ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พยัคฆภูมิพิสัย ,ร้านดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ร้านดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พยัคฆภูมิพิสัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พยัคฆภูมิพิสัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พยัคฆภูมิพิสัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พยัคฆภูมิพิสัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
วัดเก่าน้อย
หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดเม็กดำ(กลางเม็กดำ)
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดเมืองเสือ(เมืองเสือสุขุมาราม)
เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโคกเลื่อน
หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโคกล่าม
หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนเมือง
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโนนจาน(โพธิ์ศรีนครราม)
เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัย
ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัยนิมิตร
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิ์ทอง
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโพธิสว่าง
ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดโสมนัส
ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดขามเรียน
หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดงบาก
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดงบาก
ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดงศิลา(ดงสีลา)
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนหมี(บ้านดอนหมี)
เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดดอนหลี่
หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดตาลอก(บ้านตาลอก)
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดทองนพคุณ
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดทัพป่าจิก
ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดท่าชัยศรี
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดทุ่งเมืองเตา
เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านเหล่า
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดบ้านอีเม็ง
ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดบูรณะอาณาเขต
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดบูระพา
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดพยัคฆภูมิวราราม
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดมะชม
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดรัตนมานิตย์
ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดรัตนวัน
ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์เจริญ
ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์บำรุง
เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์บูรณะ
ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์ประชาสามัคคี
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสง่าสามัคคี
เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสระแคนใต้
หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสระธาตุ
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสระบาก(บ้านสระบาก)
ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสวนตาลบ้านแก่นท้าว(แก่นท้าว)
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างวราราม
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์
เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสว่างอารุณ
เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสองห้อง(บ้านสองห้อง)
หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดสำโรง(บ้านสำโรง)
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแก
ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแก(บ้านหนองแก)
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองแคน(บ้านหนองแคน)
เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองไผ่
ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองกก(บ้านหนองกก)
เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองตาเต็น
ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองบัวแก้ว
หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองบัวน้อย
หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองผือ(บ้านหนองผือ)
ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองยาง(บ้านหนองยาง)
ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองหว้า(หนองหว้าเฒ่า)
หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหนองห้าง(บ้านหนองห้าง)
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหัวช้าง
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดหัวดงนาค่าย
เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดอรัญญิกาวาส
ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดอัมพวัน
ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วัดอุทัยทิศ
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
โรงเรียนใน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนกวดวิชาPT&PKCENTER
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่
โรงเรียนบ้านเมืองเตา
โรงเรียนบ้านเมืองเสือ
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว
โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านโนนจาน
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่
โรงเรียนบ้านขามเรียน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(พยัคฆ์)
โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน
โรงเรียนบ้านจอมพะลาน
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น
โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง
โรงเรียนบ้านดอนหมี
โรงเรียนบ้านตาลอก
โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก
โรงเรียนบ้านนาค่าย
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
โรงเรียนบ้านมะโบ่
โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า
โรงเรียนบ้านสระแคน
โรงเรียนบ้านสระบาก
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว
โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน
โรงเรียนบ้านหนองนาใน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โรงเรียนบ้านหนองฮี
โรงเรียนบ้านหัวหมู
โรงเรียนบ้านหารฮี
โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...