ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด มหาชนะชัย จ.ยโสธร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ มหาชนะชัย จ.ยโสธร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย จ.ยโสธร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่มหาชนะชัย ,ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย(45A-3910)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45A-3910
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย
บริการส่งดอกไม้ มหาชนะชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย(45B-3903)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3903
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย
บริการส่งดอกไม้ มหาชนะชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย(45B-3902)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย
บริการส่งดอกไม้ มหาชนะชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย(45B-3901)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย
บริการส่งดอกไม้ มหาชนะชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย จ.ยโสธร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด มหาชนะชัย จ.ยโสธร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด มหาชนะชัย จ.ยโสธร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด มหาชนะชัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน มหาชนะชัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ มหาชนะชัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ มหาชนะชัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด มหาชนะชัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.มหาชนะชัย
วัดเวินชัย
ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
วัดเหมือดขาว
ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดเหล่าใหญ่
ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดโชติการาม
โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
วัดโนนงิ้ว
พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดโนนยาง
พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดโพธาราม
ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดโพธิกาญจนาราม
บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
วัดกุดพันเขียว
หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดขาทราย
พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดคูเมือง
คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดคูสองชั้น
หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดชัยชนะ
บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
วัดชัยพฤกษ์
สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดดงขวาง
สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดดงยาง
บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดดอนเรือ
บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดดอนผึ้ง
บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดตรีสุวรรณาราม
สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดท่าช้าง
บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดท่าสมอ
ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดธาตุทอง
สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดนาดี
หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบัวขาว
ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบากเรือ
บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบ้านแดง
โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบ้านแดง
พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบ้านโคกสมบูรณ์วนาราม
ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบ้านขาม
คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบ้านคุ้ม
คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบ้านบอน
บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบ้านม่วง
ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบ้านอาจ
ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดบูรพาราม
บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
วัดปลาปึ่ง
พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดปอแดง
บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดป่าดอนธาตุ
สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดป่าหอพระคุณ
บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดปุณณสิริวนาราม
ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
วัดพระเสาร์
พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดพระธาตุบุญตา
พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดพระพุทธบาทยโสธร
หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดพลไว
คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดฟ้าหยาด
ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
วัดมหาธาตุ
ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
วัดมัคคสัญจาราม
ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
วัดยางกลาง
โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
วัดศรีรัตนาราม
ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
วัดศรีวีรวงศาราม
โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
วัดสงยาง
สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดสระปทุมวนาราม
บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
วัดสว่าง
ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
วัดสำโรง(สระบัวบาน)
คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดสิริวนาราม
ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
วัดสุรพาราม
โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
วัดหนองตุ
หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดหนองบัว(บ้านหนองบัว)
หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดหนองบัวบาน
ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
วัดหนองยาง
หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดหนามแท่ง
โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
วัดหอก่อง
ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
วัดหัวเมือง
หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
วัดหัวดง
พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
วัดอรุณาราม
ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
วัดอุตตมังคลาราม
บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
วัดอุทยาราม
บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
โรงเรียนใน อ.มหาชนะชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเลียบ
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนกอย
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านคุ้ม
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
โรงเรียนบ้านซำ
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
โรงเรียนบ้านบัวขาว
โรงเรียนบ้านบากเรือ
โรงเรียนบ้านปอแดง
โรงเรียนบ้านผือฮี
โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
โรงเรียนบ้านพลไว
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)
โรงเรียนบ้านยางเครือ
โรงเรียนบ้านยางกลาง
โรงเรียนบ้านยางน้อย
โรงเรียนบ้านราชมุนี
โรงเรียนบ้านสงยาง
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านหัวเมือง
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านหัวดอน
โรงเรียนฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
โรงเรียนมหาชนะชัย
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลกิจจารักษ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...