ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เลิงนกทา จ.ยโสธร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เลิงนกทา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เลิงนกทา จ.ยโสธร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เลิงนกทา จ.ยโสธร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เลิงนกทา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เลิงนกทา ,ร้านดอกไม้ เลิงนกทา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เลิงนกทา(45A-3910)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45A-3910
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เลิงนกทา
บริการส่งดอกไม้ เลิงนกทา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เลิงนกทา(45B-3903)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3903
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เลิงนกทา
บริการส่งดอกไม้ เลิงนกทา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เลิงนกทา(45B-3902)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3902
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เลิงนกทา
บริการส่งดอกไม้ เลิงนกทา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เลิงนกทา(45B-3901)
(เฉพาะจังหวัดยโสธรเท่านั้น )
รหัส 45B-3901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เลิงนกทา
บริการส่งดอกไม้ เลิงนกทา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เลิงนกทา จ.ยโสธร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เลิงนกทา จ.ยโสธร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เลิงนกทา จ.ยโสธร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เลิงนกทา จ.ยโสธร

ร้านดอกไม้ เลิงนกทา บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เลิงนกทา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เลิงนกทา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เลิงนกทา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เลิงนกทา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เลิงนกทา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เลิงนกทา
วัดเกาะแก้ว
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
วัดเขมไชยาราม
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
วัดเขมิยาราม
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
วัดเหล่าอาภรณ์
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดแสนสำราญ
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดโคกเจริญ
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดโคกใหญ่
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดโคกก่อง
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดโคกสว่าง
สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
วัดโคกสำราญ
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
วัดโชติการาม
สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
วัดโนนแดง
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดโนนชาด
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดโพธาราม
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดโพธิ์ไทร
กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
วัดโพธิ์ศรีทอง
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดโสภณาราม
กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
วัดโสมนัสสถาน(บ้านดอนฮี)
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดกุดมงคล
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
วัดกุดมะฮง
กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
วัดคอนสาย
สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
วัดคำสว่างสุขาราม
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
วัดคึมยาว
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดช่องเม็ก
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดชัยมงคล
กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
วัดดวงมณี
ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
วัดดอนม่วง
กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
วัดดอนศิลา
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
วัดทองวิลัย
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดท่าประชุม
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดท่ามงคล
กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
วัดธรรมรังษีนิคมเขต
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดนาเซ
สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
วัดนาจาน
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดนาจาน
สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
วัดบ้านหนองบึง
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดบ้านหนองยาง
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
วัดบุญเรือง
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดบูรพา
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดบูรพาโนนหาด(บูรพา)
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดบูรพาหนองสิม
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
วัดประชาศิริธรรมาราม
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
วัดป่าจันทวนาราม
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดป่าสุนทราราม(บ้านกุดแห่)
กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
วัดป่าหนองบก
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดพรสวรรค์
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
วัดพรหมนิยม
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดพรหมวิหาร
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดพันธุธรรมาราม
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดพิทักษ์วนาราม
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
วัดมิสสกวัน
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดลิขิตาราม(ลิขิตตาราม)
กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
วัดวิเวการาม
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีแก้ว
ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีแก้ว
ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีบุญเรือง
กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีบุญเรือง
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีบุญเรือง
สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีมงคล
กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีวิลัย
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีวิลัย
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีสมพร
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดศรีสำราญ
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดสร้างมิ่ง
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดสว่างวังไฮ
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดสวาสดิ์
กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
วัดสามัคคี(สามัคคีวนาราม)
สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
วัดสุมังคลาราม(บ้านด่าน)
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
วัดหนองแคนน้อย
บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
วัดห้วยกอย
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
วัดห้วยยาง(ปฐมิการาม)
กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
วัดหินเหล็กไฟ
สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
วัดหินสิ่ว
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ์
กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
วัดอินทาวาส
โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
โรงเรียนใน อ.เลิงนกทา
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนหาด
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
โรงเรียนบ้านโพง
โรงเรียนบ้านโสกสาน
โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี
โรงเรียนบ้านกุดเสถียร
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
โรงเรียนบ้านกุดแห่
โรงเรียนบ้านกุดโจด
โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
โรงเรียนบ้านคึมยาว
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง
โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
โรงเรียนบ้านดอนฮี
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านน้อมเกล้า
โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง
โรงเรียนบ้านป่าชาด
โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง
โรงเรียนบ้านมันปลา
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านห้องแซง
โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...