ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองยโสธร จ.ยโสธร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองยโสธร จ.ยโสธร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร จ.ยโสธร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองยโสธร ,ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร(45A-3910)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45A-3910
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร
บริการส่งดอกไม้ เมืองยโสธร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร(45B-3903)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3903
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร
บริการส่งดอกไม้ เมืองยโสธร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร(45B-3902)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร
บริการส่งดอกไม้ เมืองยโสธร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร(45B-3901)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร
บริการส่งดอกไม้ เมืองยโสธร
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร จ.ยโสธร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองยโสธร จ.ยโสธร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองยโสธร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองยโสธร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองยโสธร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองยโสธร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองยโสธร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองยโสธร
วัดเชียงหวาง
สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดเชือกน้อย
ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดเหมือดแอ่
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดแสนพัน
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดโคกมนัส
ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดโต่งโต้น
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดโนนขี้เหล็ก
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดโนนทรายงาม
หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
วัดโพธิ์ศรีทอง
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดโพธิ์ศรีมงคล
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดโพนขวาว
ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดโพนสิม
สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดใต้ศรีมงคล
ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดใหม่ชุมพร
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดกุดจอก
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดกุดระหวี่
สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดขั้นไดใหญ่
ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดค้อเหนือ
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดคอนสาย
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดคำเม็ก
ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดคำแดง
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดคำน้ำเกลี้ยง
ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดคำน้ำสร้าง
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดคำบอน
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดคำฮี
ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดจันทร์เกษม
สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดจันทรังษี(จันทรังศรี)
ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดจำปานาคำ
สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดชัยมงคล
สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดงบัง
หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนแก้ว
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนแรด
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนกระยอม
ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนกลอง(บ้านควนกลอง)
หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนกลอย
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนกลาง
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนพระเจ้า
สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนมะยาง
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดอนยาง
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดดู่ทุ่ง
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดตับเต่า
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดตับเต่าเก่า
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดท่าเยี่ยม
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดท่าค้อ
ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดท่าหว้า
ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ
ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดทุ่งสะเดา
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดทุ่งอีโอก
ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
วัดธรรมนิมิต
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดนาคำ
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดนาจาน
นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดนาดีน้อย
นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดนาสีนวล
หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดน้ำโผ่
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดน้ำคำใหญ่
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดน้ำคำน้อย
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านเขื่องคำ
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านเชือก
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านเดิด
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านเหลื่อม
ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านกล้วย
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านกว้าง
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านชาด
นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านบ่อ
สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านบาก
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านบาก(ศรีสว่าง)
สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านผือ(ศิริมงคล)
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านพลับ
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านหนองเม็ก
ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบ้านหนองแวง
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบึงขุมเงิน
ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบูรพา
ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดบูรพา
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดปัจฉิมาวาส
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดป่าคำม่วง
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดป่าท่าค้อหนองบัว
ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดป่าน้ำคำน้อย
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดป่าผือฮี
นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดป่าลัฎฐิวัน
ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดป่าศรีสุนทร
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดป่าสะเดา
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดผือฮี
นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดพระธาตุเก่า
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดมงคลวนาราม
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดม่วงอ่อนท่าวารี
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดมหาธาตุ
ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดยางเดี่ยว
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดวังแคน
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดวิโสธนาราม
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดศรีไตรภูมิ
ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดศรีธงทอง
หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
วัดศรีธรรมาราม
ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดศรีธาตุ
สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดศรีบุญเรือง
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดศรีสว่างมงคล
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดศิริมังคลาราม
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสมสะอาด
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสว่าง
สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสว่างโพธาราม
หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสว่างหนองขอน(บ้านหนองขอน)
สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสว่างอารมณ์
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสากลสะแนน
ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสามเพีย
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสำโรง
ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสิงห์ทอง
นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดสิงห์ท่า
ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองเป็ด
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองเป้า
ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองเสือตาย
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองแฝก
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองแสง
สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองไคร้
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองไม้ตาย
ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองคำ
ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองซองแมว
ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองบก
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองบ่อ
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองบั่ว
ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองพาลโลน
ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองศาลา
นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองสรวง
หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองหงอก
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองหิน
หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหนองอีตุ้ม
สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดห้องข่า
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดห้องพอก
น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดหัวคำ
สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดอรรถสดมมณฑา
เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดอรัญญิกาวาส(อรัญญาวาส)
สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
วัดอัมพวัน
ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดอัมพวันเหนือ
ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
โรงเรียนใน อ.เมืองยโสธร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63(ชุมชนบ้านคำแดง)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านเขื่องคำ
โรงเรียนบ้านเชือก
โรงเรียนบ้านเชือกน้อย
โรงเรียนบ้านเดิด
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม
โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านกุดกง
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านกุดระหวี่
โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่
โรงเรียนบ้านขุมเงิน
โรงเรียนบ้านค้อเหนือ
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
โรงเรียนบ้านคำฮี
โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า
โรงเรียนบ้านชาดศาลา
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โรงเรียนบ้านดอนมะยางกม.3
โรงเรียนบ้านดอนยาง
โรงเรียนบ้านดู่ทุ่ง
โรงเรียนบ้านตับเต่า
โรงเรียนบ้านตาดทอง
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนบ้านน้ำโผ่
โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน
โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล)
โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง
โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
โรงเรียนบ้านสะเดา(คุรุประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านสามเพีย
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านสิงห์
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
โรงเรียนบ้านหนองเป้า
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองแฝก
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย
โรงเรียนบ้านหนองไร่
โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง
โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้ม
โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว(สาขาบ้านโพนขวาว)
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
โรงเรียนศรีธรรมวิทยา
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
โรงเรียนอนุบาลอินทร์-โฮม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...