ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่คำเขื่อนแก้ว ,ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว(45A-3910)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45A-3910
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
บริการส่งดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว(45B-3903)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3903
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
บริการส่งดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว(45B-3902)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
บริการส่งดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว(45B-3901)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
บริการส่งดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด คำเขื่อนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน คำเขื่อนแก้ว ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด คำเขื่อนแก้ว ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.คำเขื่อนแก้ว
วัดเหล่าไฮ
เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดเหล่าฝ้าย
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดเหล่ามะเขียว
กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดเหล่าหุ่ง
เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดแคนน้อย
แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดแหล่งแป้น
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดแหล่งหนู
โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโคกกลาง
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโคกป่าจิก
ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโคกสะอาด
กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโนนเมืองน้อย
แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโนนม่วง
กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโนนยาง
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโพนแพง
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโพนทัน
โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดโพนสิม
ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดกลางนา(สว่างกลางนา)
ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดกุดเป่ง
เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดกุดกุง
กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดกุดตากล้า
สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดกู่จาน
กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดขะยอม(ดอนขะยอม)
สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดขี้เหล็กใหญ่
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดขี้เหล็กน้อย
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดคำเขื่อนแก้ว
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดคำแหลม
โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดคำม่วง
ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดคำม่วง
ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดชาตะยานนท์
เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดดงแคนใหญ่
ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดดงพยอม
ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดดอนเขือง
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดดอนแก้ว
แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดดอนมะยาง
แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดทรายงาม
กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดทุ่งมน
ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดนาเวียง
กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดนาแก
นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดนาโพธิ์
กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดนาคำ
นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดนาถ่ม
แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดนาส่อน
นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดนาหลู่
นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดนาห่อม
นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบกน้อย
ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบ้านโซง
ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบ้านงิ้ว
กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบ้านดง
โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบ้านนาแก
นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบ้านม่วง
นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบ้านหนองแสง
ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบุ่งหวาย
สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดบูรพาราม
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดประชาเฉลิมเกียรติ
ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดปลาอีด
นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดป่าน้อยกุดกุง
กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดป่าสันติธรรม
โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดป่าสามัคคีธรรม
นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดผักบุ้ง
ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดมะพริก
ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดย่อเหนือ
ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดยางตลาด
ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดศิริราษฎร์พัฒนา
สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดสงเปือย
สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดสมบูรณ์พัฒนา
กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดสว่าง
ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดสำโรง
โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดหนองเทา
นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดหนองเลิง
แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดหนองเสียว
กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดหนองแคน
ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดหนองแสง
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดหนองกบ
กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดหนองหาบแห
ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วัดหัวขัว
นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
โรงเรียนใน อ.คำเขื่อนแก้ว
โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว
โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น
โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนบ้านกลางนา
โรงเรียนบ้านกุดเป่ง
โรงเรียนบ้านกุดกุง
โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
โรงเรียนบ้านคำแหลม
โรงเรียนบ้านคำม่วง
โรงเรียนบ้านดงเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
โรงเรียนบ้านทรายงาม
โรงเรียนบ้านทุ่งมน
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาถ่ม
โรงเรียนบ้านนาหลู่
โรงเรียนบ้านนาห่อม
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านบกน้อย
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
โรงเรียนบ้านปลาอีด
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
โรงเรียนบ้านย่อ
โรงเรียนบ้านสงเปือย
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองเสียว
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...