ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บรบือ จ.มหาสารคาม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บรบือ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บรบือ จ.มหาสารคาม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บรบือ จ.มหาสารคาม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บรบือ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บรบือ ,ร้านดอกไม้ บรบือ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ บรบือ(42A-3817)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บรบือ
บริการส่งดอกไม้ บรบือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บรบือ(42A-3816)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3816
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บรบือ
บริการส่งดอกไม้ บรบือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บรบือ(42A-3815)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3815
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บรบือ
บริการส่งดอกไม้ บรบือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บรบือ(42A-3814)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บรบือ
บริการส่งดอกไม้ บรบือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บรบือ(42A-3813)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3813
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บรบือ
บริการส่งดอกไม้ บรบือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บรบือ(42A-3809)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3809
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บรบือ
บริการส่งดอกไม้ บรบือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บรบือ(42A-3805)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บรบือ
บริการส่งดอกไม้ บรบือ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บรบือ จ.มหาสารคาม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บรบือ จ.มหาสารคาม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บรบือ จ.มหาสารคาม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บรบือ จ.มหาสารคาม

ร้านดอกไม้ บรบือ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บรบือ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บรบือ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บรบือ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บรบือ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บรบือ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บรบือ
วัดเขวาน้อย
หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดเวฬุวนาราม
หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าโง้ง
บรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าโพธิ์
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าใหญ่
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่ากา
กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่าตามา
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดเหล่ายาว
กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดแก่นเท่า
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดแดงน้อย
กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดแสงสว่างอารมณ์
บรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกเสือเฒ่า
หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกใหญ่
หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกกลาง
บรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกกลาง
หนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกก่อง
วังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกกู่(โคกกู่สัมพันธ์ค่า)
หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกล่าม
บรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดโคกลี่
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนเกษตร
วังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนแดง
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนทอง
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนทอง
บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนทัน
วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนราษี
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนสวรรค์
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดโนนสำราญ
วังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีห้วยทราย)
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่
บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดโสกภารา
หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดไพรวัลย์(มณีวรรณ)
หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดกำพี้
กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดขี้เหล็ก
หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดคูแคน
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดชัยโย
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดซองแมว
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดซำแฮด
บรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดดงเค็ง
บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดดงมัน
หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนกลางวนาราม
หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนงัว(บ้านดอนงัว)
ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนถ่อ
วังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนบม
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดดอนพยอม
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดทุ่งสว่างโนนม่วง
หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดนาดีวราราม
บรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดบกพร้าว
ยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดบรบือสราราม
บรบือ บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านเปลือย
หนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านแดง
ยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านค้อ
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านงิ้ว
หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านฝาง
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านยาง
ยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านศาลา
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดบ้านฮ่องไผ่
กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดบูรพาหนองบัว
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดป่ากุงหนา
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดป่าหนองหว้า
บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดผักหวาน
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดฝายป่าบัว
หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดพงโพด
หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดมงคลสามัคคี
ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
วัดม่วง(บ้านม่วง)
หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
วัดมะขามหวาน
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดมังคลาราม
วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดวรินทราวาส(หนองโดน)
หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดวังปลาโด
วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดวังหิน
วังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดศาลาทอง
วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดสระแก้ว
วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดสว่างโนนทัน
บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
วัดสว่างสามัคคี(หอกลอง)
หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดสองห้อง
กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดสารญาณมุณี
หนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดสีมาวดี(บ้านเป้า)
กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
วัดสุคันธาราม
วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแก
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแวง
บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองแวง
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองโก
หนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองขาม
ยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองขาม
ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองคลอง
หนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองคูใหญ่
หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองคูขาด
หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองจิก
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองตุ
บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองตุหนองแวง
บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองตูบ
หนองโก บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองทุ่ม
บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองทุ่มวราราม
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองสิมใหญ่
หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองหญ้าปล้อง
บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองหว้า
บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดหนองหว้า
ยาง บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวขัว
โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวนา
หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวนาทัย
หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
วัดหัวหนอง
วังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดอรัญญาวาส
โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
วัดอัมพวนาราม(โนนม่วง)
วังไชย บรบือ มหาสารคาม
วัดอัมพวัน
บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
วัดฮ่องน้อย
กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
โรงเรียนใน อ.บรบือ
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
โรงเรียนโนนราษีวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนบรบือ
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่
โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ
โรงเรียนบ้านเป้า
โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าตามา
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
โรงเรียนบ้านโคกกลางต.บรบือ
โรงเรียนบ้านโคกกลางตำบลหนองโก
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ
โรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโสกภารา
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง
โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์
โรงเรียนบ้านซองแมว
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านดอนก่อ
โรงเรียนบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านดอนบม
โรงเรียนบ้านดอนพยอม
โรงเรียนบ้านบกพร้าว
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่
โรงเรียนบ้านบัวมาศ
โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา
โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว
โรงเรียนบ้านพงโพด
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)
โรงเรียนบ้านวังไฮ
โรงเรียนบ้านวังปลาโด
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อำนวยวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองสิม
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
โรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)
โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่
โรงเรียนยางวิทยาคม
โรงเรียนวัดนาดีวราราม
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลบรบือ
โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...