาเชือก นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นาเชือก ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.นาเชือก
วัดเก่าใหญ่(บ้านเก่าใหญ่)
หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดเชตวันหนองบึง(บ้านหนองบึง)
หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
วัดเหล่ากว้าง(บ้านเหล่ากว้าง)
สำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดเหล่าค้อ(บ้านเหล่าค้อ)
ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดเหล่าอีหมัน(ธาตุเหล่าอีหมัน)
หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดโกทา(บ้านโกทา)
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย(บ้านปอพาน)
ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพธิ์ทอง(บ้านโคกก่อง)
หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านหนองแดง)
หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดโพนทราย(บ้านโพนทราย)
สำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดไทรทองป่าตอง
สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
วัดกุดน้ำใส(บ้านกุดน้ำใส)
หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดกุดรังสุทธาราม
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดกู่ทอง(บ้านกุดหลวง)
ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดขิงแคง
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดขี้เหล็ก(บ้านขึ้เหล็ก)
สำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดค้อธิ
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดค้อธิหนองม่วง
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดคึมบง(บ้านคึมบง)
หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
วัดดอนกลอย(บ้านดอนกลอย)
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดดีหล้าโพธิ์ธาราม
สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
วัดตลาดม่วง(บ้านตลาดม่วง)
หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดตำแย
สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
วัดทรงศิลา(บ้านปลาขาว)
สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
วัดทักษิณาราม
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดทุ่งสว่าง(บ้านเห็ดไค)
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดธรรมาภิระตาราม(บ้านหมากหม้อ)
หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดนาเชือก
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดบ้านขี้ตุ่น
สำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดบ้านวังหิน
หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดบ้านหนองโน
ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดบุรารัฐโพธาราม(บ้านชุมแสง)
สำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดบูรพา(บ้านหนองบัว)
ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดบูรพา(บ้านหัวช้าง)
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดบูรพาห้วยหลาว(บ้านห้วยหลาว)
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดป่าโนนสะอาด
หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
วัดป่าคูขาด
หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดป่าหนองคู
หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
วัดรัมณียาราม(บ้านเขวาไร่)
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดราษฎร์สามัคคี(บ้านหนองแฮ)
หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดสว่างวิเวกจิต
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดสหพัฒนาราม
ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดสำโรงรัตนาราม(บ้านสำโรง)
สำโรง นาเชือก มหาสารคาม
วัดสุกาวาส(บ้านหินตั้ง)
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองเม็ก(บ้านหนองเม็ก)
หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองเรือ(บ้านหนองเรือ)
หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองเลา(บ้านหนองเลา)
หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองแดง(บ้านหนองแดง)
หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองแสง(บ้านหนองแสง)
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองกุง(บ้านหนองกุง)
หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองบัวแดง(บ้านหนองบัวแดง)
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหนองปอ(บ้านหนองปอ)
หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดห้วยทราย
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดห้วยทราย(บ้านโคกล่าม)
หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดห้วยทราย(บ้านหัวเข่าแตก)
หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดห้วยหิน(บ้านห้วยหิน)
นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
วัดหัวสระ(บ้านหัวสระ)
หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
วัดหัวหนองคู
เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
วัดอุดร(บ้านหนองสระ)
ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
วัดอุปโป(บ้านอุปโป)
หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
โรงเรียนใน อ.นาเชือก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านเขวาไร่
โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
โรงเรียนบ้านโนนแร่
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโพนทราย
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
โรงเรียนบ้านคึมบง
โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
โรงเรียนบ้านตลาดม่วง
โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม
โรงเรียนบ้านปลาขาว
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู
โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองแฮ
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนบ้านหนองปอ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองสระ
โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวสระ
โรงเรียนบ้านหัวหนองคู
โรงเรียนบ้านอีโต้
โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลนาเชือก
โรงเรียนอนุบาลนาเชือกมหามงคล

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...