ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด กุดชุม จ.ยโสธร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ กุดชุม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กุดชุม จ.ยโสธร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กุดชุม จ.ยโสธร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กุดชุม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่กุดชุม ,ร้านดอกไม้ กุดชุม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ กุดชุม(45A-3910)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45A-3910
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กุดชุม
บริการส่งดอกไม้ กุดชุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กุดชุม(45B-3903)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3903
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กุดชุม
บริการส่งดอกไม้ กุดชุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กุดชุม(45B-3902)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กุดชุม
บริการส่งดอกไม้ กุดชุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กุดชุม(45B-3901)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กุดชุม
บริการส่งดอกไม้ กุดชุม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กุดชุม จ.ยโสธร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กุดชุม จ.ยโสธร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กุดชุม จ.ยโสธร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กุดชุม จ.ยโสธร

ร้านดอกไม้ กุดชุม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด กุดชุม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กุดชุม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กุดชุม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กุดชุม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กุดชุม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.กุดชุม
วัดเที่ยงนาเรียง
คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร
วัดเหล่าตำแย
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดโคกศรี
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดโนนใหญ่
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
วัดโนนประทาย
หนองแหน กุดชุม ยโสธร
วัดโนนยาง
กำแมด กุดชุม ยโสธร
วัดโพธาราม(เกี้ยงใหม่)
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดโพธิ์ศรีสง่าพุฒาราม(เหล่าใหญ่)
โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
วัดโพนดินแดง
หนองแหน กุดชุม ยโสธร
วัดโสกขุมปูน
นาโส่ กุดชุม ยโสธร
วัดโสกน้ำขาว
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
วัดกำแมด(สุริโยกำแมด)
กำแมด กุดชุม ยโสธร
วัดกุดแดง
นาโส่ กุดชุม ยโสธร
วัดกุดไกรสร
หนองหมี กุดชุม ยโสธร
วัดกุดชุม
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดกุดปลาดุก
โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
วัดกุดหิน
กำแมด กุดชุม ยโสธร
วัดคำเลา
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดคำกลาง
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดคำก้าว
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
วัดคำบอน
หนองหมี กุดชุม ยโสธร
วัดคำผักกูด
หนองแหน กุดชุม ยโสธร
วัดคำผักหนาม
หนองแหน กุดชุม ยโสธร
วัดคำหนองยาง
คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร
วัดจวงเจริญ
หนองหมี กุดชุม ยโสธร
วัดจำปา
หนองหมี กุดชุม ยโสธร
วัดฉายแสง
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดชลประทาน
โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
วัดดงเย็น
นาโส่ กุดชุม ยโสธร
วัดดงสำราญ
คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร
วัดดอนหวาย
โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
วัดธาตุทอง(เกี้ยงเก่า)
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดนาโส่
นาโส่ กุดชุม ยโสธร
วัดนางาม(ศรีทองแสงสว่าง)
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดนาซึม
นาโส่ กุดชุม ยโสธร
วัดนาสะแบง
โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
วัดบ้านบะนางเจิม
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
วัดบ้านพรเจริญ
คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร
วัดบูรพาโนนเปือย(บ้านโนนเปือย)
โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
วัดประชาชุมพล
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดป่าพุทธะนิกาย
หนองหมี กุดชุม ยโสธร
วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดป่าหนองเมืองกลาง
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดผักกะย่า
โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
วัดพฤกษาวราราม
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดภูทางเกวียน
หนองแหน กุดชุม ยโสธร
วัดภูผาขาว
หนองแหน กุดชุม ยโสธร
วัดภูหมากพริก
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดม่วงใหญ่(อัมพวัน)
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดวินิจธรรมาราม
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท
กำแมด กุดชุม ยโสธร
วัดศรีบุญเรือง(คำน้ำสร้าง)
คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร
วัดศรีวิลัย(ท่าลาด)
นาโส่ กุดชุม ยโสธร
วัดศรีสุพรรณ
คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร
วัดสร้างแต้(ศรีครสาย)
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดสว่างหัวงัว
กำแมด กุดชุม ยโสธร
วัดสว่างอารมณ์
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
วัดสองคอน
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดสามัคคีวนาราม
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดสิงห์ทอง
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดหนองเรือ
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดหนองเหี่ย(บ้านหนองเหี่ย)
กำแมด กุดชุม ยโสธร
วัดหนองแคน
หนองหมี กุดชุม ยโสธร
วัดหนองแคน
นาโส่ กุดชุม ยโสธร
วัดหนองแหน
หนองแหน กุดชุม ยโสธร
วัดหนองตาไก้
กำแมด กุดชุม ยโสธร
วัดหนองบอน
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดหนองบัวบาน
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
วัดหนองผือน้อย
นาโส่ กุดชุม ยโสธร
วัดหนองมาลา
กุดชุม กุดชุม ยโสธร
วัดหนองศาลา
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
วัดหนองหมี
หนองหมี กุดชุม ยโสธร
วัดหนองหว้า(สระบัว)
โพนงาม กุดชุม ยโสธร
วัดห้วยแก้ง
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
วัดหัวนา
ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
โรงเรียนใน อ.กุดชุม
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด
โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
โรงเรียนบ้านโคกศรี
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนประทาย
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
โรงเรียนบ้านกุดแดง
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
โรงเรียนบ้านกุดหิน
โรงเรียนบ้านคำเลา
โรงเรียนบ้านคำก้าว
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
โรงเรียนบ้านคำบอน
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
โรงเรียนบ้านดงสำราญ
โรงเรียนบ้านนาโส่
โรงเรียนบ้านนาซึม
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านสร้างแต้
โรงเรียนบ้านสองคร
โรงเรียนบ้านสุขเกษม
โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนบ้านหนองหมี
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...