ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วาปีปทุม จ.มหาสารคาม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วาปีปทุม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วาปีปทุม จ.มหาสารคาม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วาปีปทุม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วาปีปทุม ,ร้านดอกไม้ วาปีปทุม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ วาปีปทุม(42A-3817)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3817
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วาปีปทุม
บริการส่งดอกไม้ วาปีปทุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วาปีปทุม(42A-3816)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3816
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วาปีปทุม
บริการส่งดอกไม้ วาปีปทุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วาปีปทุม(42A-3815)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3815
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วาปีปทุม
บริการส่งดอกไม้ วาปีปทุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วาปีปทุม(42A-3814)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3814
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วาปีปทุม
บริการส่งดอกไม้ วาปีปทุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วาปีปทุม(42A-3813)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3813
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วาปีปทุม
บริการส่งดอกไม้ วาปีปทุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วาปีปทุม(42A-3809)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3809
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วาปีปทุม
บริการส่งดอกไม้ วาปีปทุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ วาปีปทุม(42A-3805)
(เฉพาะจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น )
รหัส 42A-3805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ วาปีปทุม
บริการส่งดอกไม้ วาปีปทุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วาปีปทุม จ.มหาสารคาม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ร้านดอกไม้ วาปีปทุม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วาปีปทุม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วาปีปทุม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วาปีปทุม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วาปีปทุม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วาปีปทุม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วาปีปทุม
วัดเก่าน้อย
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดเขวาค้อ(สว่างอารมณ์)
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดเทพศิริหนองกุง
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดเวฬุวาศรี
หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดแก่นเท่า
โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดแวงชัยวนาราม
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกเต่า(ธาตุโพธิ์ทอง)
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกใหญ่
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกกลาง
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสะอาด
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสีใน(โสภณประดิษฐ์)
โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสีไฮ
หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสีนอก(ทุ่งสว่าง)
โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโคกสูง(เวฬุวัน)
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนเขวา
หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนโพธิ์
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนจาน
ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนตูม
ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนท่อน
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนทัน
ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโนนสีลา
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโพธาราม
หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโพธิ์
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ชัยศรี
โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่
ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดโสมนัสประดิษฐ์
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดใต้(ใต้ดงใหญ่)
ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดไผ่ล้อม
ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกระยอม
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกลาง
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกุดแคน
ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกุดนาดี
หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดกู่สนาม(กู่สุนทราราม)
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดขามป้อม
ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดคูชาดพัฒนา
งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดจอกขวาง
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดจำปาศรี
ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดฉิมพลีดู่งิ้ว
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดชาดใหญ่
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดชาดน้อย
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดดอนหัน(ท่าประทุมทอง)
ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดตระคลอง
งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดตลาด
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดตำแย
โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดติกขมณีวรรณ
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดทองหลาง
โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดทุ่งสว่าง
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดนาฝาย
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดน้ำเกลี้ยง(อัมพวันจันทราวาส)
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบ้านเปลือย
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบ้านโนน
ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบ้านงัวบา
งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบ้านหวาย(มหาเวตะคาม)
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดบูรพา
โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดประดู่
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดประดู่ทรงธรรม
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดปลาบู่
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดป่าคำผักกูด
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดป่ายาง
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดป่าหนองไฮ
หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดผำเหล่าหุ่ง
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดมะแซว(โพธิ์ชัย)
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดยางไก่เฒ่า
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดรังษี
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดรัตนโสภา
งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดลัฎฐิวัล
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดวีรธรรมาราม
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศรีชุมพล
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศรีมุนีวรรณ
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศรีวิชัย
ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศาลา
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศิริมงคล
งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดศิลา
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสมณคุตประดิษฐ์
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสระแคน
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสระจันทร์
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสระบัว
ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสว่าง
งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสองห้องเหนือ
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสองห้องใต้
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสังวรณ์
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสามัคคีธรรม
หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดสุวรรณพัตร์
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองเดิ่น
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองเสียว(ดาวเรือง)
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแก
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแต้
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแวง(บ้านหนองแวง)
ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแสนเหนือ
หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองแสนใต้
หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองโง้ง
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองโจด
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองใต้
ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองไผ่
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองไฮ(ปากน้ำ)
หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองขาม
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองขี
นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองคลอง
บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองคูไชย
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองคูม่วง
หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองตาไก้
หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองทุ่ม
หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองบก
ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองบัว(คันธบุบผาราม)
หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองผือ
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหนองสระ
ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหัวงัว
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหัวทำนบ
งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดหัวฝาย
เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดอรัญญา
ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดอัมพวัน
งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดอัมพวันสุทธาวาส
หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
วัดอินทราราม
หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
โรงเรียนใน อ.วาปีปทุม
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์
โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง
โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ
โรงเรียนบ้านเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
โรงเรียนบ้านแคน
โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด
โรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)
โรงเรียนบ้านโคกเต่า
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา
โรงเรียนบ้านโคกไร่
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง
โรงเรียนบ้านโนนจาน
โรงเรียนบ้านโนนท่อน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านโสกยาง
โรงเรียนบ้านไก่นา
โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น
โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านจอกขวาง
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านดอนหัน
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่หนองโก
โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านตำแย
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านนาเลา
โรงเรียนบ้านนาข่า
โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
โรงเรียนบ้านประแหย่ง
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านสนาม
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า
โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแต้
โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแสน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองข่า
โรงเรียนบ้านหนองคลอง
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านหัวงัว
โรงเรียนประชาพัฒนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์16
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์17
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์18
โรงเรียนวาปีปทุม
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณ
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...